Choose your language

 • Međunarodna dostava
 • Sigurno plaćanje
 • Ljubav prema košarci.

1. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu vjernosti MVP Club poduzeća Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb.

2. ČLANSTVO U KLUBU VJERNOSTI „MVP CLUB“

Član kluba vjernosti MVP Club može postati svaka fizička osoba starija od 15 godina, koja pristupi ovim općim uvjetima na način da na internetskoj stranici www.grosbasket.com ispuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenje.

Karticu će član primiti na navedenu poštansku adresu najkasnije u roku od 7 radnih dana. Pristupnu izjavu na internetskoj stranici može ispuniti i neposredno u trgovini Grosbasket u Ukmarjevoj 6 u Ljubljani i odmah će dobiti karticu.

Učlanjenje je dobrovoljno, a isto tako član u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može izraziti volju za izlazak iz kluba.

Na kartici je navedeno ime i prezime člana te njegov jedinstveni identifikacijski broj.

3. MVP CLUB KARTICA

Učlanjenjem član MVP Cluba dobiva karticu i postane njen imatelj. Kartica MVP Cluba nije prenosiva i može je koristiti samo njen imatelj.

Izdavatelj i vlasnik kartice je Grosbasket d.o.o.

Kod korištenja pogodnosti iz kupnji poduzeće Grosbasket odnosno prodavači na prodajnom mjestu na kojem imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument, pomoću kojega mogu identificirati imatelja kartice. Ako imatelj odbije iskaz istovjetnosti osobnim dokumentom, na prodajnom mjestu mu može, zbog sumnje u opravdanost uporabe kartice pogodnosti, biti odbijena mogućnost dobivanja ili korištenja pogodnosti.

Član koji prilikom kupnje želi upotrijebiti MVP Club karticu, dužan ju je na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, predočiti prije plaćanja izabrane robe. Kasniji upis obavljene kupnje u centralnu zbirku nije moguć, a isto tako nije moguće naknadno, nakon obavljenog plaćanja, ostvariti pogodnosti - popuste.

Pogodnosti koje se ostvaruju uporabom kartice nije moguće iskoristiti na već snižene proizvode i posebno limitirane proizvode, koji su na internetskoj stranici www.grosbasket.com označeni posebnom oznakom (zlatna zvjezdica s natpisom TOP). Za te proizvode bonuse nije moguće iskoristiti (kao popust), ali član može i kod ovih proizvoda – kao i kod svih drugih kupnji – dobiti novi bonus na temelju obavljene kupnje.

4. OSTVARIVANJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Za svaku kupnju iznad 400 KN član dobiva određeni novčani bonus koji može unovčiti prilikom sljedećih kupnji, a osim toga kao član MVP kluba može preko e-novosti biti obaviješten o novoj ponudi i sniženjima.

Član stječe novčane bonuse preko donje ljestvice bonusa.

Ljestvica bonusa

Vrijednost ukupne kupnjeMVP bonus
400 kn – 1.000 kn6%
1.101 kn – 1.800 kn8%
1.801 kn – 2.500 kn 10%
2.501 kn – 3.200 kn12%
Iznad 3.201 kn14 %

 

 

 

 

 

 

Bonus na kartici člana raste s obzirom na obavljene kupnje. Primjer: Ako član obavi kupnju za 800 KN, na karticu se prebacuje 6% od kupnje, što znači 48 KN. Ako sljedeća kupnja člana bude u vrijednosti od 1200 KN i ne iskoristi prethodno dobiveni bonus, postojećem bonusu će se pribrojiti još 8% od kupnje za1.200 KN, što iznosi 96 KN. Ukupan bonus će u tom slučaju dakle biti 144 KN.

5. KORIŠTENJE POGODNOSTI MVP CLUB KARTICE

Član može pomoću MVP Club kartice stjecati bonuse putem kupnje u fizičkoj trgovini i/ili kupnje na internetskoj stranici. Svakom kupnjom iznad 400 KN, članu se na karticu uplati bonus u visini određenoj prema ljestvici bonusa MVP kluba.

Bonus se može koristiti prilikom bilo koje sljedeće kupnje u trgovini Grosbasket, nakon kupnje kad je određeni bonus bio stečen.

Potrošnju stečenog bonusa određuje član sam. Ukoliko je stekao određeni bonus prijašnjim kupnjama, prilikom kupnje u kojoj koristi bonus, sam odlučuje u kolikom će opsegu koristiti bonus.

Razdoblje prikupljanja ograničeno je na dva vremenska razdoblja u kojima član mora iskoristiti stečeni bonus. Po završetku razdoblja postojeći bonus se izbriše i član počinje stjecati bonus ispočetka.

