Choose your language

 • Međunarodna dostava
 • Sigurno plaćanje
 • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected].

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected]. Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

 • Vaša košarica je prazna

  Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

  Nastavite s kupovinom Prijava
Pokaži filtere
Jordan logo
Dječja obuća Air Jordan Tatum 1 ''Denim'' (GS)
Novo

Dječja obuća Air Jordan Tatum 1 ''Denim'' (GS)

90,00 € (678,11 kn)*
  Odaberi veličinu
  Under Armour logo
  Dječja obuća UA Lockdown 6 ''Black/Green Screen'' (GS)
  Novo

  Dječja obuća UA Lockdown 6 ''Black/Green Screen'' (GS)

  50,00 € (376,73 kn)*
   Odaberi veličinu
   Jordan logo
   Dječja obuća Air Jordan Luka 2 ''Nebula'' (GS)
   Novo

   Dječja obuća Air Jordan Luka 2 ''Nebula'' (GS)

   90,00 € (678,11 kn)*
    Odaberi veličinu
    Nike logo
    Dječja obuća Nike Ja 1 ''Smoke Gray'' (GS)

    Dječja obuća Nike Ja 1 ''Smoke Gray'' (GS)

    90,00 € (678,11 kn)*
     Odaberi veličinu
     Nike logo
     Dječja obuća Nike Zoom Freak 5 ''Keep It A Buck'' (GS)

     Dječja obuća Nike Zoom Freak 5 ''Keep It A Buck'' (GS)

     110,00 € (828,80 kn)*
      Odaberi veličinu
      Under Armour logo
      Dječja obuća UA Lockdown ''White'' (PS)

      Dječja obuća UA Lockdown ''White'' (PS)

      45,00 € (339,05 kn)*
       Odaberi veličinu
       Nike logo
       Dječja obuća Nike Team Hustle D 11 ''Black/Hot Punch'' (GS)

       Dječja obuća Nike Team Hustle D 11 ''Black/Hot Punch'' (GS)

       65,00 € (489,74 kn)*
        Odaberi veličinu
        Dječja obuća Nike Team Hustle D11 ''Pink Foam'' (TD)

        Dječja obuća Nike Team Hustle D11 ''Pink Foam'' (TD)

        55,00 € (414,40 kn)*
         Odaberi veličinu
         Jordan logo
         Dječja obuća Air Jordan Luka 2 ''Matador'' (GS)

         Dječja obuća Air Jordan Luka 2 ''Matador'' (GS)

         90,00 € (678,11 kn)*
          Odaberi veličinu
          Nike logo
          Dječja obuća Nike Team Hustle D10 FlyEase ''Barely Volt'' (GS)
          - 20%

          Dječja obuća Nike Team Hustle D10 FlyEase ''Barely Volt'' (GS)

          55,74 € (419,97 kn)* 44,59 € (335,96 kn)*
           Odaberi veličinu
           Jordan logo
           Dječja obuća Air Jordan Tatum 1 ''Pink Lemonade'' (GS)

           Dječja obuća Air Jordan Tatum 1 ''Pink Lemonade'' (GS)

           90,00 € (678,11 kn)*
            Odaberi veličinu
            Nike logo
            Dječja obuća Nike Team Hustle D 11 ''Black'' (PS)

            Dječja obuća Nike Team Hustle D 11 ''Black'' (PS)

            60,00 € (452,07 kn)*
             Odaberi veličinu
             Nike logo
             Dječja obuća Nike Team Hustle D 11 ''Black/Hot Punch'' (PS)

             Dječja obuća Nike Team Hustle D 11 ''Black/Hot Punch'' (PS)

             60,00 € (452,07 kn)*
              Odaberi veličinu
              Under Armour logo
              Dječja obuća UA Lockdown 6 ''Red'' (GS)
              - 20%

              Dječja obuća UA Lockdown 6 ''Red'' (GS)

              50,00 € (376,73 kn)* 40,00 € (301,38 kn)*
               Odaberi veličinu
               Under Armour logo
               Dječja obuća UA Lockdown 6 ''Black'' (GS)
               - 20%

               Dječja obuća UA Lockdown 6 ''Black'' (GS)

               50,00 € (376,73 kn)* 40,00 € (301,38 kn)*
                Odaberi veličinu
                Under Armour logo
                Dječja obuća UA Lockdown 6 ''Black'' (PS)

                Dječja obuća UA Lockdown 6 ''Black'' (PS)

                45,00 € (339,05 kn)*
                 Odaberi veličinu
                 Nike logo
                 Dječja obuća Nike Ja 1 ''White/Sundial'' (GS)

                 Dječja obuća Nike Ja 1 ''White/Sundial'' (GS)

                 90,00 € (678,11 kn)*
                  Odaberi veličinu
                  Jordan logo
                  Dječja obuća Air Jordan Luka 1
                  - 20%

                  Dječja obuća Air Jordan Luka 1 "Dogs'' (GS)

                  80,00 € (602,76 kn)* 64,00 € (482,21 kn)*
                   Odaberi veličinu
                   Jordan logo
                   Dječja obuća Air Jordan Tatum 1 ''Zoo'' (GS)
                   - 20%

