Choose your language

 • Međunarodna dostava
 • Sigurno plaćanje
 • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected]

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected] Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

 • Vaša košarica je prazna

  Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

  Nastavite s kupovinom Prijava

Uvjeti poslovanja

Prihvaćanje ovih općih uvjeta uvjet je za provedbu kupovine, stoga preporučujemo da ih detaljno pročitate prije procesa kupnje. Određuju vaša prava i obveze te uvjete kupnje.

Smatra ste da ste pri svakoj transakciji obavljanoj putem naše internetske trgovine upoznati sa svim sadržajem općih uvjeta te da ste na njih pristali bez ograničenja.

Opći uvjeti internetske trgovine www.grosbasket.com (u nastavku „opći uvjeti”) sastavljeni su u skladu sa zakonima koji su na snazi, na temelju preporuka Hrvatske gospodarske komore i međunarodnih kodeksa za e-poslovanje. Mrežnim stranicama upravlja poduzeće Grosbasket d.o.o. (u nastavku „ponuditelj”, „GROSBASKET” ili „prodavač”). Pridržavamo pravo na naknadne izmjene općih uvjeta bez posebne najave. Izmjene su na snazi od trenutka objave i obvezujuće su za korisnika od tada nadalje.

Dostupnost informacija

Trgovac se obvezuje da će kupcu uvijek pružiti sljedeće podatke:

 1. identitet poduzeća (naziv i sjedište poduzeća, registarski broj),
 2. podatke za kontakt koji korisniku omogućuju brzu i učinkovito komunikaciju (e-pošta, telefon),
 3. glavne značajke robe ili usluga (uključujući i poslije-prodajne usluge i jamstva),
 4. dostupnost proizvoda (svi proizvodi ili usluge ponuđeni na mrežnoj stranici trebali bi biti dostupni u razumnom roku),
 5. uvjete dostave proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok dostave),
 6. sve su cijene jasno i nedvosmisleno određene i jasno je prikazano uključuju li poreze i troškove prijevoza,
 7. način plaćanja i dostave,
 8. vrijeme valjanosti ponude,
 9. rok u kojem je još moguće odustati od ugovora i uvjete za odustajanje; također i podatke o tome snosi li kupac troškove odustajanja od ugovora i po kojoj cijeni, pojašnjenje postupka pri pritužbi, uključujući sve podatke o osobama za kontakt ili službi za odnose s kupcima.

Internetska trgovina

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Pridržavamo pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine.

Registracija

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.grosbasket.com/hr kako bi izvršio kupovinu.

Pri registraciji u sustav GROSBASKET posjetitelj dobiva korisničko ime, koje je jednako njegovoj adresi e-pošte, te lozinku. Korisničko ime i lozinka korisnika jasno su definirani i povezani s unesenim podacima. Potvrdom registracije putem elektroničke pošte posjetitelj postaje korisnik i dobiva pravo kupnje. Ako korisnik kasnije želi izmijeniti svoju adresu e-pošte, mora poslati zahtjev za to na [email protected] Promjena adrese e-pošte bit će provedena istoga ili najkasnije sljedećega radnog dana, a korisnik će o tome biti obaviješten putem e-pošte.


Kako kupovati u našoj internetskoj trgovini

Za vaše lakše snalaženje i jednostavnu kupnju pripremili smo upute za kupovinu u našoj internetskoj trgovini.

I. Pretraživanje proizvoda

Ako želite potražiti određeni proizvod, to možete učiniti na dva načina:

 1. U gornjem redu iznad alatne trake izbornika na desnoj strani naći ćete povećalo pored kojeg piše TRAŽI. Klikom na povećalo možete upisati vrstu proizvoda koji tražite (npr. „košarkaške tenisice”) ili točan naziv proizvoda (npr. „Jordan Super.Fly 3”). Prikazat će se jedan ili više proizvoda koji se podudaraju s unesenim tekstom.
 2. U gornjem izborniku možete izabrati glavnu kategoriju proizvoda koji vas zanimaju (npr. „tenisice“, „dodaci”) i zatim možete dodatno suziti izbor prema navedenim potkategorijama (npr. „košarka”, „cijene” itd.). Prikazat će vam se svi proizvodi u odabranoj kategoriji.