Vremenska razdoblja su:

• 1. veljače – 31. srpnja

• 1. kolovoza – 31. siječnja

Bonusi se ne mogu steći na već snižene proizvode i izvanredno limitirane proizvode koji su označeni posebnom oznakom (zvjezdica u kojoj je natpis TOP). Popust u obliku plaćanja s bonusom ograničen je do maksimalno 99%.

6. OSTALE POGODNOSTI

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kad član obavi kupnju u fizičkoj trgovini ili internetskoj trgovini Grosbasket, podaci o kupnji se unesu u centralnu zbirku kupnji članova, koju vodi upravitelj Grosbasket d.o.o., a istodobno se ti podaci pohrane i u poduzeću RCL d.o.o., koje je tehnički izvođač kluba vjernosti MVP Club.

Prilikom svake kupnje podaci člana u centralnoj zbirci se obrađuju u svrhu utvrđivanja stanja bonusa te pružanja pogodnosti (popusta) – za određenu kupnju se provjeri pripada li, odnosno koja pogodnost pripada članu.

Osobni podaci o kupnjama člana i ostvarenim pogodnostima upisuju se u centralnu zbirku i poduzeće Grosbasket ih obrađuje u svrhe ostvarivanja prava člana, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju u Grosbasketu obrađuje i u svrhe vlastitih statistika i analiziranja svojih prodajnih strategija te planiranja novih.

Upravitelj privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka smatra važnom obvezom. Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i u to vrijeme također osiguravao odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, sve s ciljem sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

U svrhe ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu vjernosti „MVP Club“ upravitelj obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

• identifikacijske podatke: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,

• podatke o kupnjama obavljenim članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja

• podatke ob kupljenim proizvodima kao što su tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, robna marka proizvoda te

• podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda.

Na temelju obrade navedenih podataka članu pripadaju pogodnosti, a upravitelj ih obrađuje također za analize i statistike namijenjene njegovim internim poslovnim procesima, prije svega analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga.

Prava članova koja se odnose na obradu njihovih osobnih podataka (pravo na pristup, ispravljanje, prijenos) članovi ostvaruju kod upravitelja na način da na njega naslove pismeni zahtjev za određeni sadržaj, bilo poštom ili na adresu: Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e- pošte: [email protected].

8. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti član mora odmah poštom prijaviti na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected]. Izdavatelj će mu na adresu prebivališta najkasnije u 30 dana po primitku prijave poslati novu. Sve pogodnosti se sa izgubljene ili ukradene kartice prenose na novu. Stara kartica se blokira odmah po primitku obavijesti o njenom gubitku ili krađi.

Ako je MVP Club kartica imatelju otuđena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

9. PRESTANAK ČLANSTVA MVP

Club kartica vrijedi do pismenog opoziva izdavatelja, odnosno cijelo vrijeme članstva imatelja u MVP klubu. Član kluba može u bilo kojem trenutku pismenom izjavom, koju pošalje poštom na adresu Grosbasket d.o.o., Rudeška 169a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte [email protected], izjavi volju za izlazak iz kluba.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu prestaje dan nakon što je Grosbasket d.o.o. primio izjavu o istupanju. Ako su na taj dan na kartici eventualne neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih se član istupanjem odrekao.

Izdavatelj MVP Club karticu može opozvati ako je od zadnje kupnje koju je član obavio karticom prošlo više od dvije godine. O opozivu kartice izdavatelj nije dužan obavijestiti člana.

Upravitelj će osobne podatke bivšega člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

10. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Svojim osobnim podacima povezanim s MVP Clubom, član pristupa na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Pristup osobnim podacima člana omogućen je aktivacijom računa adresom e-pošte i lozinkom koju je član naveo na pristupnoj izjavi prilikom učlanjenja u klub.

Ulaskom u Moj račun, član svojim osobnim podacima te stanju na kartici (visina bonusa koji može koristiti kao popust), pristupa u kraticama »Nadzorna ploča« i »MVP Club« te istodobno može napraviti potrebne popravke odnosno promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave.

11. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana kad se objave na internetskoj stranici www.grosbasket.com. Izdavatelj zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta, također ukidanja kluba MVP Club. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.grosbasket.com i vrijede od dana takve internetske objave. Članovi su o promjeni obaviješteni putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, smatra se da se s njima slaže.

Ako stranka želi i ostale pogodnosti članstva, kao što je obavještavanje o novoj ponudi i sniženjima, može se prijaviti za primanje posebnih e-novosti koje su namijenjene samo članovima MVP kluba.

