Choose your language

 • Mednarodna dostava
 • Varno plačilo
 • Ljubezen do košarke

1. SPLOŠNO

Ti splošni pogoji urejajo članstvo in ugodnosti članov v klubu zvestobe MVP Club podjetja Grosbasket d.o.o., Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana.

2. ČLANSTVO V KLUBU MVP CLUB

Član kluba zvestobe MVP Club lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, ki pristopi k tem splošnim pogojem, tako da spletni strani www.grosbasket.com izpolni pristopno izjavo in s tem izrazi voljo za včlanitev.

Kartico bo član prejel na naveden poštni naslov najkasneje v roku 7 delovnih dni. Pristopno izjavo na spletni strani lahko izpolni tudi neposredno v trgovini Grosbasket na Ukmarjevi 6 v Ljubljani in takoj dobi kartico.

Včlanitev je prostovoljna, prav tako lahko član v skladu s temi Splošnimi pogoji kadarkoli izrazi voljo za izstop iz kluba.

Na kartici je naveden ime in priimek člana ter njegova unikatna identifikacijska številka.

3. MVP CLUB KARTICA

Z včlanitvijo prejme član MVP Club kartico in postane njen imetnik. MVP Club kartica ni prenosljiva in jo lahko uporablja le njen imetnik.

Izdajatelj in lastnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Ob koriščenju ugodnosti iz nakupov lahko podjetje Grosbasket oziroma prodajalci na prodajnem mestu, na katerem imetnik kartice ugodnosti opravlja nakup, zahtevajo osebni dokument, s pomočjo katerega lahko identificirajo imetnika kartice. Če imetnik odkloni izkaz istovetnosti z osebnim dokumentom, mu bo zaradi dvoma v upravičenost uporabe kartice ugodnosti na prodajnem mestu lahko zavrnjena možnost pridobivanja ali koriščenja ugodnosti.

Član, ki želi pri nakupu uporabiti MVP Club kartico, jo je dolžan na prodajnem mestu, na blagajni nakupa, predložiti pred plačilom izbranega blaga. Poznejši vpis opravljenega nakupa v centralno zbirko ni mogoč, prav tako ni mogoče naknadno, po opravljenem plačilu, uveljaviti ugodnosti - popustov.

Ugodnosti z uporabo kartice ni mogoče izkoristiti na že znižane izdelke in posebno limitirane izdelke, ki so na spletni strani www.grosbasket.com označeni s posebno oznako (zlata zvezdica z napisom TOP). Za te izdelke bonitete ni mogoče izkoristiti (kot popust), član pa lahko tudi pri teh izdelkih – tako kot pri vseh drugih nakupih - pridobi novo boniteto na podlagi opravljenega nakupa.

4. PRIDOBIVANJE UGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za vsak nakup nad 50 EUR član dobi določeno denarno boniteto, ki jo lahko vnovčite pri naslednjih nakupih, poleg tega je kot član MVP kluba lahko preko e-novic obveščen o novi ponudbi in znižanjih.

Član pridobiva denarne bonitete preko spodnje lestvice bonitet.

Lestvica bonitet

Vrednost skupnega nakupaMVP boniteta
50 € – 150 €6%
151 € – 250 € 8% 
251 € – 350 € 10% 
351 € – 450 € 12%
 Nad 451 €14 %

 

Boniteta na kartici člana narašča glede na opravljene nakupe. Primer: Če član opravi nakup za 100 EUR, se bo na kartico naložilo 6% od nakupa, kar pomeni 6 EUR. Če bo naslednji nakup člana v vrednosti 200 EUR in ne bo izkoristil predhodno pridobljene bonitete, se bo obstoječi boniteti prištelo še 8% od nakupa za 200 EUR, kar znaša 16 EUR. Skupna boniteta v tem primeru bo torej 22 EUR.

5. KORIŠČENJE UGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član lahko z MVP Club kartico pridobiva bonitete preko nakupa v fizični trgovini in/ali nakupa na spletni strani. Z vsakim nakupom nad 50 EUR, se članu na kartico naloži višina bonitete, kot jo določa lestvica bonitet MVP kluba.

