Choose your language

 • Međunarodna dostava
 • Sigurno plaćanje
 • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected].

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected]. Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

 • Vaša košarica je prazna

  Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

  Nastavite s kupovinom Prijava

Često postavljena pitanja

NARUDŽBA

Kako mogu naći određeni proizvod?

Ako želite potražiti određeni proizvod, to možete napraviti na dva načina.

 1. Najbrži način za traženje specifičnog proizvoda je korištenje pretraživača koji je smješten na vrhu, na sredini internetske trgovine. Tu možete potražiti marku, ime proizvoda ili broj proizvoda, ako imate te informacije. Ako je proizvod rasprodan ili ga nema na zalihi, neće se pojaviti u internetskoj trgovini.
 2. Druga mogućnost je da u gornjem izborniku izaberete glavnu kategoriju artikala koji vas zanimaju (npr. »obuća«, »muški«), a onda izbor dodatno ograničite po danim potkategorijama (npr. »košarka«, »cijena« itd.). Bit će prikazani svi proizvodi u izabranoj kategoriji.

Kako ću znati koja je prava veličina obuće?

Veličina obuće se ne razlikuje s obzirom na marku, razlikuje se samo model obuće, koji može biti širi ili uži od obuće koju trenutno nosite. Zato pažljivo provjerite našu tabelu veličina i u slučaju da ste zamijenili marku obuće, orijentirajte se po centimetrima koji izražavaju jednaku veličinu bez obzira na marku.

U slučaju da niste sigurni u vezi s veličinom, posjetite našu trgovinu Grosbasket u Rudeška cesta 169a u Zagrebu.

Ako ne možete doći do trgovine, obuću naručite preko interneta i u slučaju da vam ne odgovara, možete je vratiti i dobiti povrat novca. Proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje, a proizvod mora biti nekorišten i neoštećen te s originalnom etiketom i originalnim računom.

Jesu li proizvodi koji su dostupni u internetskoj trgovini dostupni i u trgovini Grosbasket? Koliko je pouzdana dostupnost proizvoda u internetskoj trgovini?

Svi proizvodi koji su vidljivi u internetskoj trgovini, nalaze se na zalihi na našem centralnom skladištu. Prikaz zalihe u internetskoj trgovini ažurira se svakih 30 minuta, ali ponekad se, nažalost, dogodi da je proizvod koji ste naručili putem interneta, baš u tom trenutku prodan. U tom slučaju dobit ćete obavijest o otkazivanju vaše narudžbe.

Predao sam narudžbu, ali još nisam dobio e-mail potvrde narudžbe. Što trebam napraviti?

Molimo, najprije provjerite jeste li unijeli pravilnu e-mail adresu. Potvrda narudžbe uvijek se šalje na e-mail adresa koju ste dali prilikom naručivanja odn. koja je pohranjena u vašem korisničkom računu. Ako je ta e-mail adresa pravilna, onda provjerite je li možda potvrda narudžbe u neželjenoj pošti (»spam«).

Ako ste se registrirali, račun u našoj internetskoj trgovini omogućuje vam pregled svih vaših narudžbi. Provjerite i uvjerite se da je vaša narudžba pravilno unesena i da smo je mi zaprimili. Molimo, pazite i na status narudžbe. Ako ne nađete narudžbu u tom pregledu i niste primili e-mail potvrde narudžbe, molimo da se obratite našoj službi za podršku strankama.

Moja veličina nije prikazana na strani proizvoda. Što to znači?

Ako vaša veličina nije prikazana, to znači da je trenutno nemamo na zalihi ili je rasprodana. Samo proizvodi i veličine koji su vidljivi u internetskoj trgovini dostupni su za kupnju.

Kako koristim kod za popust?

Promotivni kod je kod koji obično posredujemo putem e-maila, letaka i društvenih mreža. U slučaju da ste dobili naš promotivni kod, možete ga iskoristiti u našoj internetskoj trgovini i to na sljedeći način:

 1. Kad izaberete svoje proizvode, stavite ih u košaricu. Izaberite »Zaključi kupnju«.
 2. U košarici za kupnju unesite svoj kod u »KOD ZA POPUST«.
 3. Nakon unosa koda izaberite »PRIMIJENI KOD« i vaš popust bit će automatski obračunat.