Član se prijavi za primanje e-novosti na način da izrazi volju za njihovo primanje i dopušta korištenje svoje adrese e-pošte u svrhe slanja.

Članu prilagođena ponuda bit će oblikovana na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, učestalost kupnji, visina kupnji). Takva ponuda bit će oblikovana i članu poslana samo na temelju njegove privole na obradu navedenih osobnih podataka u tu svrhu.

 • Vaša košarica je prazna

  Čini se da je košarica prazna. Počni je popunjavati! Ako ste prošli put ostavili neke proizvode u košarici, pokušajte se opet prijaviti na svoj račun.

  Nastavite s kupovinom Prijava

Pravila o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

U sljedećim informacijama o zaštiti podataka, obavještavamo vas o obradi osobnih podataka od strane tvrtke Grosbasket d.o.o., tvrtke koja se bavi trgovinom i uslugama u području sporta (dalje u tekstu nazvana "Grosbasket" i/ili "upravitelj"), u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Informacije o upravitelju:

Ime: GROSBASKET d.o.o.

Adresa: Ukmarjeva ulica 6, 2000 Ljubljana

PDV broj: SI 50277669

Broj registracije: 6646077000

Bankovni račun: SI56 2900 0006 2226 112

Telefon: +385 99-334-1676

E-pošta: [email protected]

1. Općenito

Obvezujemo se štititi povjerljivost vaših osobnih podataka u skladu sa zakonom. Učinit ćemo sve što je potrebno kako bismo vas zaštitili od bilo kakvih povreda i zloupotreba. Osobni podaci korisnika područje su kojem posvećujemo izuzetnu pažnju, prepoznajući osjetljivu prirodu tog područja.

2. Primjena pravila o privatnosti

Svi naši zaposlenici, kako stalni tako i povremeni, koji imaju pristup podacima korisnika, obučeni su o njihovoj obvezi zaštite osobnih podataka i privatnosti korisnika. Obvezni su poštivati sve propise u vezi s povjerljivošću podataka.

Za tvrtke koje imaju pristup osobnim podacima, uspostavili smo Ugovore o nerazotkrivanju (NDA) kako bismo osigurali sigurnu obradu i zaštitu tih podataka.

Ograničavamo pristup osobnim podacima i količinu podataka koje obrađujemo na minimum potreban za pružanje najbolje moguće usluge. Naša obveza zaštite vaših osobnih i drugih podataka proteže se i nakon prestanka vašeg odnosa s nama. Kako bismo osigurali najvišu razinu sigurnosti vaših osobnih podataka, implementirali smo sveobuhvatnu Politiku zaštite osobnih podataka, koja uključuje evidenciju svih aktivnosti obrade.

3. Vrste prikupljenih podataka i svrha prikupljanja podataka

Svaka posjeta Grosbasket web stranici, svaki proces kupovine, proces registracije, sudjelovanje u natjecanjima i promocijama, pretplata na newsletter te u slučaju članstva u klubu vjernosti, zahtijeva dostavu osobnih podataka, čija je dostava dobrovoljna. Također zahtijevamo podatke potrebne za realizaciju međusobnog ugovora za proces kupovine, sudjelovanje u natjecanjima, u slučaju članstva u klubu vjernosti te u drugim relevantnim ugovornim odnosima. Svaka posjeta našoj web stranici rezultira slanjem informacija iz web preglednika uređaja našem web/aplikacijskom serveru i privremeno su pohranjene u tzv. dnevničke datoteke. Pohranjeni podaci sadrže sljedeće podatke, koji se čuvaju do automatskog brisanja: datum i vrijeme pristupa, naziv posjećene stranice, IP adresa uređaja koji šalje zahtjev, referentna URL adresa (izvorna URL adresa s koje ste upućeni na našu web stranicu), količina prenesenih podataka, vrijeme učitavanja te informacije o proizvodu i verziji korištenih web preglednika te naziv vašeg pružatelja pristupa. Dostavom osobnih podataka i davanjem privole, suglasni ste da ih prikupljamo, koristimo i pohranjujemo. Koristit ćemo ih isključivo u svrhe navedene u trenutku davanja privole. Vaši osobni podaci bit će zaštićeni od zlouporabe, neovlaštenog pristupa, gubitka, otkrivanja, izmjene ili uništenja. Niže opisujemo vrste osobnih podataka koje prikupljamo, načine njihove uporabe i zaštite te kako nas možete kontaktirati. Za potrebe pružanja usluga koje nudimo, prikupljamo, upravljamo, obrađujemo i pohranjujemo sljedeće korisničke podatke.