                   Dječja obuća Air Jordan Tatum 1 ''Zoo'' (GS)

                   90,00 € (678,11 kn)* 72,00 € (542,48 kn)*
                    Odaberi veličinu
                    Jordan logo
                    Dječja obuća Air Jordan Tatum 1 ''St. Louis'' (GS)
                    - 20%

                    Dječja obuća Air Jordan Tatum 1 ''St. Louis'' (GS)

                    90,00 € (678,11 kn)* 72,00 € (542,48 kn)*
                     Odaberi veličinu
                     Nike logo
                     Dječja obuća Nike Lebron XX ''Racer Blue'' (GS)
                     - 20%

                     Dječja obuća Nike Lebron XX ''Racer Blue'' (GS)

                     150,00 € (1.130,18 kn)* 120,00 € (904,14 kn)*
                      Odaberi veličinu
                      Nike logo
                      Dječja obuća Nike Lebron XX ''Black/Metallic Gold'' (GS)
                      - 20%

                      Dječja obuća Nike Lebron XX ''Black/Metallic Gold'' (GS)

                      150,00 € (1.130,18 kn)* 120,00 € (904,14 kn)*
                       Odaberi veličinu
                       Under Armour logo
                       Dječja obuća UA Curry 10 ''Girl Dad''

                       Dječja obuća UA Curry 10 ''Girl Dad''

                       130,00 € (979,49 kn)*
                        Odaberi veličinu
                        Under Armour logo
                        Dječja obuća UA Curry 10 Flow ''Splash Party'' (GS)

                        Dječja obuća UA Curry 10 Flow ''Splash Party'' (GS)

                        130,00 € (979,49 kn)*
                         Odaberi veličinu
                         adidas logo
                         Dječja obuća adidas D.O.N Issue #4 ''Red'' (GS)
                         - 30%

                         Dječja obuća adidas D.O.N Issue #4 ''Red'' (GS)

                         90,00 € (678,11 kn)* 63,00 € (474,67 kn)*
                          Odaberi veličinu
                          Under Armour logo
                          Dječja obuća UA Curry 10 Flow ''Bang Bang'' (GS)

                          Dječja obuća UA Curry 10 Flow ''Bang Bang'' (GS)

                          130,00 € (979,49 kn)*
                           Odaberi veličinu
                           adidas logo
                           Dječja obuća adidas D.O.N. Issue #4 ''Pantone'' (GS)
                           - 30%

                           Dječja obuća adidas D.O.N. Issue #4 ''Pantone'' (GS)

                           90,00 € (678,11 kn)* 63,00 € (474,67 kn)*
                            Odaberi veličinu
                            Nike logo
                            Dječja obuća Nike Lebron XX ''Kaleidoscope'' (GS)
                            - 30%

                            Dječja obuća Nike Lebron XX ''Kaleidoscope'' (GS)

                            150,00 € (1.130,18 kn)* 105,00 € (791,12 kn)*
                             Odaberi veličinu
                             Nike logo
                             Dječja obuća Nike Lebron XX ''The Debut'' (GS)
                             - 30%

                             Dječja obuća Nike Lebron XX ''The Debut'' (GS)

                             142,01 € (1.069,97 kn)* 99,41 € (749,00 kn)*
                              Odaberi veličinu
                              Under Armour logo
                              Dječja obuća UA Curry 1 ''Pitch Grey'' (GS)
                              - 50%

                              Dječja obuća UA Curry 1 ''Pitch Grey'' (GS)

                              111,49 € (840,02 kn)* 55,75 € (420,05 kn)*
                               Odaberi veličinu
                               Nike logo
                               Dječja obuća Nike Freak 4 ''Black'' (GS)
                               - 50%

                               Dječja obuća Nike Freak 4 ''Black'' (GS)

                               111,49 € (840,02 kn)* 55,75 € (420,05 kn)*
                                Odaberi veličinu
                                Nike logo
                                Dječja obuća Nike Freak 4 ''Laser Blue'' (GS)
                                - 30%

                                Dječja obuća Nike Freak 4 ''Laser Blue'' (GS)

                                111,49 € (840,02 kn)* 78,04 € (587,99 kn)*
                                 Odaberi veličinu
                                 Under Armour logo
                                 Dječja obuća Curry Flow 9 ''Sesame Street Elmo'' (PS)
                                 - 50%

                                 Dječja obuća Curry Flow 9 ''Sesame Street Elmo'' (PS)

                                 79,63 € (599,97 kn)* 39,82 € (300,02 kn)*
                                  Odaberi veličinu
                                  Under Armour logo
                                  Dječja obuća Curry Flow 8 ''Dub Nation'' (PS)
                                  - 50%

                                  Dječja obuća Curry Flow 8 ''Dub Nation'' (PS)

                                  88,92 € (669,97 kn)* 44,46 € (334,98 kn)*
                                   Odaberi veličinu
                                   Nike logo
                                   Dječja obuća Nike Ja 1 ''Cobalt Bliss''

                                   Dječja obuća Nike Ja 1 ''Cobalt Bliss''

                                   90,00 € (678,11 kn)*
                                    Odaberi veličinu