II. Odabir proizvoda

Klikom na sliku proizvoda prikazuju se detaljnije informacije. Odaberite veličinu i pritisnite tipku „KUPI”. Proizvod će biti dodan u košaricu za kupnju. Zatim možete nastaviti s kupnjom drugih proizvoda ili možete prijeći u košaricu za završavanje kupovine. Ne zaboravite na našu SNIŽENU PONUDU koja je uvijek pripremljena za vas.

III. Ispunite svoje podatke za kontakt

U košarici ispunite svoje podatke za kontakt i podatke o adresi za slanje paketa.

IV. Odaberite način dostave

 1. Isporuka do vrata
 2. Osobno preuzimanje u trgovini Grosbasket Zagreb

V. Odaberite način plaćanja

Moguće je kartično ili gotovinsko plaćanje. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

 1. Po pouzeću
 2. Plaćanje po predračunu
 3. PayPal
 4. Kreditna kartica

VI. Pregled narudžbe

Ovdje još jednom sve pažljivo pregledajte.

VII. Potvrda narudžbe i zaključivanje kupnje

Pročitajte uvjete poslovanja i kliknite da biste naznačili slažete li se s njima. Ako pristanete na uvjete poslovanja, možete zaključiti narudžbu.

VIII. Potvrda narudžbe i sažetak kupovine

Klikom na „NARUČI” narudžba se šalje u daljnji proces. O svim sljedećim koracima bit ćete obaviješteni e-poštom na adresu koju ste unijeli pri registraciji ili u košarici.

U slučaju da vam je u nekom trenutku potrebna pomoć pri kupovini, možete nam se uvijek obratiti putem podataka navedenih u nastavku.

Centar za pomoć strankama:
E: [email protected]
T: +385 99 334 1676

Postupak kupnje

I. Zaprimljena narudžba

Nakon slanja narudžbe kupac će primiti obavijest elektroničkom poštom da je narudžba zaprimljena. Registriranom kupcu su na mrežnoj stranici ponuditelja uvijek dostupni detaljni podaci o statusu i sadržaju narudžbe.

II. Potvrđena narudžba

 • Trgovac će pregledati narudžbu, provjeriti dostupnost naručenih proizvoda te potvrditi ili s razlogom odbiti narudžbu.
 • Trgovac radi provjere podataka ili utvrđivanja detalja za nabavu može nazvati kupca na njegov telefonski broj za kontakt.
 • Pri nabavi robe koju trgovac nema na zalihi u vlastitom skladištu trgovac je isključivo ovisan o nabavi od dobavljača i o vremenu u kojem dobavljač može dostaviti robu trgovcu.
 • Trgovac kupca pravodobno obavještava putem elektroničke pošte o ažurnim podacima povezanima s nabavom robe. Ako je vrijeme nabave vrlo dugo i kupac ne želi čekati, kupac to može priopćiti trgovcu, koji će odstraniti proizvod iz narudžbe i vratiti kupcu eventualna već uplaćena sredstva.
 • Po izboru kupca, nabavit će ostale proizvode iz narudžbe ili poništiti cijelu narudžbu.
 • Danom odbijanja prestaje vrijediti narudžba kupca.
 • Trgovac ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi nastala zbog kasnijih rokova nabave robe koju trgovac nema na zalihi u vlastitom skladištu.

III. Otprema narudžbe

Trgovac će proizvode pripremiti i poslati u dogovorenom roku te o tome elektroničkom poštom obavijestiti kupca. Trgovac će u toj poruci e-pošte uputiti kupca i u politiku odustajanja od ugovora, kome se može obratiti u slučaju kašnjenja pri dostavi i kome se može obratiti u slučaju pritužbe.

VAŽNO: U slučaju da se kupac odluči za opoziv narudžbe, mora nas o tome bez odgađanja obavijestiti na broj telefona +385 99 334 1676 ili putem elektroničke pošte na [email protected] Ako se dogodi da je narudžba već otpremljena, kupac će pošiljku vratiti dostavnoj službi. U slučaju osobnog preuzimanja (kada je roba već spremna za preuzimanje) kupac također svoju želju za opoziv narudžbe mora javiti na navedeni broj telefona ili adresu e-pošte.


