Choose your language

 • Mednarodna dostava
 • Varno plačilo
 • Ljubezen do košarke

1. SPLOŠNO

Ti splošni pogoji urejajo članstvo in ugodnosti članov v klubu zvestobe MVP Club podjetja Grosbasket d.o.o., Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana.

2. ČLANSTVO V KLUBU MVP CLUB

Član kluba zvestobe MVP Club lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, ki pristopi k tem splošnim pogojem, tako da spletni strani www.grosbasket.com izpolni pristopno izjavo in s tem izrazi voljo za včlanitev.

Kartico bo član prejel na naveden poštni naslov najkasneje v roku 7 delovnih dni. Pristopno izjavo na spletni strani lahko izpolni tudi neposredno v trgovini Grosbasket na Ukmarjevi 6 v Ljubljani in takoj dobi kartico.

Včlanitev je prostovoljna, prav tako lahko član v skladu s temi Splošnimi pogoji kadarkoli izrazi voljo za izstop iz kluba.

Na kartici je naveden ime in priimek člana ter njegova unikatna identifikacijska številka.

3. MVP CLUB KARTICA

Z včlanitvijo prejme član MVP Club kartico in postane njen imetnik. MVP Club kartica ni prenosljiva in jo lahko uporablja le njen imetnik.

Izdajatelj in lastnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Ob koriščenju ugodnosti iz nakupov lahko podjetje Grosbasket oziroma prodajalci na prodajnem mestu, na katerem imetnik kartice ugodnosti opravlja nakup, zahtevajo osebni dokument, s pomočjo katerega lahko identificirajo imetnika kartice. Če imetnik odkloni izkaz istovetnosti z osebnim dokumentom, mu bo zaradi dvoma v upravičenost uporabe kartice ugodnosti na prodajnem mestu lahko zavrnjena možnost pridobivanja ali koriščenja ugodnosti.

Član, ki želi pri nakupu uporabiti MVP Club kartico, jo je dolžan na prodajnem mestu, na blagajni nakupa, predložiti pred plačilom izbranega blaga. Poznejši vpis opravljenega nakupa v centralno zbirko ni mogoč, prav tako ni mogoče naknadno, po opravljenem plačilu, uveljaviti ugodnosti - popustov.

Ugodnosti z uporabo kartice ni mogoče izkoristiti na že znižane izdelke in posebno limitirane izdelke, ki so na spletni strani www.grosbasket.com označeni s posebno oznako (zlata zvezdica z napisom TOP). Za te izdelke bonitete ni mogoče izkoristiti (kot popust), član pa lahko tudi pri teh izdelkih – tako kot pri vseh drugih nakupih - pridobi novo boniteto na podlagi opravljenega nakupa.

4. PRIDOBIVANJE UGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za vsak nakup nad 50 EUR član dobi določeno denarno boniteto, ki jo lahko vnovčite pri naslednjih nakupih, poleg tega je kot član MVP kluba lahko preko e-novic obveščen o novi ponudbi in znižanjih.

Član pridobiva denarne bonitete preko spodnje lestvice bonitet.

Lestvica bonitet

Vrednost skupnega nakupaMVP boniteta
50 € – 150 €6%
151 € – 250 € 8% 
251 € – 350 € 10% 
351 € – 450 € 12%
 Nad 451 €14 %

 

Boniteta na kartici člana narašča glede na opravljene nakupe. Primer: Če član opravi nakup za 100 EUR, se bo na kartico naložilo 6% od nakupa, kar pomeni 6 EUR. Če bo naslednji nakup člana v vrednosti 200 EUR in ne bo izkoristil predhodno pridobljene bonitete, se bo obstoječi boniteti prištelo še 8% od nakupa za 200 EUR, kar znaša 16 EUR. Skupna boniteta v tem primeru bo torej 22 EUR.

5. KORIŠČENJE UGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član lahko z MVP Club kartico pridobiva bonitete preko nakupa v fizični trgovini in/ali nakupa na spletni strani. Z vsakim nakupom nad 50 EUR, se članu na kartico naloži višina bonitete, kot jo določa lestvica bonitet MVP kluba.

Boniteta se lahko koristi pri kateremkoli naslednjem nakupu v trgovini Grosbasket, od nakupa, ko je bila določena boniteta pridobljena.

Porabo pridobljene bonitete, določa član sam. V kolikor je pridobil določeno boniteto s prejšnjimi nakupi, lahko pri nakupu, kjer koristi boniteto, sam odloči, v kolikšnem obsegu bo boniteto uporabil.