Vrijednost koda je unaprijed određena i izražava popust na cjelokupnu kupnju ili određeni proizvod. Mora se iskoristiti do određenog datuma (iznimka su posebni kodovi, o kojima je kupac obaviješten). Kod nije važeći na posebno označenim proizvodima. Različiti promotivni kodovi se ne zbrajaju. U slučaju krivo unesenog koda, sustav će vas o tome obavijestiti.

Mogu li unaprijed rezervirati određeni model obuće?

Rezervacija nažalost nije moguća.

Kakve prednosti imam ako se registriram na stranici?

Kao registrirana stranka u budućnosti ćete brže i lakše birati. Vaša adresa bit će pohranjena pa je nećete morati ponovno unositi kad budete predavali novu narudžbu. Kao registriranoj stranci omogućujemo vam pregled kratkog sažetka svih vaših narudžbi i njihove lokacije. Na taj način moći ćete provjeriti je li vaša uplata primljena, je li poslano...

Registracija novog kupca vrlo je jednostavna i brza:

 1. Klikni na poveznicu ''Moj račun'' ili »Prijava« iznad retka izbornika.
 2. Upišite svoju e-mail adresu i lozinku (pomoću te e-mail adrese i lozinke nakon toga ćete se moći prijaviti u sustav) i kliknite "Prijava". Tako, vaš račun je spreman!

PLAĆANJE

Na koji način mogu izvršiti plaćanje u internetskoj trgovini?

Plaćanje predračunom
Stranka na temelju izdanog predračuna plati naručeni proizvod, zadrži potvrdu i u sljedećih nekoliko dana primi svoju narudžbu bez ikakvih dodatnih obveza. Kad uplata bude na računu poduzeća, narudžba se šalje naručitelju. Budući da je iznos za kupnju već uplaćen, dostavna služba vam u slučaju da se u vrijeme dostave paketa ne nalazite na odabranom naslovu, ponudi mogućnost da paket ostavi na odabranom mjestu, ali samo uz prethodni dogovor s vama i uz vaše odobrenje.

Plaćanje kreditnom karticom ili putem PayPala
Plaćanje kreditnom karticom ili putem PayPala sigurno je e-plaćanje kreditnom karticom. Osigurava sigurno poslovanje između prodavača i kupca. Koristi se anonimno, brzo i sigurno. Kupac uplati iznos kupnje na dogovoreni račun prodavača, i onda se šalje naručeni proizvod. Budući da je iznos kupnje već uplaćen, dostavna služba vam u slučaju da se u vrijeme dostave paketa ne nalazite na odabranoj adresi ponudi mogućnost da ostavi paket na odabranom mjestu, ali samo uz prethodni dogovor s vama i uz vaše odobrenje.

Plaćanje pouzećem
Nudimo vam i mogućnost plaćanja pouzećem. Takvo plaćanje moguće je izvesti samo gotovinom pri dostavi na kućnu adresu. Kad stranka preuzme paket, plaća vrijednost paketa dostavnoj službi, u suprotnom paket ne može preuzeti. U slučaju da vas dostavna služba ne može dobiti na telefon, ostavit će vam obavijest.

Želim saznati više o plaćanju predračunom.

Ako prilikom naručivanja za način plaćanja izaberete opciju »Plaćanje predračunom«, možete uplatiti iznos narudžbe na naš bankovni račun. Odmah nakon primitka vaše uplate, kreće daljnja obrada vaše narudžbe.

Tijekom postupka naručivanja izaberite opciju »Plaćanje predračunom«. Nakon potvrde vaše narudžbe, dobit ćete daljnje informacije u vezi s plaćanjem e-mailom. Sljedeći korak je uplata iznosa vaše narudžbe na naš bankovni račun. Preporučujemo vam da u bankovnoj uplati navedete i broj narudžbe te ime i prezime naručitelja (npr. Jure Novak 10015000), jer ćemo samo tako moći povezati iznos uplate s pravom narudžbom. Odmah kad registriramo uplatu na našem računu, možemo nastaviti s obradom vaše narudžbe. Molimo vas da imate na umu da bankovni prijenos u nekim slučajevima zbog različitih razloga može trajati i 4-5 radna dana. Naše bankovne podatke naći ćete ovdje.

Želim saznati više o plaćanju kreditnom karticom.

Primamo sljedeće kreditne kartice: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i Delta.

Postupak plaćanja
Tijekom postupka naručivanja kao način plaćanja izaberite »Kreditne kartice«. Potom unesite sljedeće podatke: broj kreditne kartice, datum valjanosti kreditne kartice i sigurnosni kod. Odmah po unosu svih podataka, iznos sa vaše kartice će se samo rezervirati (odn. autorizirati). Tek po završetku obrade narudžbe i izdavanju računa, vaša kartica će biti u potpunosti terećena za iznos iz narudžbe.