Posebni uvjeti kupnje za poduzeća

Ako želite račun na poduzeće, prihvaćate uvjete poslovanja koji vrijede za poduzeća. Glavna je razlika u mogućnosti odustajanja od ugovora: Poduzećima, obrtnicima i drugim pravnim osobama omogućavamo povrat pošiljaka u okviru uvjeta jamstva. Navedene organizacije nemaju mogućnosti odustajanja od ugovora u 14 dana od preuzimanja robe, a da nije potrebno navesti razlog za odluku, kako to vrijedi za potrošače (fizičke osobe). Svaki će se povrat zasebno razmatrati, pri čemu ćemo nastojati postići kriterije dobavljača. Pri ispunjavanju uvjeta za povrat robe možete iskoristiti zamjenu za drugi proizvod po vlastitom izboru (jednake ili veće cijene). Povrat sredstava, nažalost, nije moguć. Za kupnje pravnih osoba također vrijede Opći uvjeti poslovanja poduzeća GROSBASKET, osim navedenih ograničenih mogućnosti odustajanja od ugovora. Više o mogućnostima povrata u okviru jamstvenih uvjeta možete pročitati u nastavku.


Promotivni kodovi

Promotivni kod je tekst koji upisujete u košarici prilikom svoje internetske kupovine. Kod odabira načina plaćanja, nakon klika na tipku Kodovi za popust ispod se otvori prozorčić u koji možete upisati trenutačno važeći promotivni kod, zatim slijedi klik na tipku DODAJ. Popust ili pogodnost odmah će se zatim uzeti u obzir, što možete provjeriti u Pregledu narudžbe. Naknadno dodavanje promo koda na već poslanu narudžbu nije moguće.


Raspoloživi načini plaćanja

Trgovac omogućava sljedeće načine plaćanja:
 • gotovinom pri preuzimanju (pouzećem) - dostavna služba dostavit će paket na navedenu adresu, a vi ćete dostavnoj službi platiti vrijednost paketa.
 • prijenosom na račun trgovca GROSBASKET d.o.o. po ponudi/predračunu (vrijedi Internetska cijena) - Ako izaberete opciju PLAĆANJA PO PREDRAČUNU, iznos narudžbe uplaćujete na naš bankovni račun. Podaci za plaćanje se nalaze u potvrdi narudžbe koju zaprimite e-poštom nakon predaje narudžbe. Preporučujemo da prilikom bankovne transakcije u opisu plaćanja navedete broj narudžbe te ime i prezime kupca (npr. Jure Novak 10015000), jer ćemo tek tada iznos plaćanja moći povezati s odgovarajućom narudžbom. Čim zaprimimo vašu uplatu, vaša narudžba ide u daljnju obradu. Samo želimo posebno napomenuti da u nekim slučajevima, iz nekog razloga, bankovni transfer može potrajati 4-5 radnih dana.
 • putem PayPala - PayPal je internetski bankarski sustav koji omogućuje plaćanja i novčane transakcije putem interneta. Svrha PayPal-a je učiniti online plaćanja jednostavnima i sigurnima kako za kupce, tako i za prodavače. Na PayPalu korisnik prvo mora stvoriti vlastiti račun putem kojeg može upravljati svojim uplatama. Dva su načina prijenosa novca putem PayPal računa: možete koristiti PayPal kredit ili platiti kreditnom karticom koju ste unijeli u svoj PayPal sustav. Pri odabiru ovog načina plaćanja, trošak obrade narudžbe iznosi 1,5% od iznosa vaše kupnje.
 • debitnim ili kreditnim karticama - Prihvaćamo sljedeće kreditne kartice: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i Delta. Prilikom plaćanja kreditnom karticom morate unijeti sljedeće podatke: broj kreditne kartice, datum isteka kreditne kartice i sigurnosni kod. Odmah nakon unosa svih podataka i potvrde narudžbe, izvršit će se daljnja obrada vaše narudžbe. Vaša nam je sigurnost na prvom mjestu, tako da s vašim osobnim podacima postupamo vrlo pažljivo i u skladu s najvišim sigurnosnim standardima. Koristimo metodu sigurnog prijenosa podataka zvanu "RapidSSL" kako bi sigurno koristili vaše podatke tijekom postupka naručivanja - posebno podatke o kreditnoj kartici. Pri odabiru ovog načina plaćanja trošak obrade narudžbe iznosi 1,5% od iznosa vaše kupnje.

