Choose your language

 • Međunarodna dostava
 • Sigurno plaćanje
 • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected]

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected] Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

 • Vaša košarica je prazna

  Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

  Nastavite s kupovinom Prijava

Boston Celtics

Pokaži filtere

35 artikl(a)

Nike logo
Kratka majica Nike NBA Boston Celtics Jayson Tatum ''White''
Novo

Kratka majica Nike NBA Boston Celtics Jayson Tatum ''White''

230,00 kn (30,53 EUR)*
  Odaberi veličinu
  Nike logo
  Hoodie Nike NBA Boston Celtics Showtime Full-Zip ''Clover''

  Hoodie Nike NBA Boston Celtics Showtime Full-Zip ''Clover''

  1.030,00 kn (136,70 EUR)*
   Odaberi veličinu
   Nike logo
   Kratke hlače Nike NBA Swingman Boston Celtics ''White''

   Kratke hlače Nike NBA Swingman Boston Celtics ''White''

   500,00 kn (66,36 EUR)*
    Odaberi veličinu
    Nike logo
    Hoodie Nike NBA Boston Celtics Courtside ''Black''

    Hoodie Nike NBA Boston Celtics Courtside ''Black''

    460,00 kn (61,05 EUR)*
     Odaberi veličinu
     Mitchell & Ness logo
     Kratka majica M&N NBA Boston Celtics Doodle ''White''

     Kratka majica M&N NBA Boston Celtics Doodle ''White''

     270,00 kn (35,84 EUR)*
      Odaberi veličinu
      Nike logo
      Hoodie Nike Dri-FIT NBA Spotlight Boston Celtics ''Clover''

      Hoodie Nike Dri-FIT NBA Spotlight Boston Celtics ''Clover''

      535,00 kn (71,01 EUR)*
       Odaberi veličinu
       New Era logo
       Kapa New Era NBA Wordmark Boston Celtics 9Fifty ''Green''

       Kapa New Era NBA Wordmark Boston Celtics 9Fifty ''Green''

       275,00 kn (36,50 EUR)*
        Odaberi veličinu
        New Era logo
        Kapa New Era Team Arch Boston Celtics 9Fifty Snapback ''Green''

        Kapa New Era Team Arch Boston Celtics 9Fifty Snapback ''Green''

        290,00 kn (38,49 EUR)*
         Odaberi veličinu
         Stance logo
         Čarape Stance x NBA Boston Celtics Graded ''Green''

         Čarape Stance x NBA Boston Celtics Graded ''Green''

         170,00 kn (22,56 EUR)*
          Odaberi veličinu
          Mitchell & Ness logo
          Kratka majica M&N NBA Boston Celtics Big Face 4.0 ''Black''
          - 30%

          Kratka majica M&N NBA Boston Celtics Big Face 4.0 ''Black''

          420,00 kn (55,74 EUR)* 294,00 kn (39,02 EUR)*
           Odaberi veličinu
           Mitchell & Ness logo
           Jakna M&N NBA Boston Celtics Heavyweight Satin ''Yellow''
           - 40%

           Jakna M&N NBA Boston Celtics Heavyweight Satin ''Yellow''

           1.140,00 kn (151,30 EUR)* 684,00 kn (90,78 EUR)*
            Odaberi veličinu
            Mitchell & Ness logo
            Kratka majica M&N NBA Boston Celtics Champ City ''Green''
            - 30%

            Kratka majica M&N NBA Boston Celtics Champ City ''Green''

            380,00 kn (50,44 EUR)* 266,00 kn (35,30 EUR)*
             Odaberi veličinu
             Mitchell & Ness logo
             Hoodie M&N NBA Boston Celtics HWC Colorblock ''Green/Black''
             - 30%

             Hoodie M&N NBA Boston Celtics HWC Colorblock ''Green/Black''

             570,00 kn (75,65 EUR)* 399,00 kn (52,96 EUR)*
              Odaberi veličinu
              New Era logo
              Hoodie New Era NBA Boston Celtics Team Logo ''Grey''