Boniteta se lahko koristi pri kateremkoli naslednjem nakupu v trgovini Grosbasket, od nakupa, ko je bila določena boniteta pridobljena.

Porabo pridobljene bonitete, določa član sam. V kolikor je pridobil določeno boniteto s prejšnjimi nakupi, lahko pri nakupu, kjer koristi boniteto, sam odloči, v kolikšnem obsegu bo boniteto uporabil.

Obdobje zbiranja je omejeno na dve časovni obdobji, v katerih mora član porabiti pridobljeno boniteto. Po zaključenem obdobju, se obstoječa boniteta izbriše in član začne pridobivati stanje bonitete na novo.

Časovni obdobji sta:

• 1. februar – 31. julij

• 1. avgust – 31. januar

Bonitete ni možno pridobiti na že znižane izdelke in izredno limitirane izdelke, ki so označeni s posebno oznako (zvezdica, v kateri je napis TOP). Popust v obliki plačila z boniteto je omejen do maksimalno 99%.

6. OSTALE UGODNOSTI

Če želi stranka še ostale ugodnosti članstva, kot je obveščanje o novi ponudbi in znižanjih, se lahko naroči na prejemanje posebnih e-novic, ki so namenjene samo članom MVP kluba.

Član se naroči na prejemanje e-novic, tako da izrazi voljo za njegovo prejemanje in dovoli uporabo svojega e-naslova za namen pošiljanja.

Članu prilagojena ponudba bo oblikovana na podlagi podatkov o članstvu v klubu (osebno ime, prebivališče, spol, datum rojstva, številka kartice), podatkov o opravljenih nakupih s člansko kartico in uveljavljenih ugodnostih (datum in vrednost nakupa, popust, številka računa, EAN koda izdelka, količina izdelkov, vrsta izdelkov kot so tip izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka, pogostost nakupov, višina nakupov). Takšna ponudba bo oblikovana in članu poslana le na podlagi njegove privolitve v obdelavo navedenih osebnih podatkov za ta namen.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ko član opravi nakup v fizični trgovini ali spletni trgovini Grosbasket, se podatki o nakupu vnesejo v centralno zbirko nakupov članov, ki jo vodi upravljalec Grosbasket d.o.o., hkrati pa se ti podatki shranijo tudi pri podjetju RCL d.o.o., ki je tehnični izvajalec kluba zvestobe MVP Club.

Ob vsakem nakupu se podatki člana v centralni zbirki obdelajo za namen ugotavljanja bonitetnega stanja – preverjanja, ali in katera ugodnost ob določenem nakupu, glede na opravljene nakupe v preteklem obdobju, pripada članu in za namen nudenja ugodnosti (popusta).

Osebni podatki o nakupih člana in uveljavljenih ugodnostih se vpisujejo v centralno zbirko, podjetje Grosbasket jih obdeluje za namen izvajanja pravic člana, hkrati pa osebne podatke članov, ki so opravili nakupe pri njem, obdeluje tudi za namen lastnih statistik in analiziranja svojih prodajnih strategij ter načrtovanje novih.

Upravljavec zasebnost svojih članov in varstvo njihovih osebnih podatkov šteje za pomembno zavezo. Osebne podatke članov bo obdeloval skladno s predpisi in v tem času zagotavljal tudi ustrezne ukrepe za varnost osebnih podatkov, vse z namenom preprečitve nepooblaščene ali nezakonite obdelave osebnih podatkov članov.

Za namen uresničevanja pravic in obveznosti članstva v klubu MVP Club upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke članov:

• identifikacijske podatke: osebno ime, naslov, e-naslov, številka mobilnega telefona, država prebivališča, spol,

• podatke o nakupih opravljenih s člansko kartico, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, količina izdelkov, način plačila, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne,

• podatke ob kupljenih izdelkih, kot so tip izdelka, EAN koda izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka ter

• podatke o uveljavljenih ugodnostih, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, EAN koda izdelka, količina izdelkov, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne.

