Choose your language

 • Međunarodna dostava
 • Sigurno plaćanje
 • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected]

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected] Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

 • Vaša košarica je prazna

  Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

  Nastavite s kupovinom Prijava

Kapa New Era Dražen Petrović 39Thirty ''Blue''

11476819
210,00 kn

Detalji

Kapa New Era, posvećena vječnom Draženu Petroviću!

 • New Era u suradnji sa zakladom Dražena Petrovića predstavlja kapu 39Thirty. 
 • Količine su ograničene. 
 • Kapa ima humanitarnu notu i 10% od svake prodane kape ćemo namijeniti zakladi Dražena Petrovića. 

KARAKTERISTIKE 

 • Na prednjoj strani natpis Petrović i broj 3. 
 • Sa strane New Era logotip. 
 • Sa strane New Jersey Nets logotip. 
 • Na stražnjoj strani logotip Dražena Petrovića.

Dražen Petrović: košarkaška legenda svjetskog formata
Dražen Petrović je bio jedan od najboljih košarkaša osamdesetih i u svojoj karijeri je nanizao brojne uspjehe, kako klupske tako i s reprezentacijom. U košarci je ostavio vječni pečat svojim nastupom i posve jedinstvenim načinom igre. Igrač prije svog vremena, košarkaški Mozart, Dražen Petrović.

Od početaka do prvih velikih uspjeha Dražen Petrović je svoj sportski put započeo u Šibeniku, gdje se rodio 22. listopada 1964. ocu Jovanu, koji je porijeklom Crnogorac, i mami Biserki. Za košarku ga je nadahnuo njegov stariji brat Aleksandar odnosno »Aca trica«, koji je već prije njega počeo slijediti put vrhunskog sportaša. Dražen se odmah pokazao kao veliki talent, a prije svega je oduševljavao svojim odnosom prema radu. Unatoč tome, samo su rijetki tada mogli slutiti da će postati jedan od najboljih košarkaša osamdesetih godina 20. stoljeća, koji i danas ostaje jedan od najvećih košarkaških idola u našoj regiji i šire.

“Dražen je kao konj. Što ga više udaraš, to je opasniji i igra bolje.“ – Aleksandar Petrović, Draženov brat i veliki uzor, koji ga je »namamio« na košarkaški parket. Za juniore KK Šibenka zaigrao je već sa 13 godina, a za seniore sa 15. Tri godine kasnije za njega se borila većina jugoslavenskih klubova, a on je izabrao Cibonu, gdje je igrao i njegov brat Aleksandar, s kojim je činio izniman košarkaški par na terenu. Godine 1985. s Cibonom je osvojio i prvenstvo Jugoslavije i kup, a kao točka na i još je i u finalu Eurolige slavio nad madridskim Realom, kojem je Dražen u iznimnoj predstavi ubacio čak 36 koševa. Sljedeće godine su ponovili uspjeh, pobijedivši u finalu Eurolige litavski Žalgiris. Nevjerojatni nastupi u reprezentaciji Dražen je jednako nizao velike uspjehe s tadašnjom jugoslavenskom reprezentacijom, s kojom je među ostalim 1998. godine u Seulu osvojio srebrnu medalju te kasnije još dvije zlatne medalje – jednu na EP 1989., a drugu na SP 1990.

Sve to bio je samo početak velikog uspjeha tadašnje generacije jugoslavenske košarke koja se – po velikoj Draženovoj zasluzi – uspela na sam vrh svjetske košarke. Tako je reprezentacija Jugoslavije na Olimpijskim igrama 1988. godine osvojila 2. mjesto, izgubivši u finalu od ekipe Sovjetskog Saveza. Slijedio je »zlatni vrhunac« koji je započeo osvajanjem naslova europskog prvaka na EP 1989. kod kuće u Zagrebu i nastavio se sljedeće godine naslovom svjetskog prvaka u Buenos Airesu. Pobjeda je bila utoliko slađa jer su se u finalu mogli osvetiti momčadi Sovjetskog Saveza za poraz na OI dvije godine ranije. Tim uspjehom su završili Draženovi nastupi za Jugoslaviju, jer se 1991. dotada zajednička država raspala na više samostalnih država. Dražen je tako nastavio svoj reprezentacijski put u hrvatskom dresu. Prve službene utakmice hrvatska reprezentacija odigrala je 1992. godine, i to u kvalifikacijama za nastup na Olimpijskim igrama u Barceloni. Reprezentacija se probila sve do finala, gdje se suočila s američkom »Dream Team« ekipom koju su činili Michael Jordan, Magic Jonhson, Larry Bird, Charles Barkley, Scottie Pippen, John Stockton i drugi. Hrvati su morali priznati poraz od SAD-a s konačnim rezultatom 85:117, a Dražen je ubacio 24 koša i ekipa se s pravom mogla veseliti srebrnoj olimpijskoj medalji. Košarkaški Mozart odigrao je ukupno 38 utakmica za hrvatsku reprezentaciju, zadnju 1993. godine, u kvalifikacijama za nastup na EP 1993., kad je Hrvatska odmjerila snage sa Slovenijom.