Obdobje zbiranja je omejeno na dve časovni obdobji, v katerih mora član porabiti pridobljeno boniteto. Po zaključenem obdobju, se obstoječa boniteta izbriše in član začne pridobivati stanje bonitete na novo.

Časovni obdobji sta:

• 1. februar – 31. julij

• 1. avgust – 31. januar

Bonitete ni možno pridobiti na že znižane izdelke in izredno limitirane izdelke, ki so označeni s posebno oznako (zvezdica, v kateri je napis TOP). Popust v obliki plačila z boniteto je omejen do maksimalno 99%.

6. OSTALE UGODNOSTI

Če želi stranka še ostale ugodnosti članstva, kot je obveščanje o novi ponudbi in znižanjih, se lahko naroči na prejemanje posebnih e-novic, ki so namenjene samo članom MVP kluba.

Član se naroči na prejemanje e-novic, tako da izrazi voljo za njegovo prejemanje in dovoli uporabo svojega e-naslova za namen pošiljanja.

Članu prilagojena ponudba bo oblikovana na podlagi podatkov o članstvu v klubu (osebno ime, prebivališče, spol, datum rojstva, številka kartice), podatkov o opravljenih nakupih s člansko kartico in uveljavljenih ugodnostih (datum in vrednost nakupa, popust, številka računa, EAN koda izdelka, količina izdelkov, vrsta izdelkov kot so tip izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka, pogostost nakupov, višina nakupov). Takšna ponudba bo oblikovana in članu poslana le na podlagi njegove privolitve v obdelavo navedenih osebnih podatkov za ta namen.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ko član opravi nakup v fizični trgovini ali spletni trgovini Grosbasket, se podatki o nakupu vnesejo v centralno zbirko nakupov članov, ki jo vodi upravljalec Grosbasket d.o.o., hkrati pa se ti podatki shranijo tudi pri podjetju RCL d.o.o., ki je tehnični izvajalec kluba zvestobe MVP Club.

Ob vsakem nakupu se podatki člana v centralni zbirki obdelajo za namen ugotavljanja bonitetnega stanja – preverjanja, ali in katera ugodnost ob določenem nakupu, glede na opravljene nakupe v preteklem obdobju, pripada članu in za namen nudenja ugodnosti (popusta).

Osebni podatki o nakupih člana in uveljavljenih ugodnostih se vpisujejo v centralno zbirko, podjetje Grosbasket jih obdeluje za namen izvajanja pravic člana, hkrati pa osebne podatke članov, ki so opravili nakupe pri njem, obdeluje tudi za namen lastnih statistik in analiziranja svojih prodajnih strategij ter načrtovanje novih.

Upravljavec zasebnost svojih članov in varstvo njihovih osebnih podatkov šteje za pomembno zavezo. Osebne podatke članov bo obdeloval skladno s predpisi in v tem času zagotavljal tudi ustrezne ukrepe za varnost osebnih podatkov, vse z namenom preprečitve nepooblaščene ali nezakonite obdelave osebnih podatkov članov.

Za namen uresničevanja pravic in obveznosti članstva v klubu MVP Club upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke članov:

• identifikacijske podatke: osebno ime, naslov, e-naslov, številka mobilnega telefona, država prebivališča, spol,

• podatke o nakupih opravljenih s člansko kartico, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, količina izdelkov, način plačila, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne,

• podatke ob kupljenih izdelkih, kot so tip izdelka, EAN koda izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka ter

• podatke o uveljavljenih ugodnostih, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, EAN koda izdelka, količina izdelkov, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne.

• Na osnovi obdelave navedenih podatkov članu pripadajo ugodnosti, upravljavec pa jih obdela tudi za analize in statistike, namenjene njegovim notranjim poslovnim procesom, predvsem analizi uspešnosti določenega prodajnega programa in načrtovanju novih produktov in storitev.

Pravice člana, ki se nanašajo na obdelavo njihovih osebnih podatkov (pravica do dostopa, popravka, prenosa) ti uveljavljajo pri upravljavcu, tako da nanj naslovijo pisno zahtevo z določno vsebino, bodisi po pošti na naslov: Grosbasket d.o.o. Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana ali na e- naslov: [email protected].

8. MENJAVA KARTICE

Član izgubo ali krajo kartice ugodnosti nemudoma prijavi po pošti na naslov Grosbasket d.o.o, Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana ali e-naslov [email protected]. Izdajatelj mu bo na naslov prebivališča najpozneje v 30 dneh po prejemu prijave poslal novo. Vse ugodnosti z izgubljene ali ukradene kartice se prenesejo na novo. Stara kartica se blokira takoj po prejemu obvestila o njeni izgubi ali kraji.