              Hoodie New Era NBA Boston Celtics Team Logo ''Grey''

              490,00 kn (65,03 EUR)*
               Odaberi veličinu
               Nike logo
               Dječja kratka majica Nike NBA Logo Boston Celtics ''Black''
               - 20%

               Dječja kratka majica Nike NBA Logo Boston Celtics ''Black''

               180,00 kn (23,89 EUR)* 144,00 kn (19,11 EUR)*
                Odaberi veličinu
                Mitchell & Ness logo
                Ruksak M&N Boston Celtics ''Green''

                Ruksak M&N Boston Celtics ''Green''

                640,00 kn (84,94 EUR)*
                Mitchell & Ness logo
                Hoodie M&N Tie-Dye Boston Celtics ''Green''
                - 20%

                Hoodie M&N Tie-Dye Boston Celtics ''Green''

                675,00 kn (89,59 EUR)* 540,00 kn (71,67 EUR)*
                 Odaberi veličinu
                 Mitchell & Ness logo
                 Hoodie M&N Big Face 3.0 Boston Celtics ''Black''
                 - 30%

                 Hoodie M&N Big Face 3.0 Boston Celtics ''Black''

                 640,00 kn (84,94 EUR)* 448,00 kn (59,46 EUR)*
                  Odaberi veličinu
                  Nike logo
                  Kratka majica Nike NBA Boston Celtics Jason Tatum ''Clover Green''

                  Kratka majica Nike NBA Boston Celtics Jason Tatum ''Clover Green''

                  270,00 kn (35,84 EUR)*
                   Odaberi veličinu
                   New Era logo
                   Jakna New Era NBA Boston Celtics Denim Coaches ''Blue''
                   - 50%

                   Jakna New Era NBA Boston Celtics Denim Coaches ''Blue''

                   890,00 kn (118,12 EUR)* 445,00 kn (59,06 EUR)*
                    Odaberi veličinu
                    Nike logo
                    Čarape Nike Elite NBA City Edition Boston Celtics ''White''
                    - 30%

                    Čarape Nike Elite NBA City Edition Boston Celtics ''White''

                    140,00 kn (18,58 EUR)* 98,00 kn (13,01 EUR)*
                     Odaberi veličinu
                     Mitchell & Ness logo
                     Dres M&N Swingman Boston Celtics 1985-86 Larry Bird ''White''

                     Dres M&N Swingman Boston Celtics 1985-86 Larry Bird ''White''

                     865,00 kn (114,81 EUR)*
                      Odaberi veličinu
                      Nike logo
                      Čarape Nike NBA Crew Boston Celtics Courtside ''Black''

                      Čarape Nike NBA Crew Boston Celtics Courtside ''Black''

                      140,00 kn (18,58 EUR)*
                       Odaberi veličinu
                       New Era logo
                       Kratka majica New Era All Over Print Boston Celtics ''Green''
                       - 40%

                       Kratka majica New Era All Over Print Boston Celtics ''Green''

                       260,00 kn (34,51 EUR)* 156,00 kn (20,71 EUR)*
                        Odaberi veličinu
                        Mitchell & Ness logo
                        Jakna M&N Championship Game Boston Celtics ''Black''
                        - 20%

                        Jakna M&N Championship Game Boston Celtics ''Black''

                        630,00 kn (83,62 EUR)* 504,00 kn (66,89 EUR)*
                         Odaberi veličinu
                         Nike logo
                         Čarape Nike Elite Boston Celtics ''White''
                         - 30%

                         Čarape Nike Elite Boston Celtics ''White''

                         140,00 kn (18,58 EUR)* 98,00 kn (13,01 EUR)*
                          Odaberi veličinu
                          Mitchell & Ness logo
                          Kratke hlače M&N NBA Boston Celtics Swingman ''Green''
                          - 20%

                          Kratke hlače M&N NBA Boston Celtics Swingman ''Green''

                          600,00 kn (79,63 EUR)* 480,00 kn (63,71 EUR)*
                           Odaberi veličinu

                           35 artikl(a)