• Na osnovi obdelave navedenih podatkov članu pripadajo ugodnosti, upravljavec pa jih obdela tudi za analize in statistike, namenjene njegovim notranjim poslovnim procesom, predvsem analizi uspešnosti določenega prodajnega programa in načrtovanju novih produktov in storitev.

Pravice člana, ki se nanašajo na obdelavo njihovih osebnih podatkov (pravica do dostopa, popravka, prenosa) ti uveljavljajo pri upravljavcu, tako da nanj naslovijo pisno zahtevo z določno vsebino, bodisi po pošti na naslov: Grosbasket d.o.o. Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana ali na e- naslov: [email protected]

8. MENJAVA KARTICE

Član izgubo ali krajo kartice ugodnosti nemudoma prijavi po pošti na naslov Grosbasket d.o.o, Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana ali e-naslov [email protected]. Izdajatelj mu bo na naslov prebivališča najpozneje v 30 dneh po prejemu prijave poslal novo. Vse ugodnosti z izgubljene ali ukradene kartice se prenesejo na novo. Stara kartica se blokira takoj po prejemu obvestila o njeni izgubi ali kraji.

Če je MVP Club kartica imetniku odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za uporabo ugodnosti s strani tretjih oseb.

9. PRENEHANJE ČLANSTVA

MVP Club kartica je veljavna do pisnega preklica izdajatelja oziroma ves čas članstva imetnika v MVP klubu. Član kluba lahko kadarkoli s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na naslov Grosbasket d.o.o, Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana ali e-naslov [email protected], izjavi voljo za izstop iz kluba.

Šteje se, da članstvo posameznika v klubu preneha dan po prejemu izjave o izstopu s strani Grosbasket d.o.o. Če so na ta dan na kartici morebitne neizkoriščene ugodnosti se šteje, da se jim je član z izstopom odpovedal.

Izdajatelj MVP Club kartico lahko prekliče, če je od zadnjega nakupa, ki ga je član opravil s kartico minilo več kot dve leti. O preklicu kartice izdajatelj člana ni dolžan obveščati.

Upravljavec bo osebne podatke bivšega člana hranil še pet let po izteku članstva.

10. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV NA PORTALU

Član lahko do svojih osebnih podatkov, vezanih na MVP Club, dostopa na spletnem mestu www.grosbasket.com. Dostop do osebnih podatkov člana je omogočen ob aktivaciji računa z elektronskim naslovom in gleslom, ki ga je član navedel na pristopni izjavi ob včlanitvi v klub.

Z vstopom v Moj račun, član do svojih osebnih podatkov ter stanja na kartici (višina bonusa, ki ga lahko uporabi kot popust), dostopa pod zavihkom »Nadzorna plošča« in »MVP Club« hkrati pa lahko naredi potrebne popravke oziroma spremembe svojih osebnih podatkov iz pristopne izjave.

11. OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti Splošni pogoji veljajo od dneva, ko se objavijo na spletni strani www.grosbasket.com. Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja teh splošnih pogojev, tudi ukinitve kluba MVP Club. Vse spremembe se javno objavijo na spletni strani www.grosbasket.com in veljajo od dneva takšne spletne objave. Člani so o spremembi obveščeni po e-pošti. Če član uporablja kartico ugodnosti tudi po tako objavljenih spremembah, se šteje, da se z njimi strinja.

 

 • Tvoja košarica je prazna.

  Tvoja košarica je prazna. Začni jo polniti! Če si zadnjič v košarici pustili kakšen izdelek, se poskusi prijaviti v svoj račun.

  Nadaljuj z nakupovanjem Prijava

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Grosbasket

Sprejem teh splošnih pogojev je pogoj za izvedbo nakupa, zato priporočamo, da si jih pred izvedbo nakupnega procesa natančno preberete. Določajo vaše pravice in obveznosti ter nakupne pogoje. Šteje se, da ste z vsako transakcijo, opravljeno prek naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino teh splošnih pogojev in da ste vanje privolili brez omejitev.