Če je MVP Club kartica imetniku odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za uporabo ugodnosti s strani tretjih oseb.

9. PRENEHANJE ČLANSTVA

MVP Club kartica je veljavna do pisnega preklica izdajatelja oziroma ves čas članstva imetnika v MVP klubu. Član kluba lahko kadarkoli s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na naslov Grosbasket d.o.o, Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana ali e-naslov [email protected], izjavi voljo za izstop iz kluba.

Šteje se, da članstvo posameznika v klubu preneha dan po prejemu izjave o izstopu s strani Grosbasket d.o.o. Če so na ta dan na kartici morebitne neizkoriščene ugodnosti se šteje, da se jim je član z izstopom odpovedal.

Izdajatelj MVP Club kartico lahko prekliče, če je od zadnjega nakupa, ki ga je član opravil s kartico minilo več kot dve leti. O preklicu kartice izdajatelj člana ni dolžan obveščati.

Upravljavec bo osebne podatke bivšega člana hranil še pet let po izteku članstva.

10. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV NA PORTALU

Član lahko do svojih osebnih podatkov, vezanih na MVP Club, dostopa na spletnem mestu www.grosbasket.com. Dostop do osebnih podatkov člana je omogočen ob aktivaciji računa z elektronskim naslovom in gleslom, ki ga je član navedel na pristopni izjavi ob včlanitvi v klub.

Z vstopom v Moj račun, član do svojih osebnih podatkov ter stanja na kartici (višina bonusa, ki ga lahko uporabi kot popust), dostopa pod zavihkom »Nadzorna plošča« in »MVP Club« hkrati pa lahko naredi potrebne popravke oziroma spremembe svojih osebnih podatkov iz pristopne izjave.

11. OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti Splošni pogoji veljajo od dneva, ko se objavijo na spletni strani www.grosbasket.com. Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja teh splošnih pogojev, tudi ukinitve kluba MVP Club. Vse spremembe se javno objavijo na spletni strani www.grosbasket.com in veljajo od dneva takšne spletne objave. Člani so o spremembi obveščeni po e-pošti. Če član uporablja kartico ugodnosti tudi po tako objavljenih spremembah, se šteje, da se z njimi strinja.

 

 • Tvoja košarica je prazna.

  Tvoja košarica je prazna. Začni jo polniti! Če si zadnjič v košarici pustili kakšen izdelek, se poskusi prijaviti v svoj račun.

  Nadaljuj z nakupovanjem Prijava

Politika zasebnosti in zaščita vaših osebnih podatkov

V naslednjih informacijah o varstvu podatkov vas obveščamo o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja podjetje Grosbasket, trgovina in storitve na področju športa, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: »Grosbasket« in/ali »upravljalec«) v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter posameznimi veljavnimi zakoni o varstvu osebnih podatkov.

Podatki o upravljalcu:

Naziv: GROSBASKET d.o.o.

Naslov: Ukmarjeva ulica 6, 2000 Ljubljana

Davčna številka: SI 50277669

Matična številka: 6646077000

TRR: SI56 2900 0006 2226 112

T: +386(0)59-344-580

M: [email protected]

1. Splošno

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov v skladu z zakonodajo. Storili bomo vse potrebno, da vas zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

2. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri nas redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov ter so dolžne upoštevati določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine.

S podjetji, ki imajo možnost vpogleda v osebne podatke (skrbnik spletne trgovine – Positiva rešitve d.o.o., računovodske storitve – Unija d.o.o., ter ponudnik, skrbnik ERP sistema – Bilumina d.o.o., ter tehnična podpora – GA Sistemi d.o.o.), imamo podpisano pogodbo o obdelavi in varovanju osebnih podatkov iz naših evidenc.

Dostop do osebnih in obseg osebnih podatkov smo omejili na minimum, ki še dopušča optimalno izvajanje storitev. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z nami. Za najvišjo možno stopnjo zaščite vaših osebnih podatkov smo v družbi sprejeli Pravilnik o varstvu osebnih podatkov z evidenco dejavnosti njihovih obdelav.

3. Vrsta zbranih podatkov in namen njihovega zbiranja (pred spremembo »Katere podatke zbiramo«)

Ob vsakem obisku Grosbasket spletnega mesta, v vsakem procesu nakupa, registracijskem procesu, procesu sodelovanja v nagradnih igrah in promocijah, prijavi na e-novice in v primeru članstva v klubu zvestobe od vas zahtevamo osebne podatke, posredovanje katerih je prostovoljno. Podatke vezane na nakupni proces, sodelovanje v nagradnih igrah, v primeru članstva v klubu zvestobe in v drugih ustreznih pogodbenih razmerjih od vas zahtevamo tudi podatke, ki jih potrebujemo za realizacijo medsebojne pogodbe.

