Choose your language

 • Međunarodna dostava
 • Sigurno plaćanje
 • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected]

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected] Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

 • Vaša košarica je prazna

  Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

  Nastavite s kupovinom Prijava
Pokaži filtere

61 artikl(a)

Jordan logo
Ženska majica Air Jordan Essentials ''Ice Blue''
Novo

Ženska majica Air Jordan Essentials ''Ice Blue''

30,00 € (226,04 kn)*
  Odaberi veličinu
  Jordan logo
  Ženska kratka majica Air Jordan KZS Slovenija ''Dark Blue''
  Novo

  Ženska kratka majica Air Jordan KZS Slovenija ''Dark Blue''

  35,84 € (270,04 kn)*
   Odaberi veličinu
   Jordan logo
   Ženska majica Air Jordan Essentials ''Citron Tint''
   Novo

   Ženska majica Air Jordan Essentials ''Citron Tint''

   35,84 € (270,04 kn)*
    Odaberi veličinu
    Jordan logo
    Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Light Sienna''

    Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Light Sienna''

    40,00 € (301,38 kn)*
     Odaberi veličinu
     Jordan logo
     Ženska kratka majica Air Jordan Unity ''White''

     Ženska kratka majica Air Jordan Unity ''White''

     40,00 € (301,38 kn)*
      Odaberi veličinu
      Jordan logo
      Ženska kratka majica Air Jordan Unity ''Canyon Purple''

      Ženska kratka majica Air Jordan Unity ''Canyon Purple''

      40,00 € (301,38 kn)*
       Odaberi veličinu
       Jordan logo
       Ženska kratka majica Air Jordan Paris Saint-Germain ''Black''

       Ženska kratka majica Air Jordan Paris Saint-Germain ''Black''

       35,00 € (263,71 kn)*
        Odaberi veličinu
        Nike logo
        Ženska kratka majica Nike NBA Team 31 Essential ''Black''

        Ženska kratka majica Nike NBA Team 31 Essential ''Black''

        30,00 € (226,04 kn)*
         Odaberi veličinu
         Jordan logo
         Ženska kratka majica Air Jordan Boxy ''Black''

         Ženska kratka majica Air Jordan Boxy ''Black''

         35,00 € (263,71 kn)*
          Odaberi veličinu
          Jordan logo
          Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Black''

          Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Black''

          39,82 € (300,02 kn)*
           Odaberi veličinu
           Nike logo
           Ženska kratka majica Nike NBA Chicago Bulls City Edition ''Team Crimson''
           - 30%

           Ženska kratka majica Nike NBA Chicago Bulls City Edition ''Team Crimson''

           30,53 € (230,03 kn)* 21,37 € (161,01 kn)*
            Odaberi veličinu
            Converse logo
            Ženska kratka majica Converse Sneaker Repeat ''Cargo Khaki''
            - 30%

            Ženska kratka majica Converse Sneaker Repeat ''Cargo Khaki''

            30,53 € (230,03 kn)* 21,37 € (161,01 kn)*
             Odaberi veličinu
             Jordan logo
             Ženska kratka majica Air Jordan NBA Brooklyn Nets Kevin Durant Statement ''Black''
             - 30%

             Ženska kratka majica Air Jordan NBA Brooklyn Nets Kevin Durant Statement ''Black''

             30,53 € (230,03 kn)* 21,37 € (161,01 kn)*
              Odaberi veličinu
              Nike logo
              Ženska kratka majica Nike Can't Be Defeated ''Black''
              - 30%

              Ženska kratka majica Nike Can't Be Defeated ''Black''

              35,84 € (270,04 kn)* 25,09 € (189,04 kn)*
               Odaberi veličinu
               Under Armour logo
               Ženska kratka majica UA Project Rock BSR ''Fisher Green''
               - 30%

               Ženska kratka majica UA Project Rock BSR ''Fisher Green''

               34,51 € (260,02 kn)* 24,16 € (182,03 kn)*
                Odaberi veličinu
                Jordan logo
                Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Ice Blue''
                - 30%

                Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Ice Blue''

                40,48 € (305,00 kn)* 28,34 € (213,53 kn)*
                 Odaberi veličinu
                 Jordan logo
                 Ženska kratka majica Air Jordan Flight Print Graphic ''Cherrywood Red''
                 - 30%

                 Ženska kratka majica Air Jordan Flight Print Graphic ''Cherrywood Red''

                 50,43 € (379,96 kn)* 35,30 € (265,97 kn)*
                  Odaberi veličinu
                  Jordan logo
                  Ženska kratka majica Air Jordan Flight Print Graphic ''White''
                  - 30%

                  Ženska kratka majica Air Jordan Flight Print Graphic ''White''

                  50,43 € (379,96 kn)* 35,30 € (265,97 kn)*
                   Odaberi veličinu
                   Converse logo
                   Ženska kratka majica Converse Sneaker Repeat ''White''
                   - 30%

                   Ženska kratka majica Converse Sneaker Repeat ''White''