100 % sigurna plaćanja
Vaša sigurnost je na prvom mjestu, zato s vašim osobnim podacima postupamo jako oprezno i u skladu s najvišim sigurnosnim standardima. Za siguran prijenos vaših podataka tijekom procesa naručivanja – a posebno podataka na kreditnoj kartici – koristimo siguran način prijenosa podataka pod nazivom »RapidSSL«. Ako i nakon svega gore navedenog i dalje dvojite, možete nam svoje podatke posredovati i bez internetske veze, odnosno na tzv. »offline« način. To napravite tako da za vrstu plaćanja izaberete »Plaćanje unaprijed« i zaključite svoju narudžbu. Podatke na kartici (ime vlasnika kreditne kartice, broj kreditne kartice, datum valjanosti kreditne kartice i sigurnosni kod) možete nam posredovati telefonski. Tako možemo obraditi vašu narudžbu bez elektroničkog posredovanja vaših podataka s kreditne kartice.

Želim saznati više o plaćanju putem PayPala.

PayPal je online-bankovni sustav koji omogućuje plaćanja i prijenos novca na internetu. Svrha PayPala je učiniti plaćanja na internetu jednostavnima i sigurnima za korištenje, kako za kupce, tako i za prodavače. PayPal je banka i djeluje kao prava banka, samo što je na internetu. To znači da svaki korisnik ima svoj račun kojim može upravljati svojim plaćanjima. Postoje dva načina za prijenos novca putem PayPal računa: -Možete koristiti PayPal kredit. Taj novac uvijek možete uplatiti direktnim prijenosom iz svoje »normalne« banke, a onda na internetu plaćate tim kreditom. -Za plaćanje možete koristiti svoju kreditnu karticu. U tom slučaju ne trebate prvo uplatiti novac. Radi sigurnog prijenosa, sve informacije korisnika (podaci kreditne kartice, bankovnog računa...) tijekom svake transakcije zaštićene su SSL-om („Secure Socket Layer“). Da biste mogli koristiti PayPal, morate najprije stvoriti svoj PayPal račun. Svoj račun možete jednostavno kreirati na www.paypal.com, registracijom kreditne kartice. Internetska plaćanja onda će uvijek teći preko kreditne kartice. Ako već imate račun, tijekom procesa naručivanja izaberite mogućnost plaćanja "PayPal" i onda će vas se voditi kroz postupak plaćanja.

Ako želite obaviti kupnju preko svog PayPal računa, među načinima plaćanja odaberite "PayPal". Plaćanje ćete obaviti po završetku kupnje.

Kad ispunite sva zahtijevana polja, potvrdite kupnju plavim gumbom dolje desno, na kojem piše PayPal. Klikom ćete ući u svoj PayPal račun, gdje ćete zaključiti kupnju.

Više informacija o PayPal računu možete naći na www.paypal.com.

Naručio sam proizvod i platio ga unaprijed putem PayPala ili kreditne kartice. Onda sam dobio obavijest da željenog proizvoda nema na zalihi. Koji je sljedeći korak?

U slučaju da ste naručili proizvod i platili ga putem PayPala ili kreditnom karticom, a proizvoda onda nije bilo na zalihi, vašu uplatu ćemo vam vratiti u cijelosti najkasnije u roku od 14 dana.

A što je s PDV-om?

Sve cijene u internetskoj trgovini već uključuju PDV.

Želim da ispostavite račun na ime košarkaškog kluba, društva ili poduzeća. Što moram napraviti?

U slučaju da želite da račun ispostavimo na ime košarkaškog kluba, društva ili poduzeća, molimo vas da prilikom predavanja narudžbe ispunite sve potrebne podatke (također porezni broj kluba ili poduzeća), a u komentar uz narudžbu napišite na koga želite da se račun ispostavi.

DOSTAVA

Kolika je cijena dostave?

Troškovi dostave ovise o odredišnoj državi u koju šaljemo vaš paket. Pregled troškova dostave po državama možete provjeriti ovdje.

Koliko vremena treba da paket bude dostavljen na vašu adresu?

Nakon što se obrada narudžbe završi, vašem paketu obično trebaju 1-2 radna dana, kako bi ga dostavna služba dostavila na vašu adresu. U slučaju da ste paket naručili tijekom vikenda ili praznika, poslat ćemo vam ga odmah sljedeći radni dan.