Ob vsakem obisku našega spletnega mesta so preko posameznega spletnega brskalnika vaše naprave strežniku našega spletnega mesta/aplikacije poslane informacije in začasno shranjene v tako imenovane dnevniške datoteke. Pri tem shranjeni zapisi podatkov vsebujejo naslednje podatke, ki se hranijo do samodejnega brisanja: datum in čas priklica, ime priklicane strani, IP-naslov naprave, ki pošilja zahtevo, referenčni URL (izvorni URL, s katerega ste prišli na našo spletno stran), količina prenesenih podatkov, čas nalaganja in informacije o izdelku in različici posameznih uporabljenih brskalnikov ter ime vašega ponudnika dostopa.

S posredovanjem osebnih podatkov in s podajo soglasja privolite, da le-te zbiramo, uporabljamo in hranimo. Uporabljali jih bomo izključno v namene, ki so navedeni pri oddaji soglasja. Vaše osebne podatke bomo varovali pred zlorabami, nepooblaščenim dostopom, izgubo, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Spodaj opisujemo vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo, načine njihove uporabe in varovanja le-teh ter načine, na katere lahko stopite v stik z nami. Za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponujamo, zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo naslednje uporabnikove podatke.

Obdelava podatkov ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe (ob oddanem naročilu oziroma nakupu)

V primeru nakupa na našem spletnem mestu, bomo obdelali podatke, potrebne za identifikacijo in sklenitev, izvedbo ali odpoved pogodbe. Sem spadajo:

 • ime in priimek;
 • naslov za dostavo;
 • poštna številka in mesto;
 • državo bivanja;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • telefonska številka;
 • podatki za plačilo;
 • ime podjetja oz. naziv pravne osebe in davčna številka (v kolikor je uporabnik pravna oseba).

Poleg zgoraj navedenih podatkov shranjujemo še piškotke in preostale identifikacijske podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo. Te podatke potrebujemo za potrebe izpolnitve naročila, torej zaradi zagotavljanja storitve dostave in izdaje računa. Na elektronski naslov, ki nam ga boste posredovali ob nakupu, vam bomo poslali potrditev naročila. Podatke v anonimizirani sumarni obliki lahko uporabimo za namene statističnih analiz.

V primeru sklenitve kupoprodajne pogodbe preko našega spletnega mesta je potrebno posredovanje vaših podatkov o plačilu ponudnikom plačilnih storitev, ki smo jih pooblastili, da obdelajo plačila. Podatke o vašem naslovu za dostavo posredujemo z naše strani za ta namen pooblaščenim dostavnim partnerjem, katerim v namen zagotavljanja dostave blaga v skladu z vašimi željami, po potrebi posredujemo vaš e-poštni naslov in telefonsko številko. Ta vas bo pred dostavo po potrebi kontaktiral in z vami uskladil podrobnosti dostave.

Podlaga za zbiranje osebnih podatkov je pogodba (podlaga za oddajo neobveznih podatkov za realizacijo pogodbe je osebna privolitev), saj brez predhodne izpolnitve zahtevanih podatkov, ni mogoče uresničevati vseh pravic in obveznosti iz pogodbe. Pogoj za opravljanje nakupa je sprejem Splošnih pogojev poslovanja in politike zasebnosti, saj brez slednjih ni mogoče izpolnjevati medsebojne pogodbe, kakor tudi zakonskih zahtev na področju spletnih nakupov.
Po opravljenem naročilu posameznik prejme potrdilo o sprejemu naročilu na elektronski naslov, ki ga posreduje upravljalcu ob izpolnitvi elektronskega obrazca za nakup.
Podatke lahko upravljalec uporabi za namen statističnih analiz v anonimizirani sumarni obliki.

Oddaja osebnih podatkov preko kontaktnega obrazca ali katerega drugega kanala

Kontaktirate nas lahko na več načinov, in sicer po e-pošti, telefonu ali preko kontaktnega obrazca. Ko nas kontaktirate, uporabljamo osebne podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete, izključno v namen, da lahko stopimo v stik z vami in obdelamo vašo zahtevo.

Z oddajo komentarja preko spletnega obrazca nam na podlagi osebne privolitve posredujete vaše ime, priimek, elektronski naslov, sporočilo, po želji tudi telefonsko številko. Te vaše podatke bomo uporabili zato, da vam na vaše vprašanje čim hitreje in čim bolj kvalitetno odgovorimo.