“Često me pitaju otkud mi toliko volje, želje za treniranjem i nevjerojatne želje za postizanjem koševa kad sam u košarci postigao sve i ne trebam se više dokazivati. Odgovor je posve jednostavan: kad igram košarku, želim biti najbolji.” – Dražen Petrović Tako je, Dražen svoje uspjehe nije postigao bez truda ili slučajno – bio je poznat po napornim svakodnevnim treninzima te treniranju tehnike i šuta do savršenstva. Karijera u NBA-u Unatoč tome da su zanimanje za njega u SAD-u pokazivali već 1986. godine, Dražen nije odmah pohitao na drugu stranu Atlantika. Umjesto toga je 1988. godine potpisao s Real Madridom – i to 4-milijunski ugovor – što je u to vrijeme predstavljalo prilično velik novac. Iako je bila riječ o višegodišnjem ugovoru, Petrović je u španjolskom klubu ostao samo jednu sezonu. Na kraju sezone se odlučio za nove izazove i prihvatio ponudu NBA kluba Portland Trail Blazers. S novom ekipom se probio sve do finala NBA-a, u kojem su na kraju izgubili protiv Detroita.

“Uvijek je bilo uzbudljivo igrati protiv Dražena. Svaki dvoboj je bio jako agresivan, drukčije se protiv Dražena nije ni moglo igrati. U našim dvobojima obojica smo davali svoj maksimum. Bilo je nekoliko stvarno odličnih bitaka, ali to je nažalost kratko trajalo. Bio je veliki košarkaš, nije se bojao i cijelo vrijeme je bio usredotočen, samosvjestan i borben. U tako kratko vrijeme ostavio je stvarno velik pečat. Bez straha je prihvatio izazov NBA-a i pokazao Europljanima kako uspjeti.” – Michael Jordan.

Član NBA kluba New Jersey Nets postao je 23. siječnja 1991. i odmah je dobro iskoristio pruženu priliku u novom okruženju, gdje je za razliku od prijašnjeg mogao dokazati da, iako dolazi iz Europe, može imati bitnu ulogu u američkoj profesionalnoj ligi. Tako je do kraja sezone zaigrao na 43 utakmice, na kojima je u prosječno 20,5 minuta na terenu postigao 12,6 koševa po utakmici te je još jednom potvrdio svoje iznimne sposobnosti.

Tragedija
Zadnji susret u svom životu odigrao je u poljskom Wroclavu, gdje je 1993. u kvalifikacijama Hrvatska odmjerila snage sa slovenskom reprezentacijom. Slovenija je pobijedila razlikom od 4 koša, 94:90. Dražen je odlučio da se kući neće vraćati sa suigračima, već se zajedno s tadašnjom partnericom, njemačkom manekenkom Klarom Szalantzy, i prijateljicom Hilal Edebal vraćao osobnim automobilom. Ali, nažalost, nije došao na svoj cilj. Crveni golf je u Ingolstadtu udario u kamion. Usnuli Dražen, koji nažalost nije bio vezan sigurnosnim pojasom, izletio je sa suvozačkog sjedala kroz vjetrobransko staklo i poginuo na mjestu nesreće, a obje suputnice pretrpjele su teške ozljede.

Legenda zauvijek
Već prije tragične pogibije, 1992. godine, Dražen je primio najvišu hrvatsku državnu nagradu za sport “Franjo Bučar”, a deset godina kasnije, 2002. godine, posmrtno su mu dodijelili još i priznanje za životno djelo. Isto tako je 2006. godine Hrvatski olimpijski odbor utemeljio priznanje za izvanredna postignuća na području sporta, »Nagrada Dražen Petrović«. U njegov spomen su u Zagrebu 2006. godine otvorili muzej i memorijalni centar “Dražen Petrović”, u blizini košarkaške dvorane koja također nosi njegovo ime i u kojoj danas igra klub čije je ime nekoć proslavio u svijetu – KK Cibona.

New Era u suradnji sa Zakladom Dražena Petrovića predstavlja kapu 39Thirty u ograničenoj seriji.

New Era

New Era je međunarodna »lifestyle« robna marka koja pod svojim okriljem združuje sportske i modne kape. Poduzeće je 1920. osnovao Ehrhardt Koch u američkom Buffalu, a sada je vodi već četvrta generacija obitelji Koch. Kapa je u sportskom svijetu poznata kao najpopularnji dodatak i zbog toga si off-court stila bez New Era kape više ne možemo predstavljat. Izaberite kapu svoje momčadi i budite IN kroz cijelo vrijeme sa New Era kapom.