Choose your language

 • Međunarodna dostava
 • Sigurno plaćanje
 • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected]

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected] Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

 • Vaša košarica je prazna

  Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

  Nastavite s kupovinom Prijava

Nike KD13 ''Chill''

TBA
CI9948-602
1.150,00 € (8.664,68 kn)*

Detalji

 NAPRAVLJENE ZA ODLUČUJUĆE TRENUTKE.

U odlučujućim trenucima utakmice, KD je uvijek na visini zadatka. Preuzima kontrolu na oba kraja parketa: braniči strahuju od njegovih nezaustavljivih prodora i šuteva, a napadači od vrhunske obrane. KD13 mu omogućuje igru na vrhunskoj razini sa Zoom Airom duž cijelog potplata i dodatnom jedinicom pod prstima. To donosi nevjerojatnu udobnost i povrat energije tijekom cijele utakmice.

 •  Zoom Air cijelom dužinom zašiven je direktno na gornjište i tako prati oblik vašeg stopala, donoseći vrhunsku odzivnost i udobnost.
 • Druga Zoom Air jedinica nalazi se ispod glavne jedinice pod prstima te povećava eksplozivnost i povrat energije.
 • Mekano gornjište je lagano i fleksibilno. Konstruirano je od laganih materijala kako bi od početka imali osjećaj udobnosti i razgaženosti.
 • Vidljivi izrezi na midsoleu smanjuju težinu, povećavaju flesibilnost i omogućuju da se vidi Zoom Air.
 • Mekani jezik i područje oko zgloba za udobnost na svakom koraku.

 

SVAKA OBUĆA IMA SVOJU PRIČU

Ovog puta vam donosimo jedan malo specifičan review modela koji će po svemu sudeći biti jednako kvalitetan, učinkovit i popularan poput svog prethodnika.

Zašto specifičan? Pa, inače za recenzije novih tenisica više članova našeg tima ih isproba i daje svoj mišljenje, a ovaj put su to napravili samo kolege koji “dežuraju” za vaše webshop narudžbe i koji nisu mogli baš napraviti pravi test run. Zato ćemo se dodatno osloniti i na dostupne online recenzije jer svi moramo igrati tu #ostanidoma igru da budemo zdravi i sigurni. Zašto spominjemo prethodnika? Pa, to je bio KD 12 model koji je po mnogima jedna od najboljih tenisica sezone 2019/2020.

Dakle, KD 13 je tenisica koja će zasjati punim sjajem kad ponovno izađemo iz karantene, a i kad se napokon sam Kevin Durant u potpunosti oporavi i vrati nakon strašne ozljede koju je pretrpio u NBA finalu dok je još igrao za Golden State Warriorse. Digresija: gotovo sve nas u GB timu povratak “Durantule / Slim Reapera” jako veseli jer mislimo da će Brooklyn s njim, Kyriejem i ostalim igračima koje imaju biti jako, jako “opasna” ekipa koju će biti gušt gledati.

No, dobro – idemo na tenisicu. Nike je u službenom priopćenju za KD 13 naveo da možemo očekivati dobro poznati i vrlo popularni  Air Strobel (više o tome u ranijem PG 4 blogu) po cijeloj dužini tenisice uz dodatni Zoom ispod prednjeg dijela stopala. Ako se sjećate, u KD dvanaesticama Zoom je bio ispod pete. Bez ikakvog isprobavanja ova promjena zvuči opako dobro. Svakako treba imati na umu kako će vam zbog toga stopalo biti malo više udaljeno od podloge na kojoj igrate. Glavni cilj ovoga dodatno je pojačati ubojite elemente napadačke igre koje karakteriziraju Kevina Duranta. Dakle, ako imate taj KD stil igre ili želite biti poput njega – ovo je sve što trebate! ;D

Svakako moramo napomenuti kako se radi o iznimno laganoj tenisici čiji materijali su opet dovoljno izdržljivi da vam daju potporu i sigurnost koju trebate. Još jedna stvar oko izdržljivosti materijala vezana je za potplatu koja je prema nekim dosta dobra i na vanjskim terenima.

Također posebno korisna informacija u ovo vrijeme kad nemamo baš mogućnost isprobati tenisicu prije kupovine (što vam inače preporučamo kad god je to izvedivo), a koju gotovo sve recenzije ističu, jest da su KD 12 i KD 13 vrlo slični modeli u kontekstu njihovog fita tako da ako ste imali prošlogodišnji model, možete opet uzeti istu veličinu. Ako po prvi put kupujete “Durantice” onda možete ići s vašom prirodnom veličinom (true to size).

Na kraju, evo još nekih naših razmišljanja o ukupnom izgledu tenisice. Usudit ćemo se reći da u njima ima neka Virgil Abloh / Off-white “vibra” posebno ako pogledamo Nike swoosh koji je na gornjem kraju kod nekih colorwaya “prišiven” za tenisicu, dok s donje strane prelazi preko vanjskog ruba potplate. Ovo je baš jako dobro izvedeno. Kod do sad poznatih colorwaya posebno veseli ”Butterflies and Chains” ili kako se još naziva ”Hype” jer ima vrlo izraženu hip-hop odnosno možda čak Versace crtu, a to je itekako dobra najava za sve što nas još čeka.

Po svemu sudeći, KD 13 će u najmanju ruku biti jednako kvalitetan model kao i KD 12, a to je i više nego garancija da nabavite par.

Kevin Durant

Dvostruki uzastopni NBA prvak i MVP finala najmoćnije košarkaške lige na svijetu. Iz dana u dan dokazuje da je jedan od najopasnijih napadača - „scorera“ svih vremena. Njegov broj 35 na Sveučilištu Texas već visi pod stropom tamošnje dvorane. NBA „rookie“ godine, 11 All Star nastupa, svjetski prvak s američkom reprezentacijom i trostruki osvajač zlatne Olimpijske medalje te četverostruki najbolji strijelac regularnog dijela NBA sezone...iako za Brooklyn igra u društvu superzvijezda, Durant svaku utakmicu potvrđuje da je jedan od najboljih košarkaša, koji koristi baš svaki djelić parketa. Na njega s ponosom stupa u svojim Nike KD tenisicama, kojima postavlja trendove i izvan igrališta. Hoće li u njima i treći put postati prvak?

Nike

Nike, najveće sportsko poduzeće na svijetu, prisutno je širom svijeta i u gotovo svim sportovima: u košarci, nogometu, atletici, američkom nogometu, tenisu itd. Poduzeće je usmjereno na stalni razvoj uvođenjem različitih novih tehnologija, kao što su Dri-FIT, Air Max, Air Zoom, Shocks, Therma-FIT, Lunarlon, sve do današnje Flyknit tehnologije, što sportašima nudi dodanu vrijednost, zbog koje mogu postizati još bolje rezultate. U svijetu košarke kvalitetu kompanije Nike zastupaju Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving, Paul George i drugi.