Registracija oziroma kreiranje uporabniškega računa v spletni trgovini

Da bi vam zagotovili kar največjo možno udobje, vam ponujamo trajno shranjevanje vaših osebnih podatkov v računu, zaščitenim z geslom. Za kreiranje uporabniškega računa potrebujemo:

 • ime in priimek;
 • elektronski naslov;
 • geslo v šifrirani obliki.

Račun stranke je ustvarjen prostovoljno, podatke pa si lahko kadarkoli ogledate in spremenite v svojem računu stranke. Poleg tega imate kadarkoli možnost za izbris računa, o tem nas le obvestite na elektronski naslov [email protected]. Pri oddaji naročila zahtevanih podatkov je za ogled naročila v svojem računu potrebna predhodni vpis. Registrirani uporabnik ob naročilu izdelkov na svoj elektronski naslov prejme povezavo, preko katere je mogoče spremljati stanje naročenih izdelkov.

Podlaga za zbiranje osebnih podatkov na registracijskem obrazcu je osebna privolitev in pogodba, saj brez predhodne registracije, ni mogoče uresničevati vseh pravic in obveznosti iz pogodbe. Pogoj za registracijo je sprejem Splošnih pogojev poslovanja in politike zasebnosti, saj brez slednjih ni mogoče izpolnjevati medsebojne pogodbe, kakor tudi zakonskih zahtev glede spletnih nakupov. S svojimi osebnimi podatki ravnajte zaupno in ne omogočajte tretjim osebam, da dostopajo do njih. V svojem uporabniškem računu boste ostali prijavljeni tudi po tem, ko zapustite naše spletno mesto, razen če se aktivno odjavite.
Zaradi nakupa na podlagi registracije lahko upravljalec zbira posredne podatke, ki izhajajo iz nakupa kot so:

 • domači naslov;
 • poštna številka in mesto
 • država;
 • telefonska številka;
 • podatki za plačilo.

Prijava na elektronske novice oziroma e-poštno oglaševanje

Na našem spletnem mestu ponujamo tudi možnost prijave na e-novice. Za zmanjševanje možnosti prevar uporabljamo Google orodje reCAPTCHA v3. Za uspešno prijavo od vas zahtevamo naslednje podatke:

 • ime in priimek;
 • elektoronski naslov.

V primeru prijave na elektronske novice, bomo vaš elektronski naslov uporabili za obveščanje o novicah, akcijah, popustih in naših dogodkih.
Podlaga za zbiranje osebnih podatkov je osebna privolitev posameznika, ki za ta namen upravljalcu posreduje svoj elektronski naslov, ki ga upravljalec uporablja izključno za izpolnitev prošnje posameznika glede posredovanja e-novic. S prijavo na naše elektronske novice dovoljujete iznos, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje elektronskih novic. Iznos, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na strani www.grosbasket.com nam omogočajo agregirane in anonimizirane analize uporabe spletne strani www.grosbasket.com in vsebin, ki so na tej strani.
Podatke posameznika lahko upravljalec uporabi za namen analize, spletnega oglaševanja in vsebinskega marketinga. Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.

Poleg prijave na elektronske novice, se obiskovalec spletne strani strinja tudi s privolitvijo za prejemanje personaliziranih obvestil in ponudb, ki velja do preklica in ki obsega: uporabo podatkov za neposredno trženje, ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Meta oglasi in Google oglasi…), z namenom:

 • predstavitve celotne Grossbasket ponudbe,
 • iznos in obdelavo podatkov v orodjih za digitalno oglaševanje (uporaba e-pošte za pripravo anonimiziranih segmentov uporabnikov (v tem primeru e-pošte ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku) ter
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku).

Ta privolitev je opcijska in je zanjo potrebna eksplicitna privolitev uporabnika.
Komercialna sporočila, ki jih boste prejeli preko elektronskega naslova bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot komercialna;
 • pošiljatelj bo jasno razviden;
 • akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih;
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil;
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Pravica do odstopa
Soglasje lahko vedno prekličete s preprostim klikom na gumb odjava na koncu vsakega promocijskega e-sporočila.

Prijava v Grosbasket klub zvestobe – MVP Club
Za članstvo v MVP klubu in za pridobitev MVP klubske (online) kartice ugodnosti je obvezna oddaja naslednjih podatkov:

 • ime in priimek,
 • naslov bivališča,
 • datum rojstva,
 • poštna številka,
 • e-poštni naslov,
 • telefonska številka.

