Choose your language

 • Međunarodna dostava
 • Sigurno plaćanje
 • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected]

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected] Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

 • Vaša košarica je prazna

  Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

  Nastavite s kupovinom Prijava

Politika privatnosti i zaštita vaših osobnih podataka

1. Općenito

Obvezujemo se da ćemo štititi povjerljivost vaših osobnih podataka u skladu sa zakonodavstvom. Napravit ćemo sve da vas zaštitimo od bilo kakvih kršenja ili zlouporaba. Osobni podaci korisnika su područje kojem posvećujemo iznimnu skrb i pozornost, jer smo svjesni osjetljive prirode tog područja.

2. Provođenje politike privatnosti

Sve kod nas stalno ili honorarno zaposlene osobe koje imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika upoznate su sa dužnošću zaštite osobnih i drugih podataka i dužne su se pridržavati odredbi o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika internetske trgovine.

Pristup osobnim podacima (broj osoba) i opseg osobnih podataka ograničili smo u najvećoj mogućoj mjeri, a da je pritom omogućena optimalna izvedba usluga.

Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka nema vremensko ograničenje te traje i nakon odnosa s nama.

S ostalim poduzećima koji imaju mogućnost uvida u osobne podatke koje smo prikupili (skrbnik trgovine – Positiva rešitve d.o.o., računovodske storitve – Unija d.o.o., ter ponudnik, skrbnik ERP sistema – RCL d.o.o., ter tehnična podpora – GA Sistemi), potpisali smo ugovor o obradi i zaštiti osobnih podataka iz naših evidencija.

3. Vaše posredovanje osobnih podataka

Posredovanjem osobnih podataka i davanjem suglasnosti, vi pristajete na to da mi prikupljamo, koristimo i pohranjujemo vaše podatke. Koristit ćemo ih isključivo u svrhe koje su navedene u trenutku kad nam ih posredujete. Vaše podatke štitit ćemo od zlouporabe, neovlaštenog pristupa, gubitka, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

Prilikom posjeta našem internetskom mjestu odnosno tijekom procesa kupnje, od vas zahtijevamo osobne podatke. Njihovo posredovanje je dobrovoljno.

U nastavku su opisane vrste osobnih podataka koje prikupljamo, način korištenja i zaštite vaših podataka te načini kako možete stupiti u kontakt s nama.

Za potrebe izvođenja usluga koje nudimo, mi prikupljamo, vodimo, obrađujemo i pohranjujemo sljedeće korisnikove podatke:

Prilikom naručivanja

 • ime i prezime;
 • adrese za dostavu;
 • poduzeće odn. naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
 • porezni broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
 • adresa elektroničke pošte (korisničko ime);
 • lozinka u šifriranom obliku (ako je stranka istodobno registrirana u internetskoj trgovini);
 • kontaktni telefonski broj;
 • država prebivališta;
 • anonimizirana IP adresa;
 • drugi podaci koje korisnik dobrovoljno unese u obrasce u internetskoj trgovini (komentar).

Kontaktni obrazac:

 • ime i prezime;
 • telefon (opcionalno);
 • elektronička adresa;
 • poruka;
 • anonimizirana IP adresa.

Registracija u internetskoj trgovini:

 • ime i prezime;
 • elektronička adresa;
 • lozinka u šifriranom obliku;
 • vrijeme i datum registracije;
 • anonimizirana IP adresa.

Prijava na elektroničke novosti:

 • ime;
 • elektronička adresa;
 • anonimizirana IP adresa.

Osim toga prikupljamo još:

 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno unese u ankete;
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno doda naknadno u svojem profilu;
 • komunikaciju s individualnim kupcem.

Ne odgovaramo za pravilnost, cjelovitost i ažurnost podataka koje unose korisnici.