                   30,53 € (230,03 kn)* 21,37 € (161,01 kn)*
                    Odaberi veličinu
                    Converse logo
                    Ženska kratka majica Converse Sneaker Repeat ''Black''
                    - 30%

                    Ženska kratka majica Converse Sneaker Repeat ''Black''

                    30,53 € (230,03 kn)* 21,37 € (161,01 kn)*
                     Odaberi veličinu
                     Converse logo
                     Ženska kratka majica Converse Metallic Chuck Patch ''Black''

                     Ženska kratka majica Converse Metallic Chuck Patch ''Black''

                     30,53 € (230,03 kn)*
                      Odaberi veličinu
                      Converse logo
                      Ženska kratka majica Converse Metallic Chuck Patch ''Egret''
                      - 30%

                      Ženska kratka majica Converse Metallic Chuck Patch ''Egret''

                      30,53 € (230,03 kn)* 21,37 € (161,01 kn)*
                       Odaberi veličinu
                       Under Armour logo
                       Ženska kratka majica UA Tech Solid Crest ''Pace Pink''

                       Ženska kratka majica UA Tech Solid Crest ''Pace Pink''

                       26,54 € (199,97 kn)*
                        Odaberi veličinu
                        Under Armour logo
                        Ženska kratka majica UA Tech Solid Crest ''Black''

                        Ženska kratka majica UA Tech Solid Crest ''Black''

                        26,54 € (199,97 kn)*
                         Odaberi veličinu
                         Jordan logo
                         Ženska majica Air Jordan Flight Mock Neck ''Black''
                         - 30%

                         Ženska majica Air Jordan Flight Mock Neck ''Black''

                         71,01 € (535,02 kn)* 49,71 € (374,54 kn)*
                          Odaberi veličinu
                          Jordan logo
                          Ženska majica Air Jordan Flight Ribbed ''Matte Olive''
                          - 30%

                          Ženska majica Air Jordan Flight Ribbed ''Matte Olive''

                          61,05 € (459,98 kn)* 42,74 € (322,02 kn)*
                           Odaberi veličinu
                           Jordan logo
                           Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Fire Red''
                           - 30%

                           Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Fire Red''

                           35,84 € (270,04 kn)* 25,09 € (189,04 kn)*
                            Odaberi veličinu
                            Jordan logo
                            Ženska majica Air Jordan Flight Ribbed ''Black''
                            - 30%

                            Ženska majica Air Jordan Flight Ribbed ''Black''

                            61,05 € (459,98 kn)* 42,74 € (322,02 kn)*
                             Odaberi veličinu
                             Jordan logo
                             Ženska kratka majica Air Jordan Flight Print Graphic ''Black''
                             - 30%

                             Ženska kratka majica Air Jordan Flight Print Graphic ''Black''

                             50,43 € (379,96 kn)* 35,30 € (265,97 kn)*
                              Odaberi veličinu
                              Jordan logo
                              Ženska kratka majica Air Jordan NBA Los Angeles Lakers Lebron James Statement ''Field Purple''
                              - 30%

                              Ženska kratka majica Air Jordan NBA Los Angeles Lakers Lebron James Statement ''Field Purple''

                              30,53 € (230,03 kn)* 21,37 € (161,01 kn)*
                               Odaberi veličinu
                               Jordan logo
                               Ženska majica Air Jordan Artist Series by Mia Lee ''Fire Red''
                               - 30%

                               Ženska majica Air Jordan Artist Series by Mia Lee ''Fire Red''

                               45,79 € (345,00 kn)* 32,05 € (241,48 kn)*
                                Odaberi veličinu
                                Jordan logo
                                Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Green''
                                - 30%

                                Ženska kratka majica Air Jordan Flight ''Green''

                                40,48 € (305,00 kn)* 28,34 € (213,53 kn)*
                                 Odaberi veličinu
                                 Jordan logo
                                 Ženska kratka majica Air Jordan Essentials Boxy ''Black''
                                 - 30%

                                 Ženska kratka majica Air Jordan Essentials Boxy ''Black''

                                 39,82 € (300,02 kn)* 27,87 € (209,99 kn)*
                                  Odaberi veličinu
                                  Nike logo
                                  Ženska kratka majica Nike Dri-FIT Swoosh Fly Boxy ''Lemon Wash''
                                  - 40%

                                  Ženska kratka majica Nike Dri-FIT Swoosh Fly Boxy ''Lemon Wash''

                                  30,53 € (230,03 kn)* 18,32 € (138,03 kn)*
                                   Odaberi veličinu
                                   Jordan logo
                                   Ženska majica Air Jordan Artist Series by Mia Lee ''Black''
                                   - 40%

                                   Ženska majica Air Jordan Artist Series by Mia Lee ''Black''

                                   45,79 € (345,00 kn)* 27,47 € (206,97 kn)*
                                    Odaberi veličinu
                                    Jordan logo
                                    Ženska kratka majica Air Jordan Essentials ''University Blue''
                                    - 40%

                                    Ženska kratka majica Air Jordan Essentials ''University Blue''

                                    35,84 € (270,04 kn)* 21,50 € (161,99 kn)*
                                     Odaberi veličinu

                                     61 artikl(a)