Splošni pogoji spletne trgovine www.grosbasket.com (v nadaljevanju "splošni pogoji"), so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. S spletnim mestom upravlja podjetje Grosbasket, d.o. o. (v nadaljevanju "ponudnik", "GROSBASKET" ali "prodajalec"). Pridržujemo si pravico do naknadnih sprememb splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave dalje in so od takrat dalje za uporabnika tudi zavezujoče.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 4. dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 5. pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 6. vse cene so jasno in nedvoumno določene in razvidno je prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 7. način plačila in dostave,.
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
 10. pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Spletna trgovina

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Pridržujemo si pravico, da za določen ali nedoločen čas omejimo ali popolnoma ustavimo prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omejimo ali popolnoma ustavimo dostop do strani spletne trgovine. Prav tako si pridržujemo pravico, da zaradi očitne napake v spletni trgovini (npr. očitno napačna cena), naročilo zavrnemo.

Registracija

Ob registraciji v sistem GROSBASKET obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. S potrjeno registracijo preko elektronske pošte obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Če uporabnik kadarkoli kasneje želi svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na [email protected] Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte.


Kako nakupovati v naši spletni trgovini

Za vašo lažjo orientacijo in enostaven nakup smo pripravili navodila, kako nakupovati v naši spletni trgovini:

I. Iskanje artiklov

Če želite poiskati določen izdelek, lahko to storite na dva načina:

 1. V zgornjem vrstici nad orodno vrstico MENI boste našli povečevalno okno Išči po trgovini, kamor napišete vrsto izdelka, ki ga želite iskati (npr. "košarkarski copati") ali pa konkretno ime izdelka (npr. "Jordan Super.Fly"). Prikaže se eden ali več izdelkov, ki sovpadajo z vnešenim geslom.
 2. V zgornjem meniju izberete glavno kategorijo artiklov, za katere se zanimate (npr. "obutev", "moški"), in nato izbor še bolj omejite po danih podkategorijah (npr. "košarka", "cena" itd.). Pokazali se vam bodo vsi izdelki v izbrani kategoriji.

II. Izbor izdelka

S klikom na sliko izdelka se pokažejo podrobnejše informacije. Izberite pravo velikost in število kosov. Pritisnete gumb "V košarico". Artikel bo prestavljen v nakupovalno košarico. Nato lahko nadaljujete z nakupom drugih izdelkov ali pa preidete v košarico za dokončanje nakupa.

III. Izpolnite svoje kontaktne podatke

V košarici izpolnite svoje kontaktne podatke in podatke o naslovu za pošiljanje.

IV. Izberite način dostave

 1. Hitra pošta – plačilo ob prevzemu

  Če ste izbrali to možnost, vam bomo izdelek dostavili na vaš naslov, ki ga boste navedli.

 2. Hitra pošta – plačilo po predračunu, preko paypala ali kreditne kartice.

  Če ste izbrali to možnost, vam bomo izdelek dostavili na vaš naslov, ki ga boste navedli.

 3. Osebni prevzem v trgovini Grosbasket na Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana ali Osebni prevzem v trgovini Grosbasket na Rudeški 169a, 10 000 Zagreb.

V. Izberite način plačila

Izberete eno izmed naslednjih možnosti:

 1. Paypal
 2. Kreditna kartica
 3. Po predračunu
 4. Po povzetju

VI. Promocijska koda

Promocijska koda je beseda, ki jo kot prijavljen uporabnik vpišete v četrtem koraku spletnega nakupa. Tukaj je na voljo okence, v katerega lahko vpišete trenutno veljavno promocijsko kodo, nato sledi še klik na gumb "Uporabi kodo". Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj zatem.

VII. Splošni pogoji

Preberite splošne pogoje in s kliknom označite, če se z njimi strinjate. V koliko pristanete na te splošne pogoje, lahko nadaljujete nakup.

Tukaj vse še enkrat pozorno preglejte.

VIII. Potrditev naročila in povzetek nakupa

S klikom na "Potrjujem naročilo" se naročilo pošlje v nadaljnji proces. O vseh naslednjih korakih boste obveščeni preko elektronskega naslova, ki ste ga vnesli v prvem koraku.

V primeru, da v določenem trenutku potrebujete pomoč pri nakupu, nas lahko vedno kontaktirate na spodaj navedene podatke:

CENTER ZA POMOČ STRANKAM
E: [email protected]
T: (0)59-344-580

Pomembno: Pridržujemo si pravico, da naročilo brez razloga odpovemo.