Izdavanje računa

Općenito o izdavanju računa

Trgovac kupcu izdaje račun na trajnom mediju, s analizom troškova i uputama o tome kako odustati od kupnje i vratiti proizvode ako je to potrebno i moguće. Kupac je dužan provjeriti ispravnost podataka na računu i o mogućim pogreškama obavijestiti prodavača osam dana od primitka. Ako prigovori na pravilnost računa nisu predani u tom roku, ne možemo ih uvažiti.

Ispostavljanje računa za poduzeća u EU

U našoj internetskoj trgovini omogućena je kupovina i poduzećima koja su registrirana u nekoj od država članica Europske unije, a također su porezni obveznici. Svima koji žele da im se račun ispostavi na poduzeće iz inozemstva omogućujemo isključivo osobno preuzimanje robe na jednom od naših mjesta za preuzimanje. Odmah pri slanju internetske narudžbe potrebno je navesti da će roba nakon osobnog preuzimanja putovati iz Republike Hrvatske. Naknadna prepravljanja računa nisu moguća. Pri preuzimanju je potrebno ispuniti i potpisati i izjavu o prijenosu robe u drugu državu članicu Europske unije.

Pohrana ugovora

Kupoprodajni ugovor (narudžba) u elektroničkom obliku pohranjena je na poslužitelju trgovca i kupcu dostupna u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu (Moj profil).


Cijene proizvoda

Sve cijene na mrežnoj stranici www.grosbasket.com izražene su u kunama i vrijede na dan kupovine, odnosno provedbe narudžbe. Cijene već uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).

Vrijede objavljene cijene proizvoda, koje možemo izmijeniti bez prethodne obavijesti. Kod kupnje ćemo poštivati cijenu koja vrijedi pri slanju pojedine narudžbe.


Ponuda proizvoda

Zbog prirode poslovanja putem interneta, ponuda poduzeća GROSBASKET često se i brzo ažurira i mijenja.


Dostava

Općenito

Trgovac će robu odnosno uslugu dostaviti u dogovorenom roku. Ugovoreni partner za dostavu pošiljaka je DPD, iako trgovac pridržava pravo odabrati drugu dostavnu službu ako će tako narudžba biti učinkovitije provedena.

Poštarina

Troškove poštarine pokriva kupac. Cijena dostave paketa za Hrvatsku iznosi 40,00 KN ako vrijednost narudžbe nije viša od 700,00 KN. U slučaju da je vrijednost vaše narudžbe viša od 700,00 KN, dostava paketa je besplatna. Ova mogućnost se ne primjenjuje na posebno označene proizvode koji su u internetskoj trgovini označeni tekstom: “Mogućnost besplatne dostave se ne primjenjuje na ovaj proizvod.”

Mjesto dostave

Dostava naručene robe u internetskoj trgovini moguća je na području Republike Hrvatske.

Klikni i preuzmi

Ukoliko želite, vašu narudžbu možete preuzeti u našoj trgovini i time izbjeći troškove dostave. Da biste to učinili, u izboru načina isporuke odaberite opciju "Osobno preuzimanje u trgovini Grosbasket Zagreb". Kad vaš paket bude spreman za preuzimanje, obavijestit ćemo vas na vašu email adresu i putem SMS-a. Adresa za preuzimanje: Grosbasket, POINT Shopping Center, Rudeška cesta 169a, 10000 Zagreb. Vaša rezervacija tada vrijedi 72 sata.

Dostava do vrata

Vaša narudžba bit će dostavljena na adresu koju ste naveli u košarici pod „ADRESA ZA DOSTAVU”.

Vrijeme dostave

Vašem paketu treba 2-7 radnih dana da ga dostavna služba dostavi na vašu adresu. Sve narudžbe poslane do 14:00 bit će poslane na isporuku istog radnog dana, a narudžbe poslane tijekom vikenda otpremit će se sljedeći radni dan. Kada vaša narudžba bude otpremljena, bit ćete obaviješteni e-poštom, gdje ćete dobiti broj za praćenje i poveznicu preko koje možete pratiti lokaciju vašeg paketa. Vaš broj za praćenje postat će aktivan u kasnijim satima onog dana kada bude otpremljen iz Grosbasket skladišta. Predlažemo da provjerite broj za praćenje nakon 21:00 ili sljedeći dan ujutro. Na dan dostave paket možete očekivati do 16:00 sati.