Gdje mogu pratiti status svog paketa? Gdje mogu vidjeti gdje se točno moj paket nalazi?

Prilikom otpreme vaše narudžbe, dobit ćete obavijest SMS-om i e-mailom. U e-mailu ćete dobiti broj za praćenje pošiljke te poveznicu na kojoj možete pratiti gdje se vaš paket nalazi. Vaš broj za praćenje bit će aktivan idući radni dan, odnosno kada se aktivira u sustavu dostavne službe.

Što će se dogoditi ako u trenutku dostave nisam kod kuće?

U slučaju da u trenutku dostave paketa niste na dogovorenoj adresi, dogovorit ćete se s našom dostavnom službom za novu adresu preuzimanja.

Što moram napraviti da bi dostava tekla bez ikakvih prepreka?

Da biste bili sigurni da će vaša narudžba biti dostavljena brzo i jednostavno, preporučujemo vam da:

 • Osigurate točnu adresu dostave, gdje će sigurno biti netko tko može preuzeti paket. Na primjer, to može biti adresa vašeg radnog mjesta ili adresa susjeda, prijatelja.
 • Osigurajte telefonski broj na kojem ste uvijek dostupni, za slučaj da se pojave bilo kakvi problemi u dostavi.
 • Pratite svoj paket. Sustav za praćenje paketa omogućit će vam da budete upućeni u trenutnu lokaciju vašeg paketa, tako da možete procijeniti kad bi paket približno mogao stići i vidjeti je li došlo do kakvih problema u dostavi. Kod za praćenje dobit ćete prilikom potvrde narudžbe, a aktivirana će biti kad paket poskenira dostavna služba koju ste odabrali. Obično se kod za praćenje paketa uključi u kasnijim večernjim satima.
 • Pazite da vaše ime bude jasno vidljivo na vašim vratima, da dostavna služba ne bi imala problema u traženju vaše adrese.

U koje države dostavljate?

Dostavljamo u većinu europskih država.

Moj paket se izgubio. Što trebam napraviti?

Bez brige! Pobrinut ćemo se da vaša narudžba dođe u prave ruke. U slučaju da se vaš paket izgubio, molimo vas da odmah kontaktirate Centar za pomoć strankama na broj +385 (01) 707 99 24.

Nije me bilo kod kuće kad je kurirska služba dostavila paket. Sada je moj paket poslan natrag. Što trebam napraviti?

Najbrža opcija je da prvo kontaktirate dostavnu službu kako bi oni provjerili je li moguće ponovno poslati paket ako je još uvijek na njihovom skladištu. Ako paket nije u njihovoj domeni, možete se obratiti našem info centru na mail [email protected].
Ukoliko paket još nije storniran, moguće ga je ponovno poslati. U slučaju da je paket storniran na Grosbasket centralnom skladištu, bit će potrebno ponovno napraviti narudžbu putem web shopa.

Primio sam proizvod koji nije ispunio moja očekivanja. Mogu li zamijeniti svoj proizvod?

Vaš proizvod možete zamijeniti u roku od 14 dana od dana kupnje, ako je proizvod kupljen u trgovini. Vraćeni proizvod mora biti zapakiran u originalnu ambalažu, neoštećen, nekorišten i s originalnim računom. Ako je proizvod kupljen putem web shopa, možete dobiti povrat novca.

Ako želite, možete izabrati novi proizvod ili ćemo vam u roku od 14 dana od ispunjavanja obrasca vratiti uplaćeni iznos kupnje na tekući račun. Troškove zamjene pokrivamo mi, samo ako je proizvod prvotno naručen na kućnu adresu. Više o postupku povrata naći ćete ovdje.

Mogu li otkazati svoju narudžbu? Kako to mogu napraviti?

U slučaju da ste napravili grešku i prebrzo predali svoju narudžbu, možete nas kontaktirati na [email protected] te putem e-maila otkazati svoju narudžbu. U predmet e-maila morate napisati ''Otkazivanje narudžbe'' te navesti broj narudžbe koji ste dobili u e-mailu potvrde prilikom predavanja narudžbe.

Kako znam da ste primili paket, koji sam vratio i želim ga zamijeniti?