Postopek po oddaji naročila

I. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.

II. Naročilo potrjeno

Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo s strani ponudnikovega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ponudnikov dobavitelj dostavi blago do ponudnika. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Če dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka istega delovnega dne, lahko ponudnik naročilo kupca zavrne iz razloga, ker blago ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

II. Blago odpremljeno

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

POMEMBNO: V primeru, da se kupec odloči za preklic naročila, nas mora o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko (0)59 344 580 ali preko elektronske pošte [email protected] Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi. V primeru osebnega prevzema (ko je blago že pripravljeno na prevzem), pa kupec prav tako svojo željo po preklicu naročila sporoči preko zgoraj omenjene telefonske številke ali e-maila.


Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v prvem koraku izberete opcijo "Samo za podjetja". Tukaj vpišete ime podjetja in davčno številko podjetja.

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja.

Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe:

Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Prej naštete organizacije nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vsako vračilo bo individualno obravnavano, pri tem pa bomo poskušali dosegati kriterije dobavitelja. Ob upravičenosti za vračilo blaga lahko koristite zamenjavo za drug artikel po vaši izbiri (ki je enak ali cenovno dražji). Vračilo kupnine žal ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja GROSBASKET, z razliko v že predhodno omenjenih možnostih odstopa od pogodbe. Več o možnostih vračil v okviru garancijskih pogojev si lahko preberete v nadaljevanju strani oziroma na strani o vračilih.


Razpoložljivi načini plačila

I. Načini plačila - splošno

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
 • z gotovino po povzetju,
 • z nakazilom na račun GROSBASKET d.o.o. po ponudbi/predračunu,
 • Paypal,
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Eurocard/Mastercard, Visa, Visa Electron, American Express)

*Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico do zahtevka po plačilu z nakazilom na račun GROSBASKET – d.o.o. (po ponudbi/predračunu)


Izdaja računa

Splošno

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in artikle vrniti, če je to potrebno in mogoče. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Izstavljanje računov na podjetja v EU

V naši spletni trgovini omogočamo nakupovanje tudi podjetjem, ki so registrirana znotraj članic Evropske unije in so hkrati davčni zavezanci. Vsem, ki želijo imeti račun izstavljen na podjetje v tujini, omogočamo izključno osebni prevzem blaga v enem izmed naših prevzemnih mest. Takoj ob oddaji spletnega naročila je potrebno navesti, da bo blago po osebnem prevzemu potovalo iz Republike Slovenije. Naknadni popravki računov niso možni. Ob prevzemu je potrebno izpolniti in podpisati tudi izjavo o prenosu blaga v drugo državo članico Evropske unije.

Hramba pogodbe Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil).


Cene izdelkov

Splošno

 • Vse cene na internetni strani www.grosbasket.com so izrażene v EUR in so veljavne na dan nakupa oz. izvedbe naročila.
 • Cene že vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če je izrecno napisano drugače.
 • Veljajo objavljene cene izdelkov, ki pa jih lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
 • Pri nakupu bomo upoštevali ceno, ki velja ob oddaji posameznega naročila.
 • Cene so predstavljene kot Redne cene in Znižane cene.

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba GROSBASKET ažurira in spreminja pogosto in hitro.


Dostava

Splošno

Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk sta DPD in Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Poštnina

Stroške poštnine krije kupec.

Poštnina je v primeru nakupa nad zneskom 100,00 EUR brezplačna. To ne velja za določene izdelke, ki so iz te opcije izvzeti. Takšni izdelki so označeni na spletni strani s stavkom “Za ta izdelek ne velja brezplačna poštnina.”

V primeru, da se boste odločili preusmeriti pošiljko na Petrol Pickup lokacije, vam bo dostavna služba DPD zaračunala dodatni strošek v višini 0.3 EUR za prevzem in 0.85 EUR za obdelavo odkupnine. O tem boste predhodno obveščeni preko SMS sporočila s strani dostavne službe DPD.

Kraj dostave

Dostava naročenega blaga v spletni trgovini je mogoča na ozemlju Republike Slovenije.

