• Međunarodna dostava
  • Sigurno plaćanje
  • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected].

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected]. Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

  • Vaša košarica je prazna

    Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

    Nastavite s kupovinom Prijava

Izjava o privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Općenito Obvezujemo se na zaštitu vaših osobnih podataka, u skladu sa zakonom. Učinit ćemo sve što je potrebno kako bismo vas zaštitili od bilo kakvog kršenja ili zloupotrebe. Osobni podaci korisnika jedno su od područja kojem posvećujemo posebnu brigu i pozornost jer smo svjesni osjetljive naravi tog područja. Provođenje politike privatnosti Sve kod nas redovno ili honorarno zaposlene osobe koje imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika upoznate su s dužnošću čuvanja osobnih i drugih podataka i dužne su poštivati odredbe o čuvanju povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika internetske trgovine. Obveza čuvanja osobnih i drugih podataka vremenski je neograničena te vrijedi čak i nakon prestanka odnosa s nama. Ustupanje osobnih podataka Ustupanjem osobnih podataka i davanjem suglasnosti pristajete na to da prikupljamo, upotrebljavamo i pohranjujemo vaše podatke. Upotrebljavat ćemo ih isključivo u svrhe koje su navedene pri ustupanju podataka. Vaše ćemo podatke čuvati od zloupotrebe, neovlaštenog pristupa, gubitka, otkrivanja, izmjene ili uništenja. Koje podatke prikupljamo Pri posjetu našoj internetskoj stranici ili u procesu kupnje od vas zahtijevamo osobne podatke. Njihovo je ustupanje dobrovoljno. U nastavku opisujemo vrste osobnih podataka koje prikupljamo, način upotrebe i zaštite vaših podataka te načine na koje možete stupiti u kontakt s nama. Za potrebe obavljanja usluga koje nudimo prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo sljedeće podatke korisnika: • ime i prezime • adresu za dostavu • tvrtku ili naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba) • porezni broj (OIB) pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba) • adresu e-pošte (korisničko ime) • lozinka u šifriranom obliku • broj telefona za kontakt • državu prebivališta • druge podatke koje korisnik dobrovoljno unese u obrasce u internetskoj trgovini • druge podatke koje korisnik dobrovoljno unese u ankete • druge podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno doda u svoj profil • anonimizirani IP posjetitelja internetske trgovine • komunikaciju s pojedinim kupcem • kod registriranih članova također vrijeme i datum registracije. Ne odgovaramo za točnost i potpunost podataka koje unose korisnici. Zašto prikupljamo podatke Prijavom za primanje elektroničkih vijesti dajete nam svoju adresu e-pošte. Ako se prijavite za primanje naših na naše elektroničkih vijesti, vašu ćemo adresu e-pošte upotrebljavati za obavještavanje o novostima, akcijama i popustima. Ostavljanjem komentara putem mrežnog obrasca za kontakt dajete nam svoje ime i prezime, adresu e-pošte, a po želji i telefonski broj. Te ćemo vaše podatke upotrijebiti kako bismo što brži kvalitetnije odgovorili na vaš upit. Pri registraciji dajete svoju adresu e-pošte. Registrirani korisnici pri narudžbi proizvoda na svoju adresu e-pošte primaju poveznicu preko koje je moguće pratiti status naručenih proizvoda. Pri kupnji nam dajete svoje ime i prezime, adresu, poštanski broj, mjesto, državu, adresu e-pošte, broj telefona ili naziv i porezni broj (OIB) tvrtke. Ti su nam podaci potrebni radi dostave, izdavanja računa ili za potrebe ispunjavanja narudžbe. Na adresu e-pošte koju ste unijeli pri kupnji poslat ćemo vam potvrdu narudžbe. Podatke u anonimiziranom zbirnom obliku možemo upotrijebiti u svrhu statističkih analiza. Prijavljivanje za primanje obavijesti Pri obavljanju procesa kupnje možete se prijaviti za primanje obavijesti o akcijama i novostima (opt-in). Ako se prijavite, na adresu e-pošte koju ste unijeli pri kupnji možemo vam slati poruke tržišne komunikacije. Tržišna komunikacija Tržišna komunikacija iz prethodne točke sadržavat će sljedeće: • bit će jasno i nedvosmisleno označena kao trgovačka • pošiljatelj će biti jasno naznačen • akcije, promocije i druge trgovačke tehnike bit će označene kao takve; također će uvjeti sudjelovanja u njima biti jasno određeni • bit će jasno prikazan način odjave od primanja oglasih poruka • ponuditelj će izričito poštivati želju korisnika da ne prima oglasne poruke. Vlasništvo podataka Jedini smo vlasnik podataka prikupljenih na ovoj mrežnoj stranici. Obvezujemo se na to da ih nećemo ustupati trećim osobama osim u svrhu dostave proizvoda. Dostavnoj službi povjerit ćemo samo podatke potrebne za dostavu proizvoda kupljenih u internetskoj trgovini. Odgovornost korisnika Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam korisnik tako da se brine za sigurnost svojeg korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku (protuvirusnu) zaštitu svojeg računala. Iznimno otkrivanje osobnih podataka Podatke koje prikupljamo i obrađujemo bit će otkriveni samo ako je takva obveza određena zakonom ili u dobroj vjeri da je to potrebno za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima te za zaštitu i ostvarivanje naših zakonskih interesa. Pritužbe i sporovi Poštujemo zakone o zaštiti potrošača koji su na snazi. Imamo učinkovit sustav obrade pritužbi i u našoj je tvrtki zaposlena osoba kojoj je u slučaju poteškoća kupac može obratiti telefonom ili e-poštom. Pritužba se prilaže putem adrese e-pošte [email protected]. Postupak obrade prigovora je povjerljiv. Svjesni smo činjenice da je važno obilježje potrošačkog spora, barem što se tiče njegova sudskog rješavanja, nerazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastaju pri rješavanju samoga spora. To je također glavna prepreka za potrošača da pokrene postupak pred sudom. Zato ćemo poduzeti sve što je u našoj moći da se mogući sporovi riješe sporazumno. Ako želite promijeniti svoje osobne podatke ili želite da ih trajno ili privremeno prestanemo upotrebljavati u svrhu za koju su nam bili ustupljeni ili prikupljeni, pošaljite nam poruku e-poštom na [email protected]. Ako mislite da je došlo do kršenja odredaba o zaštiti vaših osobnih podataka, molimo da nas o tome obavijestite na adresu e-pošte [email protected]. Razmotrit ćemo slučaj, poduzeti odgovarajuće mjere i odgovoriti vam u razumnom roku. Ako imate pitanja, poteškoće ili napomene povezane s ovom politikom privatnosti, molimo vas da nas o tome obavijestite na adresu e-pošte [email protected] Promjena politike privatnosti Pridržavamo pravo na izmjenu ovog dokumenta (npr. zbog izmjene zakona). Stoga preporučujemo da povremeno ponovno posjetite ovaj dio naše internetske stranice. Zadnja izmjena: 12. ožujka 2016.