Važno

 • Vrijeme dostave može se odgoditi u slučaju da se kupac ne javlja na telefon. Vrijeme dostave može se odgoditi u slučaju da podaci o primatelju paketa nisu točni.

Ograničena odgovornost

Trgovac čini sve što je u njegovoj moći da osigura ažurnost i točnost podataka objavljenih na njegovim stranicama. Usprkos tome može se dogoditi da se karakteristike proizvoda, rok nabave ili cijena promijene tako brzo da trgovac ne stigne promijeniti podatke na mrežnim stranicama. U takvom će slučaju trgovac obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.


Sklapanje ugovora na daljinu

Kupoprodajni ugovor na daljinu sklopljen je u trenutku kad na vašu adresu e-pošte koju ste dali prilikom narudžbe pošaljemo potvrdu o narudžbi (kupac primi elektroničku poruku o statusu Potvrđena narudžba) Od tog su trenutka sve cijene i drugi uvjeti fiksirani i vrijede kako za trgovca, tako i za kupca. Popusti, promotivni kodovi itd. se ne zbrajaju. Vašu narudžbu čuvamo u elektroničkom obliku u sjedištu našeg poduzeća. Možete zatražiti kopiju narudžbe putem naše adrese e-pošte za kontakt [email protected]


Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

 • Pri ugovorima sklopljenima na daljinu potrošač ima pravo da u 14 dana obavijesti poduzeće o odstupanju od ugovora, a da ne mora navesti razlog za svoju odluku (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje nabavljaju robu za namjenu izvan svoje plaćene djelatnosti).
 • Potrošač obavijest o odustajanju od ugovora šalje na adresu e-pošte prodavača: [email protected] ili preporučenom poštom na našu adresu.
 • Rok od 14 dana počinje teći jedan dan po datumu preuzimanja. Povrat primljene robe poduzeću u roku za raskid ugovora smatra se obaviješću o odstupanju od ugovora.
 • U slučaju odustajanja od ugovora poduzeće će bez odgađanja, a najkasnije 14 dana po primitku obavijesti o odustajanju od ugovora, vratiti uplaćena sredstva.
 • Poduzeće će potrošaču vratiti sredstva istim načinom plaćanja koji je potrošač upotrijebio, osim ako potrošač izričito zahtijeva upotrebu drugog načina plaćanja i ako potrošač zbog toga ne snosi osobni trošak.
 • U slučaju plaćanja pouzećem vratit ćemo uplaćeni iznos na vaš transakcijski račun.
 • Pri odustajanju od ugovora pri kojem je bio iskorišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom i ne vraćaju se korisniku.
 • Na transakcijski račun korisnika vraća se samo uplaćeni iznos, a korisniku se iskorišteni bonus ili promotivni kod vraća u obliku novog koda.
 • U slučaju da je kao način plaćanja bio upotrijebljen Grosbasket poklon bon, to se smatra sredstvom plaćanja i pri odustajanju od ugovora uplaćeni se iznos vraća na račun korisnika.

Povrat robe

Ako je potrošač već preuzeo proizvod/e i zatim odustane od ugovora, proizvod/e treba vratiti ili uručiti poduzeću ili osobi koju poduzeće ovlasti za preuzimanje robe, odmah ili najkasnije 14 dana od obavijesti o raskidu ugovora.

U tom slučaju kupac mora vratiti kupljeni proizvod u originalnoj ambalaži, neupotrijebljen i neoštećen.

Mora biti priložena kopija računa.

Smatra se da je potrošač pravodobno vratio robu ako to učini prije isteka roka za povrat proizvoda od 30 dana.

U slučaju raskida ugovora potrošač mora u zakonskom roku vratiti primljene proizvode ili je poštom poslati na adresu prodavača.

Potrošač prodavaču mora vratiti robu neoštećenu i u nepromijenjenoj količini, osim ako je roba uništena, pokvarena, izgubljena ili se njezina količina smanjila, a da za to nije odgovoran potrošač.