Klikni in dvigni

Možen je tudi osebni prevzem pošiljke brez poštnine v naši trgovini na naslovu Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana - storitev "KLIKNI IN DVIGNI".

To naredite tako, da v postopku oddajanja naročila izberete način dostave ''Osebni prevzem v trgovini Grosbasket''.

Izdelke v naši spletni trgovini lahko tudi rezervirate v poslovalnici in sicer tako, da pred potrditvijo naročila poleg načina dostave ''Prevzem v trgovini'' izberete še način plačila ''Na blagajni''.

Vaša rezervacija velja 24 ur.

Dostava do vrat

Vaše naročilo vam bo dostavljeno na naslov, ki ste ga navedli v košarici pod ''NASLOV ZA POŠILJANJE PAKETOV''.

Čas dostave

 • Paket lahko pričakujete v roku 2-4 delovnih dni.
 • Na dan dostave lahko paket pričakujete do 16. ure.

Pomembno

 • Čas dostave se lahko podaljša v primeru, da se stranka ne javi na telefon.
 • Čas dostave se lahko podaljša v primeru, da podatki o naslovniku paketa niso točni.
 • Vsa naročila odddana v času vikenda bodo poslana na željeni naslov prvi delovni dan v tednu (predvidoma v ponedeljek z izjemo državnih ali drugih praznikov).

Način dostave in plačila

 1. Dostava do vrat (plačilo po predračunu)

  Stranka na podlagi izdanega predračuna plača naročeni izdelek, zadrži potrdilo in v naslednjih dneh prejme svoje naročilo brez kakršnih koli dodatnih obveznosti. Ko je kupnina na računu podjetja, se naročilo pošlje naročniku. Ker je kupnina že nakazana, vam dostavna služba v primeru, da se v času dostave paketa ne nahajate na izbranem naslovu, ponudi možnost, da pusti paket na izbranem mestu, a le popredhodnem dogovoru z vami in vašo odobritvijo.

  Če izberete ta način plačila, se vam bo zaračunal strošek obdelave odkupnine v višini 1,5 €.

 2. Dostava do vrat (plačilo preko kreditne kartice ali Paypala)

  Plačilo preko kreditne kartice ali PayPala je varno e-plačevanje s kreditno kartico. Zagotavlja varno poslovanje med prodajalcem in kupcem. Uporablja se anonimno, hitro in varno. Kupec nakaže kupnino na dogovorjeni račun prodajalca, nakar se pošlje naročeni izdelek. Ker je kupnina že nakazana, vam dostavna služba v primeru, da se v času dostave paketa ne nahajate na izbranem naslovu, ponudi možnost, da pusti paket na izbranem mestu, a le po predhodnem dogovoru z vami in vašo odobritvijo.

 3. Dostava do vrat (plačilo ob prevzetju)

  Ponujamo vam tudi možnost plačila ob prevzetju. Ko stranka prejme paket, plača vrednost paketa dostavni službi, v nasprotnem primeru paketa ne more prevzeti. V primeru, da vas dostavna služba ne more priklicati, vam bodo pustili obvestilo.

  Če izberete ta način plačila, se vam bo zaračunal strošek obdelave odkupnine v višini 1,5 €.

 4. Klikni in dvigni (osebni prevzem na blagajni v trgovini-plačilo ob prevzetju)

  Prevzemite blago, ki ste ga naročili preko spletne trgovine v naši poslovalnici in se s tem izognite stroškom dostave. To naredite tako, da v postopku oddajanja naročila izberete način dostave ''Osebni prevzem v trgovini''. Izdelke v naši spletni trgovini lahko tudi rezervirate v poslovalnici in sicer tako, da pred potrditvijo naročila poleg načina dostave ''Prevzem v trgovini'' izberete še način plačila ''Na blagajni''.

  Vaša rezervacija velja 48 ur.

  Če izberete ta način plačila, se vam bo zaračunal strošek obdelave odkupnine v višini 1,5 €.