4. Zašto prikupljamo podatke

Elektroničke novosti

Prijavom na elektroničke novosti posredujete nam svoje ime, svoju elektroničku adresu i anonimiziranu IP adresu. Ako se prijavite na naše elektroničke novosti, vašu elektroničku adresu koristit ćemo za obavještavanje o novostima, akcijama, popustima i našim događajima.

Prijavom na naše elektroničke novosti dopuštate iznošenje, pohranjivanje i obradu podataka u alate za marketinšku automatizaciju, koji nam omogućuju slanje elektroničkih novosti. Iznošenje, pohranjivanje i obrada podataka u alatu za marketinšku automatizaciju pomažu nam da kontinuirano pratimo vaše aktivnosti na stranici www.grosbasket.com te nam omogućuju provođenje agregiranih i anonimiziranih analiza korištenja internetske stranice www.grosbasket.com i sadržaja koji su na toj stranici.

Svi osobni podaci se koriste isključivo u svrhu izvedbe naših usluga, anonimiziranih analiza te za optimizaciju našega poslovanja i nisu dostupni javnosti, osim u slučaju da nam korisnik to izričito dopusti posebnom privolom za takve svrhe.

Osim prijave na elektroničke novosti, posjetitelj internetske stranice može dati svoju privolu također za primanje personaliziranih obavijesti i ponuda, koja vrijedi do opoziva i koja obuhvaća korištenje podataka za neposredno oglašavanje i ponovno ciljanje na platformama za digitalno oglašavanje (Facebook, AdWords …), s ciljem:

 • predstavljanja cjelovite ponude Grosbasketa,
 • iznošenja i obrade podataka u alatima za digitalno oglašavanje (uporaba e-pošte za pripremu anonimiziranih segmenata korisnika; u tom slučaju e-poštu nije moguće pripisati određenom pojedincu),
 • obrade podataka pseudonimizacijom (tako da ih nije moguće pripisati određenom pojedincu).

Ova obrada je opcionalna i za nju je potrebna eksplicitna privola korisnika.

Komercijalne poruke koje ćete dobiti putem elektroničke pošte:

 • jasno i nedvojbeno će biti označene kao komercijalne;
 • pošiljatelj će biti jasno naznačen;
 • akcije, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve, a isto tako će biti jasno određeni uvjeti sudjelovanja u njima;
 • jasno će biti predstavljen način odjave od primanja reklamnih poruka;
 • ponuđač će izričito poštovati želju korisnika da ne želi primati reklamne poruke.

Kontaktni obrazac

Davanjem komentara putem internetskog kontakta posredujete nam svoje ime, prezime, elektroničku adresu, poruku, po želji i telefonski broj. Te vaše podatke koristit ćemo za to da vam na vaše pitanje što prije i što kvalitetnije odgovorimo.

Registracija u internetskoj trgovini

Prilikom registracije dajete svoje ime, prezime, elektroničku adresu, lozinku u šifriranom obliku te anonimiziranu IP adresu. Registrirani korisnici prilikom naručivanja proizvoda na svoju elektroničku adresu prime link preko kojega se može pratiti stanje naručenih proizvoda.

Kupnja u internetskoj trgovini

Prilikom kupnje posredujete nam svoje ime, prezime, adresu, poštanski broj, mjesto, državu, adresu elektroničke pošte, telefonski broj odn. naziv poduzeća i porezni broj poduzeća. Te podatke trebamo radi dostave, izdavanja računa odn. za potrebe ispunjavanja narudžbe. Na elektroničku adresu koju ćete nam posredovati prilikom kupnje, poslat ćemo vam potvrdu narudžbe. Podatke u anonimiziranom sumarnom obliku možemo koristiti u svrhu statističkih analiza.

5. Vaša prava na temelju danih privola

Pojedinac od upravitelja osobnih podataka u bilo kojem trenutku može zahtijevati da stalno ili privremeno prestane s korištenjem njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe. Takav zahtjev može u bilo kojem trenutku poslati na adresu e-pošte [email protected] i detaljno navesti koje privole želi opozvati.