Posredni podatki, ki izhajajo iz uporabe MVP klub kartice so: številka mobilnega telefona, država prebivališča, spol, podatke o nakupih opravljenih s člansko kartico, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, količina izdelkov, način plačila, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne, podatke o kupljenih izdelkih, kot so tip izdelka, EAN koda izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka ter podatke o uveljavljenih ugodnostih, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, EAN koda izdelka, količina izdelkov, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne. Na osnovi obdelave navedenih podatkov članu pripadajo ugodnosti, upravljalec pa jih obdela tudi za namene analize in statistike, namenjene njegovim notranjim poslovnim procesom, predvsem analizi uspešnosti določenega prodajnega programa in načrtovanju novih produktov in storitev.

Sodelovanje v nagradni igri ali promociji:
Če se prijavite na nagradne igre, ki jih organizira Grosbasket, uporabljamo podatke, ki ste jih posredovali med registracijo za izvajanje pogodbe o sodelovanju, predvsem za obveščanje o prejeti nagradi in po potrebi za oglaševanje naših ponudb in/ali ponudb naših partnerjev v nagradni igri. Obvezni podatki za sodelovanje v katerikoli Grosbasket nagradni igri so:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov.

Podrobne informacije najdete v ustreznih pogojih sodelovanja za posamezno nagradno igro. V primeru nagradne igre vas običajno prosimo za vaše ime in elektronski naslov, da vas obvestimo v primeru zmage ali preko e-maila ali našega Instagram računa.
Vsak posameznik, ki se odloči sodelovati v nagradni igri ali promociji mora navesti osebne podatke, da ga lahko v primeru zmage o tem obvestimo ali preko e-maila ali našega Instagram računa. V tem primeru sta ime in priimek javno objavljena. V nekaterih primerih lahko prosimo tudi za dodatne informacije, ki jih potrebujemo mi ali naši partnerji za izvedbo promocije, nagradne igre ali ankete.

Podlaga za obdelavo je zakon, pogodba, pravnoformalna izročitev dobitka oz. nagrade, obveznosti iz naslova dohodnine in druge obveznosti, ki izhajajo iz pravnih podlag, zlasti iz področja davčne zakonodaje.

Poleg tega zbiramo še:

 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v ankete;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prodstovljno doda naknadno v svojem profilu;
 • komunikacijo s posameznim kupcem.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

4. Vaše pravice na podlagi danih privolitev

Posameznik lahko od upravljalca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedenih namenih. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov [email protected] in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati. Preklic velja od trenutka preklica dalje.

Poleg tega imate tudi naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljalec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev,
 • pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljalec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev,
 • pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov,
 • pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem,
 • pravico biti obveščen v zvezi s popravki, izbirsi ali omejitvijo obdelave, kadar je bila izkoriščena pravica do popravka, pozabe in omejitve, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor,
 • pravico do prenosljivosti podatkov od enega upravljalca k drugemu, kadar obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi, ali kadar se obdelava z avtomatiziranimi sredstvi,
 • pravico odkloniti avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov,
 • pravico do sporočila o kršitvi varstva osebnih podatkov,
 • pravico do vložitve pritožbe zoper upravljalcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, v kolikor meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Če želite svoje osebne podatke spremeniti ali želite, da jih trajno ali začasno prenehamo uporabljati za namene, za katere so bili posredovani oz. zbrani nam pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov [email protected] oz. na naslov Grosbasket d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Prav tako imate možnost izbrisa vseh podatkov v svojem uporabniškem računu.

5. Pravica do ugovora

Posameznik ima pravico, da na pravico do ugovora izrecno, jasno in ločeno od drugih informacij opozori najkasneje ob prvi komunikaciji z njim. V kolikor soglaša s politiko zasebnosti, šteje, da je bil posameznik opozorjen glede komunikacije.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljalcu ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Zgornja splošna pravica do ugovora se nanaša na vse namene obdelave, opisane v teh informacijah o varstvu podatkov, ki se obdelujejo na Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljalec nemudoma preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Za razliko od posebne pravice do ugovora do obdelave podatkov v oglaševalske namene, smo tak splošni ugovor v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov dolžni uresničiti le, če nam za to navedete pomembne razloge (npr. morebitno tveganje za življenje ali zdravje).

6. Odgovornost posameznika

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

7. Izjemno razkritje podatkov

Podatki, ki jih upravljalec zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje njegovih zakonitih interesov.

8. Soglasje in sprememba pogojev politike zasebnosti

Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti. Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na spletnem mestu grosbaske.com in bo veljavna šele po objavi na tej spletni strani.