Obrada podataka pri zaključenju ugovora o prodaji (prilikom narudžbe ili kupovine)

U slučaju kupovine na našoj web stranici, obradit ćemo podatke potrebne za identifikaciju i za zaključenje, izvršenje ili otkazivanje ugovora. To uključuje:

 • Ime i prezime;
 • Adresa dostave;
 • Poštanski broj i grad;
 • Zemlja prebivališta;
 • E-adresa (korisničko ime);
 • Broj telefona;
 • Podaci o plaćanju;
 • Naziv tvrtke ili ime pravne osobe te porezni broj (ako je korisnik pravna osoba).

Osim navedenih podataka, također pohranjujemo kolačiće i druge identifikacijske podatke potrebne za izvršenje. Ti podaci su potrebni za ispunjenje narudžbe, poput pružanja usluga dostave i izdavanja računa. Potvrda o narudžbi bit će poslana na e-adresu koju ste naveli prilikom kupnje. Podaci u anonimiziranom sažetom obliku mogu se koristiti u svrhe statističke analize.

U slučaju zaključenja Ugovora o prodaji putem naše web stranice, potrebno je pružiti svoje podatke o plaćanju pružateljima usluga plaćanja koje smo ovlastili za obradu plaćanja. Vaši podaci o adresi dostave bit će proslijeđeni našim ovlaštenim partnerima za dostavu, kojima možemo pružiti i vašu e-adresu i broj telefona ako je potrebno kako bismo osigurali dostavu robe prema vašim željama. Kontaktirat će vas prije dostave ako je potrebno kako bismo koordinirali detalje dostave.

Osnova za prikupljanje osobnih podataka je Ugovor (osnova za dostavu opcionalnih podataka za realizaciju Ugovora je osobna suglasnost), budući da bez prethodnog pružanja potrebnih podataka nije moguće ispuniti sve prava i obveze utvrđene u Ugovoru. Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja i Pravila o privatnosti preduvjet je za obavljanje kupnje, budući da bez njih ostvarivanje međusobne obveze Ugovora i usklađenost s pravnim zahtjevima u području online kupnje nisu mogući.
Nakon što se izvrši narudžba, pojedinac prima potvrdu o prihvaćanju narudžbe na e-adresu koju je pružio upravitelju prilikom ispunjavanja elektroničkog obrasca kupnje.
Upravitelj može koristiti podatke u anonimiziranom sažetom obliku u svrhe statističke analize.

Dostava osobnih podataka putem obrasca za kontakt ili drugog kanala

Grosbasket nudi nekoliko načina za kontaktiranje: e-poštu, telefon i online kontakt obrazac. Bez obzira na odabrani način, koristimo osobne podatke koje dobrovoljno pružite isključivo kako bismo uspostavili kontakt i odgovorili na vaš upit.

Prilikom podnošenja komentara putem online obrasca, vaša suglasnost omogućuje nam prikupljanje vašeg imena, prezimena, e-adrese, sadržaja poruke i opcionalnog broja telefona. Te informacije koriste se kako bismo pružili brz i učinkovit odgovor na vaše pitanje.

Registracija ili stvaranje korisničkog računa u internetskoj trgovini

Kako bismo vam pružili najveću moguću praktičnost, nudimo trajno pohranjivanje vaših osobnih podataka u računu zaštićenom lozinkom. Za stvaranje korisničkog računa potrebni su nam:

 • Ime i prezime;
 • E-adresa;
 • Lozinka u šifriranom obliku.

Stvaranje korisničkog računa je dobrovoljno, a svoje podatke možete mijenjati u bilo kojem trenutku unutar svog korisničkog računa. Nadalje, imate mogućnost deaktivirati svoj račun po vašem nahođenju; jednostavno nas obavijestite putem e-adrese [email protected]. Prijava je preduvjet za pristup pojedinostima narudžbe unutar vašeg računa. Prilikom kupnje proizvoda, registrirani korisnici primaju poveznicu na svoju navedenu e-adresu, omogućujući im praćenje statusa svojih narudžbi.

Osobni podaci prikupljeni putem registracijskog obrasca temelje se na osobnoj suglasnosti i Ugovoru; bez prethodne registracije, ispunjenje svih ugovornih prava i obveza nije izvedivo. Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja i Pravila o privatnosti preduvjet je za registraciju, budući da je bitno za međusobno ispunjenje Ugovora i usklađenost s pravnim zahtjevima vezanim uz online kupnju. Vaši osobni podaci trebaju biti obrađeni povjerljivo, a pristup ne bi trebao biti omogućen trećim stranama. Korisnički računi ostaju prijavljeni čak i nakon napuštanja naše web stranice, osim ako se aktivno ne odjavite.
Dodatno, zbog kupnji temeljenih na registraciji, upravitelj može prikupiti posredne podatke proizašle iz kupnje, uključujući:

 • Kućna adresa;
 • Poštanski broj i grad;
 • Zemlja;
 • Broj telefona;
 • Podaci o plaćanju.