Osim toga, ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup svojim osobnim podacima koji su bili prikupljeni u vezi s njime, pri čemu upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za provjeru istovjetnosti pojedinca o čijim je osobnim podacima riječ, posebno u slučaju internetskih usluga i internetskih identifikatora,
 • pravo na popravak netočnih podataka prikupljenih u vezi s njime, pri čemu upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za provjeru istovjetnosti pojedinca o čijim je osobnim podacima riječ, posebno u slučaju internetskih usluga i internetskih identifikatora,
 • pravo na »zaborav«, dakle brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka,
 • pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe neposrednog oglašavanja, uključujući profiliranje,
 • pravo na autonomno odlučivanje o korištenju osobnih podataka, koje se temelji na automatiziranoj obradi,
 • pravo na ulaganje pritužbe protiv upravitelja osobnih podataka nadzornom tijelu, ako misli da obrada njegovih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka.

Ako svoje osobne podatke želite promijeniti ili želite da ih trajno ili privremeno prestanemo koristiti u svrhe za koje su bili posredovani odn. prikupljeni, pošaljite nam elektroničku poruku. Isto tako imate mogućnost brisanja svih podataka u svom korisničkom računu.

6. Vlasništvo nad podacima

Mi smo jedini vlasnik podataka prikupljenih na ovom internetskom mjestu. Obvezujemo se da ih nećemo posredovati trećim osobama, osim u svrhe dostave proizvoda. Dostavnoj službi povjerit ćemo samo potrebne podatke za dostavu u internetskoj trgovini kupljenih proizvoda.

7. Odgovornost korisnika

Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam korisnik: on se mora pobrinuti za zaštitu svog korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku (protuvirusnu) zaštitu svog računala.

8. Iznimne okolnosti otkrivanja osobnih podataka

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo otkrit ćemo samo ako je takva obveza određena zakonom ili u dobroj vjeri da je takvo postupanje potrebno za postupke pred sudom ili drugim državnim tijelima te za zaštitu i ostvarivanja naših zakonitih interesa.

9. Pritužbe i sporovi

Poštujemo važeće zakonodavstvo o zaštiti potrošača. Imamo uspostavljen učinkovit sustav obrade pritužbi i u poduzeću smo odredili osobu s kojom se kupac u slučaju problema može povezati telefonski ili putem elektroničke pošte. Pritužbe se ulažu putem elektroničke adrese [email protected]

Postupak obrade pritužbe je povjerljiv. Svjesni smo da je bitna značajka potrošačkog spora, bar što se tiče sudskog rješavanja, nerazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastanu prilikom rješavanja samog spora. To je također glavni razlog odustajanja potrošača od spora pred sudom. Zato poduzimamo sve u svojoj moći da se mogući sporovi riješe sporazumno.

Ako svoje osobne podatke želite promijeniti ili želite da ih trajno ili privremeno prestanemo koristiti u svrhe za koje su bili posredovani odn. prikupljeni, pošaljite nam elektroničku poruku. Isto tako imate mogućnost brisanja svih podataka u svom korisničkom računu.

Ako mislite da je došlo do kršenja odredbi o zaštiti vaših osobnih podataka, molimo da nas obavijestite na adresu naše elektroničke pošte [email protected]

Predmet ćemo preispitati, poduzeti odgovarajuće mjere i odgovoriti vam u razumnom roku.

Ako imate kakvih pitanja, problema ili kakvu napomenu u vezi s ovom politikom privatnosti, ljubazno vas molimo da nam ih proslijedite na adresu elektroničke pošte [email protected]

10. Promjene politike privatnosti

Zadržavamo pravo promjene ovog dokumenta (npr. promjena zakonodavstva) pa je dobro da s vremena na vrijeme posjetite ovaj dio naše internetske trgovine.

Na našoj stranici pokupljamo i kolačiće. Više informacija pronađete ovdje.


Zadnji put ažurirano: 25. 5. 2018.