9. Piškotki

Pri obisku Grosbasket spletnega mesta, v vašo napravo shranjujemo in iz nje beremo majhne datoteke imenovane piškotki. Piškotki neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Uporabljamo jih, da je obisk naše spletne strani bolj privlačen ter je omogočena uporaba določenih funkcij, pa tudi za statistično beleženje uporabe strani. Piškotki ne poškodujejo vaše naprave, ne vsebujejo virusov, trojanskih konjev ali druge zlonamerne programske opreme.

Nekateri piškotki nam omogočajo medsebojno povezavo med brskanjem po naših straneh od trenutka, ko na njih pristanete, in vse do trenutka, ko ga zaprete – torej le za čas seje brskalnika (t.i. začasni ali sejni piškotki). S pomočjo začasnih piškotkov lahko npr. omogočamo prikaz nakupovalne košarice na več straneh, kjer lahko vidite, koliko izdelkov je trenutno v njej in kako visoka je vaša trenutna vrednost nakupa. Spet drugi piškotki pa ostanejo v napravi za določeno časovno obdobje in se aktivirajo pri vsakem obisku spletne strain (tako imenovani trajni ali medsejni piškotki). Nadalje uporabljamo tudi spletne signale (ki so poznani tudi kot »web beacons«). Gre za majhne slike, običajno gre za piškotke tretjih oseb oz. poslovnih subjektov, ki so shranjeni na trdem disku vašega računalnika in so spletni signali sestavni del spletne strani.

Seveda lahko svoj brskalnik nastavite tako, da v vaši napravi ne shranjuje piškotkov. Funkcija pomoči v menijski vrstici večine spletnih brskalnikov pojasnjuje, kako preprečite, da bi vaš brskalnik sprejemal nove piškotke, kako vaš brskalnik opozori, ko prejmete nov piškotek ali kako izbrišete vse piškotke, ki so že bili prejeti in blokirate vse druge.

Meta Ads Manager

Uporabljamo tudi tehnologije za ponovno ciljanje zunanjih ponudnikov, kot so Pixel družbe Meta Ads Manager, predhodno imenovan Facebook Ireland Limited. Ponovno ciljanje nam omogoča, da na spletnih mestih naših partnerjev s spletnimi oglasi ciljno nagovorimo tiste uporabnike, ki so že pokazali zanimanje za našo trgovino in naše izdelke. V ta namen je nastavljen piškotek, s katerim se pod psevdonimi zbirajo podatki o interesih. Na podlagi teh informacij vam bodo na spletnih straneh naših partnerjev prikazani oglasi naše ponudbe glede na vaša zanimanja. Neposredno se ne zbirajo nobeni osebni podatki in noben uporabniški profil z osebnimi podatki ni povezan z vami.

Google Analytics

Za potrebe oblikovanja na podlagi potreb in nenehne optimizacije naših strani uporabljamo storitev Google Analytics, spletno analitično storitev, ki jo ponuja družba Google Inc. (v nadaljevanju Google).

Storitev Google Analytics uporablja tako imenovane piškotke, besedilne datoteke, ki so shranjene v vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletnega mesta. V tem okviru se ustvarijo psevdonimizirani uporabniški profili ter uporabljajo piškotki. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi tega spletnega mesta, so:

 • vrsta/različica brskalnika
 • uporabljeni operacijski sistem
 • referenčni URL (predhodno obiskana stran)
 • ime gostitelja računalnika za dostop (IP-naslov)
 • ura zahteve za strežnik

Z vašo identifikacijo na ta način ne prihaja do izbrisa vaše nakupovalne košarice in si lahko zapomnimo vašo prijavo preko konkretne naprave ter ne zahtevamo ponovnega vnosa e-naslova in gesla. Hkrati lahko shranimo podatek o tem, katero različico naših spletnih strani naj prikažemo, če je v danem trenutku na voljo več različic. Prav tako z njihovo pomočjo ugotovimo, če ste nam podelili soglasje v skladu s tem dokumentom.

Nastavljen je piškotek za zavrnitev soglasja ob prihodu na stran, ki prepreči prihodnje zbiranje vaših podatkov ob obisku tega spletnega mesta. Piškotek za zavrnitev soglasja je veljaven samo v tem brskalniku in samo za naše spletno mesto in je shranjen v vaši napravi. Če izbrišete piškotke v tem brskalniku, morate piškotek za zavrnitev soglasja nastaviti znova.