Cenik storitev

 1. Plačilo ob prevzetju

  Hitra pošta: 4 € z DDV
  Pošta Slovenije: 4,5 € z DDV
  Strošek obdelave: 1.5 €

 2. Osebni prevzem v trgovini (klikni in dvigni)

  Poštnine ni.
  Strošek obdelave: 1.5 €

 3. Pri naročilu nad 100 € je poštnina brezplačna

  Za vsa spletna naročila v vrednosti višji od 100 evrov, je poština brezplačna.

 4. Plačilo s PayPal-om ali prek platforme breintree

  Kot strošek obdelave se zaračuna znesek v višini 1,5% vrednosti naročila.


Zaloga

Trgovina GROSBASKET prodaja izdelke, ki so na zalogi v trgovini Grosbasket Ljubljana in Grosbasket Zagreb.


Originalnost izdelka

Grosbasket je uradni partner svetovno priznanih znamk kot so Nike, Adidas, Under Armour in drugih. Izdelki v ponudbi Grosbasket so 100% originalni.


Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.


Sklepanje pogodbe na daljavo

Kupoprodajna pogodba na daljavo je sklenjena v trenutku, ko vam na vaš elektronski naslov, ki ste ga posredovali ob naročilu, pošljemo potrdilo o naročilu (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo. Dobroimetje na GROSBASKET računu stranke in vsa vplačana sredstva po predračunih se ne obrestujejo. Vaše naročilo hranimo v elektronski obliki na sedežu našega podjetja. Zahtevate lahko kopijo naročila preko našega kontaknega naslova [email protected]


Pravica do odstopa od pogodbe, zamenjava in vračilo blaga

Pravica do dostopa potrošnika od pogodbe
 • Pri pogodbah sklenjenih na daljavo ima potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
 • Sporočilo o odstopu od pogodbe Potrošnik odstop od pogodbe sporoči na e-naslov prodajalca: [email protected] ali priporočeno na naš naslov.
 • Rok 14-ih dni začne teči en dan po datumu prevzema.
 • Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
 • Vračilo plačil V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne prejeta plačila.
 • Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
 • V primeru plačila po povzetju vrnemo plačilo na vaš transakcijski račun.
 • Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo.
 • Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek, uporabniku pa se obenem vrne koriščeni bonus ali promocijska koda v obliki nove kode.
 • V primeru, da je bil koriščen naš darilni bon, se ta upošteva kot plačilno sredstvo in se ob odstopu od pogodbe vrne na uporabnikov račun, vplačani znesek pa se vrne na račun uporabnika.

Obrazec za odstop potrošnika od pogodbe se nahaja TUKAJ


Vračilo blaga

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 30 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago.

V tem primeru mora kupec vrniti kupljeno blago v originalni embalaži, nerabljeno in nepoškodovano.

Priložena mora biti kopija računa.

Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 30 dnevnega roka za vračilo.

V primeru odstopa od pogodbe mora potrošnik prejeto blago v zakonskem roku vrniti ali po pošti poslati na naslov prodajalca.

Potrošnik mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe.

Potrošnik sme opraviti ogleda in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja.

Preizkušanje blaga, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

To je zlasti v primeru, če potrošnik artikel že začne uporabljati ali če pri tehničnih izdelkih posamezne komponente odpre ali sestavlja.

Stroški pošiljanja Stroške pošiljanja in vračila blaga prodajalcu krije kupec.

Obračunava se po veljavnem ceniku dostavne službe.

Vračilo, ki ni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov

 • V izjemnih primerih, vendar brez prejudica, da bomo dejansko tako ravnali, ko blago ni vrnjeno v skladu Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15), lahko potrošniku ponudimo odkup blaga z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu.
 • Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti.
 • Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega blaga enake ali višje vrednosti.
 • Obrazec za odstop od pogodbe pošljemo po elektronski pošti.

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na računu.

Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil ter ob predložitvi računa.

Garancijski roki so navedeni na računu.


Reklamacije

Splošno

Vse izdelke pred odpremo kupcem pregledamo in odpošljemo nepoškodovane.

Vaše izdelke bomo skrbno zapakirali v škatlo za dostavo, da bi do vas prišli nepoškodovani in v originalni embalaži.