Potrošač smije pregledati i isprobati robu u opsegu koji je nužan za utvrđivanje stanja.

Isprobavanje robe koje odstupa od navedenoga smatrat će se upotrebom proizvoda, što znači da potrošač time gubi pravo na raskid ugovora.

To je posebno slučaj ako je potrošač već počeo upotrebljavati proizvod ili ako je kod tehničkih proizvoda otvarao ili sastavljao pojedine komponente.

Troškove slanja i povrata robe prodavaču snosi kupac.


Reklamacije

Grosbasket d.o.o. u svojoj ponudi ima proizvode najviše kvalitete, no ipak se na proizvodu može pojaviti nedostatak. Proizvod će (ako to bude potrebno) biti vraćen dobavljaču, koji će proizvod stručno pregledati i utvrditi je li riječ od tvorničkoj greški, pogrešnoj upotrebi ili mehaničkom oštećenju.

Rok za reklamaciju proizvoda je 24 mjeseca.

Sve proizvode prije slanja kupcima pregledavamo i šaljemo neoštećene.

Vaše ćemo proizvode pažljivo zapakirati u kutiju za dostavu, kako bi do vas došli neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

U slučaju mogućih nedostataka na robi kupac ima pravo zahtijevati da proizvod s nedostatkom zamijenimo novim besprijekornim proizvodom ili vratimo plaćeni iznos ili otklonimo nedostatak ili vratimo dio plaćenog iznosa razmjeran nedostatku.

Kupac također može odabrati drugi proizvod; u slučaju da je novi proizvod skuplji od postojećeg, kupac doplaćuje razliku.

Ako želite zamjenu robe iz razloga navedenih u prethodnom stavku, o tome nas obavijestite u roku od 30 dana po preuzimanju robe. Zamjena proizvoda moguća je samo uz predočenje računa ili kopije računa.

VAŽNO:

 • Vidljivi nedostatak proizvoda potrebno je prijaviti u roku od dva mjeseca od dana kada je kupac otkrio nedostatak.
 • U slučaju da tako ne učinite i nastavite s upotrebom oštećenog proizvoda, reklamacija možda neće biti uvažena.
 • U slučaju pogrešne upotrebe tenisica (npr. upotreba na vanjskom igralištu u slučaju da prodavač ne preporučuje upotrebu na vanjskom igralištu), reklamacija možda neće biti uvažena.


Kako reklamirati?

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku.

U potpunosti ispunite obrazac za reklamaciju i priložite ga proizvodu kojeg želite reklamirati. Donesite oštećeni ili neispravni proizvod u našu trgovinu u Zagrebu na adresu Rudeška cesta 169a, 1000 Zagreb ili ga pošaljite na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10 000 Zagreb

Ukoliko želite da trošak dostave reklamiranog proizvoda do naše trgovine snosimo mi, molimo vas da nam se javite na email [email protected] com ili broj telefona +385 99 334 1676 kako bi poslali nalog dostavnoj službi za prikup paketa. U slučaju da je vaša reklamacija neosnovana, o rješenju ćete primiti službeni dopis. Kupac mora omogućiti pregled proizvoda. Poduzeće Grosbasket d.o.o. pridržava pravo da pruži odgovor na reklamaciju u 15 dana od primanja prigovora kupca.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici: kako reklamirati


Privatnost i zaštita vaših osobnih podataka

Privatnost i zaštita vaših osobnih podataka uređeni su našom Politikom privatnosti.


Rješavanje sporova

Sporove između kupaca i poduzeća GROSBASKET koji bi mogli proizići iz korištenja internetskom trgovinom www.grosbasket.com stranke će prvo pokušati riješiti sporazumno. Ako imate problema s proizvodom ili uslugom kupljenom putem interneta, možete podnijeti žalbu na platformi i poslati ju na razmatranje nezavisnom tijelu za rješavanje sporova.


Osobna iskaznica upravitelja mrežnih stranica

Grosbasket d.o.o.
Rudeška 169 a
10000 Zagreb
OIB: 85169286074
Matični broj: 04736435
IBAN: HR6223400091110889188 (PBZ)
SWIFT: PBZGHR2X


Telefonski broj: +385 99 334 1676
Adresa e-pošte: [email protected]


Zadnja izmjena: 15. 3. 2022.