Google Ads

Google Ads je spletni oglaševalski program družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«), ki ga uporabljamo za namene ponovnega trženja. S to funkcijo lahko uporabnikom našega spletnega mesta na drugih spletnih mestih znotraj prikaznega omrežja Google predstavimo oglase glede na njihove interese. V ta namen se analizira interakcija uporabnikov na našem spletnem mestu, npr. katere ponudbe so zanimale uporabnika, da lahko uporabniku po obisku naše spletne strani prikažemo ciljne oglase tudi na drugih spletnih mestih. V ta namen shrani Google piškotek v brskalnike uporabnikov, ki obiskujejo določene Googlove storitve ali spletna mesta v Googlovem prikaznem omrežju. Uporablja se za beleženje obiskov teh uporabnikov in se uporablja za jasno identifikacijo spletnega brskalnika na določenem računalniku in ne za identifikacijo osebe, kar pomeni, da se osebni podatki ne shranjujejo.

Če uporabe piškotkov tretjih strani in posredovanja vaših podatkov oglaševalskim in družabnim omrežjem pod zavihkom Nastavitve zasebnosti ne onemogočite in po našem opozorilu kliknete na kakršno koli povezavo na naših spletnih straneh (izven okvirčka z opozorilom) oziroma kliknete na tipko „Razumem“, ki je sestavni del opozorila, se šteje, da se strinjate z uporabo navedenih piškotkov in posredovanjem vaših podatkov oglaševalskim in družabnim omrežjem. Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete s prepovedjo te funkcije pod zavihkom Nastavitve zasebnosti.

Na tem mestu lahko najdete, katere piškotke uporabljamo. Za popoln pregled vseh uporabljenih piškotkov kliknite tukaj.

10. Kdo obdeluje vaše osebne podatke in komu jih posredujemo?

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljalec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te. V takšnem primeru vaše podatke posredujemo našim partnerjem za zagotavljanje plačil, prevoza in drugih zadev, povezanih z vašim naročilom. Podatke posredujemo tudi našim obdelovalcem, ki jih obdelujejo v skladu z našimi navodili.

Z vašim soglasjem lahko podatke posredujemo tudi oglaševalskim in družbenim omrežjem za prikazovanje oglasov po meri na drugih spletnih straneh. Poleg tega vaše osebne podatke obdelujemo tudi v orodjih drugih poslovnih subjektov, ki jih uporabljamo za obdelavo osebnih podatkov. Med takšne pravne subjekte sodijo:

 • v zvezi z obdelavo vašega naročila našim partnerjem, ki so vključeni v obdelavo naročila, kot je navedeno v razdelku »Če pri nas opravite nakup«:
  • partnerjem, ki upravljajo s plačilnimi sistemi za zagotavljanje plačil, še posebej v zvezi s plačilnimi karticami:
   • Braintree, del podjetja PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
   • Six Payment Services (Austria) GmbH, Marxergasse 1B, A-1030 Wien, Austria, ATU 15355906; Erste Card d.o.o., Dunajaska cesta 129, 1000 Ljubljana, Slovenia
   • SKB Banka, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
   • Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana
  • transportnim partnerjem
   • Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija
   • DPD d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
   • DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o., Špruha 19, Trzin, 1236 Trzin
  • dobavitelju blaga ali servisnemu centru pripadajočega proizvajalca v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve;
 • na podlagi vašega soglasja oglaševalskim in družbenim omrežjem ter drugim orodim za trženje, ki nam pomagajo pri optimizaciji spleta in personalizaciji vsebin in ponudb:
 • ponudniki računalniških storitev v oblaku in drugi dobavitelji tehnologij ter podpore:
  • One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irska
  • GA SISTEMI d.o.o., Industrijska cesta 1G, Grosuplje, 1290 Grosuplje
 • obdelovalci zunanje komunikacije, predvsem komunikacije preko SMS sporočil in klepetalnic:
  • MS3 d.o.o., Ulica miru 21, 1000 Ljubljana – SMSapi
  • Klaviyo Inc, 125 Summer Street, Boston, Massachusetts, Združene države Amerike
  • Cartfox - DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, Mengeš, 1234 Mengeš
  • DIGITALIST d.o.o., Ribčev Laz 45F, Ribčev Laz, 4265 Bohinjsko jezero
 • dobavitelju snemalnih in dostopnih sistemov klicev – T - 2 d.o.o., Verovškova ulica 64A, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Če menite, da je prišlo do kršenja določb o varstvu vaših osebnih podatkov, nas prosimo obvestite na naš elektronski naslov [email protected]. Zadevo bomo preverili, ustrezno ukrepali in vam odgovorili v razumnem času. Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, vas vljudno prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov [email protected].

Nazadnje posodobljeno: 18.04.2024