Pravice kupca Kupec ima pravico, da ob morebitni napaki na blagu zahteva, da izdelek z napako zamenjamo z novim brezhibnim izdelkom ali vrnemo plačani znesek ali odpravimo napako na izdelku ali vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju z napako.

Kupec si lahko izbere tudi drug izdelek, v primeru, da bo novi izdelek dražji od obstoječega, kupec doplača razliko.

Če želite menjavo blaga iz razloga v prejšnjem odstavku, nam to sporočite v roku 8 dni po prevzemu blaga.

Rok za zamenjavo izdelkov je 8 dni.

Zamenjava izdelkov je mogoča le ob predložitvi računa oz. kopije računa.

POMEMBNO:

 • Napako izdelka je potrebno sporočiti takoj, ko se le-ta pojavi.
 • V primeru, da tega ne storite takoj in nadaljujte z uporabo poškodovanega izdelka, reklamaciji morda ne bo ugodeno.
 • V primeru napačne uporabe copat (uporaba na zunanjem igrišču itd., razen v primeru, ko prodajalec svetuje uporabo na zunanjem igrišču) bo reklamacija zavrnjena.


Stvarna napaka

Za stvarno napako gre zlasti kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki omogočajo njegovo normalno rabo;
 • se kupcu izroči artikel, ki se z modelom ne ujema, izjema so le modeli, prikazani zaradi obvestil.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako reklamirati?

Grosbasket d.o.o. ima v svoji ponudbi izdelke najvišje kakovosti, kljub temu pa se lahko na izdelku pojavi napaka. Kupec ima možnost svoj izdelek vedno reklamirati. Izdelek bo (če je to potrebno) vrnjen dobavitelju, ki bo izdelek strokovno pregledal in ugotovil, ali gre za tovarniško napako, napačno uporabo ali mehansko poškodbo. V primeru, da bo vaša reklamacija neopravičena, boste o ugotovitvi prejeli uradni dopis.

Kako se stvarno napako - reklamacijo uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te na reklamacijskem obrazcu in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku.

Kupec mora omogočiti pregled artikla.

Reklamacijski obrazec priložite k reklamiranemu izdelku in ga pošljite na spodaj naveden naslov.

Izdelek lahko tudi osebno dostavite v našo prodajalno.

Izdelek bo nato ustrezno pregledan.

Stroške pošiljanja in vračila izdelka krije kupec, ki vam jih jih v primeru, da je reklamacija upravičena, v roku 8 delovnih dni vrnem.

Podjetje Grosbasket d.o.o. si pridržuje pravico, da poda odgovor na reklamacijo v 8 dneh od prejetja reklamacijskega zapisnika.

Naslov za pošiljanje reklamiranega izdelka:
Grosbasket d.o.o.
Ukmarjeva 6
1000 Ljubljana

Obrazec za reklamacijo lahko prevzamete na tej povezavi: kako reklamirati


Zasebnost in zaščita vaših osebnih podatkov

Zasebnost in zaščito vaših osebnih podatkov ureja naša Politika zasebnosti.


Reševanje sporov

Spore med kupcem in GROSBASKET, ki bi utegnili izhajati iz uporabe spletne trgovine www.grosbasket.com, bosta stranki poizkušali prvenstveno reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, se stranki dogovorita, da bo za spore iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

Če imate z izdelkom ali storitvijo iz spletnega nakupa težave, lahko na platformi vložite pritožbo in jo pošljete v obravnavo neodvisnemu organu za reševanje sporov. Povezavo lahko najdete tukaj.


Osebna izkaznica upravitelja spletnega mesta

Uradno ime podjetja: GROSBASKET, trgovina in storitve na področju športa, d.o.o.
Skrajšano ime: GROSBASKET d.o.o. Naslov podjetja: Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana
Naslov trgovine: Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 50277669
Matična številka: 6646077000
TRR: SI56 2900 0005 2226 112 (Unicredit Banka)
SWIFT: BACXSI22
Datum ustanovitve podjetja: 15.7.2014


Telefonska številka:+386 (0)59-344-580
Elektronski naslov: [email protected]


Nazadnje posodobljeno: 1.10.2017