Proizvod možete zamjeniti samo ako je kupljen u trgovini i plaćen na blagajni. U trenutku kad primimo vaš vraćeni paket, o tome ćemo vas obavijestiti putem e-maila. Ako je proizvod kupljen putem web shopa možete dobiti povrat novca, te ponovno naručiti željenu veličinu online.

Koliko vremena treba da se pokupi paket za koji sam predao zahtjev za zamjenu ili povrat?

Kupca ima pravo na besplatan prikup paketa, samo i jedino ako je narudžba bila naručena na kućnu adresu, te ako nam se pravovremeno javi da ograniziramo prikup.
U trenutku kad ste predali zahtjev za preuzimanje paketa na vašoj adresi, o tome ćemo obavijestiti dostavnu službu, koja će doći po vaš paket kroz naredna 3 radna dana.

Što ako sam dobio oštećeni ili krivi proizvod?

U slučaju da ste dobili oštećeni proizvod, odmah o tome obavijestite naš Centar za pomoć strankama na telefonski broj +385 (01) 707 99 24, koji će odmah provjeriti i riješiti problem.

Paket je jako oštećen. Što trebam napraviti?

Svaka predana narudžba naše skladište napušta u savršenom stanju.

Ako prilikom dostave paketa opazite bilo kakva oštećenja, molimo vas da tu informaciju posredujete dostavljaču paketa. Tek nakon razgovora s dostavljačem primite paket.

Molimo vas da pažljivo otvorite paket i unutrašnjost sačuvate u originalnom stanju. Nastavite s provjerom naručenih artikala. Pozorno pregledajte narudžbu i uvjerite se da nije pretrpjela nikakva oštećenja. Ako tijekom pregleda narudžbe primijetite oštećeni artikl, molimo vas da odmah kontaktirate naš Centar za pomoć strankama.

Molimo vas da snimite fotografije oštećenih artikala i vanjskih oštećenja paketa, te nam ih posredujete [email protected] skupa s kratkim opisom oštećenja i vašim brojem narudžbe. U slučaju oštećenog paketa, molimo vas da pohranite sve što je on sadržavao. Problem ćemo početi rješavati odmah čim o njemu budemo obaviješteni i ponudit ćemo vam rješenje. Ako ste oštećenja paketa primijetili tek nakon preuzimanja, molimo vas da odmah kontaktirate naš Centar za pomoć strankama.

GROSBASKET

Želim saznati više o poduzeću Grosbasket.

Grosbasket je specijalizirani ponuđač košarkaške opreme poznatih svjetskih marki Nike, Jordan, Adidas, Under Armour, McDavid, K1X, SKLZ, New Era i drugih. Grosbasket je utemeljen s ciljem da na jednom mjestu tržištu ponudi najbolju opremu koju košarkaš treba za razvoj i postizanje svojih ciljeva. Svojim poznavanjem košarkaškog tržišta, profesionalnim pristupom, predanošću, strašću te vizijom želimo biti dio košarkaško-urbane zajednice koju čine svi koje je košarka dotaknula i na njima ostavila svoj pečat, na ovaj ili onaj način. Naši počeci sežu u 2014. godinu, kad je iz ideje da se tržištu ponudi nešto novo, nešto dramatično i nešto bolje nastalo poduzeće Grosbasket, prvi specijalizirani ponuđač košarkaške opreme kod nas. Sve skupa je započelo malim prostorom od 40 m2 u Grosuplju i internetskom trgovinom. Entuzijazma i marljivog rada nije nam nedostajalo pa je već nakon godinu dana bilo jasno da je vrijeme za korak naprijed. Tako je 2016. slijedilo preseljenje u Ljubljanu, u trgovački centar Rudnik, gdje smo svečano otvorili vrata jedne od najmodernijih trgovina u Europi, koja se prostire na 440 m2.

Koje marke mogu naći u vašoj trgovini?

U našoj trgovini naći ćete samo visokokvalitetne proizvode svjetski priznatih marki:

 • Nike
 • Air Jordan
 • adidas
 • Under Armour
 • K1X
 • New Era
 • Mitchell & Ness
 • Converse
 • Stance
 • Peak
 • Spalding
 • Wilson
 • Polar
 • SKLZ
 • Zero Point

Stvarno mogu isprobati obuću na igralištu u samoj trgovini?

Da bi iskustvo košarkaša bilo stvarno nezaboravno, osim modernog izgleda i odlične ponude, naša trgovina ima pravo košarkaško igralište.

Zamislite da svoju obuću prije kupnje možete isprobati na pravom košarkaškom igralištu? Nezaboravno!