Pretplata na elektroničke biltena ili e-poštne reklame

Na našoj web stranici također nudimo mogućnost pretplate na biltene. Kako bismo smanjili mogućnost prijevara, koristimo alat Google reCAPTCHA v3. Za uspješnu pretplatu, zahtijevamo sljedeće podatke:

 • Ime i prezime;
 • E-adresa.

U slučaju pretplate na elektroničke biltene, koristit ćemo vašu e-adresu kako bismo vas obavještavali o novostima, promocijama, popustima i našim događajima.
Prikupljanje osobnih podataka temelji se na individualnoj suglasnosti, pri čemu pojedinac svoju e-adresu pruža upravitelju u svrhu primanja e-biltena. Pretplatom na naš bilten odobravate izvoz, pohranu i obradu podataka u alatu za automatizaciju marketinga, omogućujući nam slanje elektroničkih biltena. Izvoz, pohrana i obrada podataka u alatu za automatizaciju marketinga omogućuju kontinuirano praćenje vaših aktivnosti na www.grosbasket.com, omogućujući agregirane i anonimizirane analize korištenja web stranice i sadržaja. Upravitelj može koristiti pojedinačne podatke u analizama, online oglašavanju i marketinškim svrhama sadržaja. Svi osobni podaci isključivo se koriste za pružanje usluge, anonimne analize i operativnu optimizaciju, te nisu javno dostupni osim ako korisnik izričito dopusti s posebnom suglasnošću za takve svrhe.

Osim pretplate na elektroničke biltene, posjetitelj web stranice također pristaje na suglasnost za primanje personaliziranih ponuda i obavijesti, što vrijedi do opoziva. Ova suglasnost uključuje uporabu podataka za direktni marketing i ponovno ciljanje na digitalnim platformama oglašavanja (poput Meta oglasa i Google oglasa), s ciljem:

 • Predstavljanja cjelokupne ponude Grosbasket,
 • Izvoza i obrade podataka u alatima za digitalno oglašavanje (koristeći e-poštu za pripremu anonimiziranih segmenata korisnika, u kojem se slučaju e-adresa ne može povezati s određenim pojedincem),
 • Obrade podataka s pseudonimizacijom (tako da se ne može povezati s određenim pojedincem).

Ova suglasnost je dobrovoljna i zahtijeva eksplicitnu suglasnost korisnika.
Marketinške poruke koje ćete primati putem e-pošte sadržavat će sljedeće komponente:

 • Jasno i nedvosmisleno označene kao komercijalne;
 • Pošiljatelj će biti jasno prepoznatljiv;
 • Promocije, akcije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve, kao i uvjeti za sudjelovanje koji će biti jasno definirani;
 • Bit će predstavljen jasan način odjave od primanja marketinških poruka;
 • Davatelj će eksplicitno poštovati želju korisnika da se ne primaju marketinške poruke.

Pravo na povlačenje
Uvijek možete povući svoju suglasnost jednostavnim klikom na gumb za odjavu na kraju svake promotivne e-pošte.

Članstvo u Grosbasket Klubu Lojalnosti – MVP Klub
Članstvo u MVP Klubu i dobivanje MVP klupske (online) kartice zahtijeva dostavu sljedećih podataka:

 • Ime i prezime,
 • Adresa stanovanja,
 • Datum rođenja,
 • Poštanski broj,
 • E-adresa,
 • Broj telefona.

Posredni podaci proizašli iz korištenja MVP Klubske kartice uključuju: broj mobilnog telefona, zemlju prebivališta, spol, te detalje o kupovinama obavljenim s karticom članstva, poput datuma, vrijednosti i broja računa kupnje, kao i količinu proizvoda, način plaćanja, trgovinu kupnje, prodavača i identifikator blagajne. Dodatno, prikupljaju se detalji o kupljenim proizvodima, poput vrste, EAN koda, grupe proizvoda, veličine, boje i marke, zajedno s detaljima o iskorištenim pogodnostima. Ti podaci omogućuju članovima pristup pogodnostima, dok ih upravitelj također obrađuje u svrhu analize i statističkih podataka, pomažući internim poslovnim procesima poput procjene uspješnosti prodajnih programa i planiranja novih proizvoda i usluga.

Sudjelovanje u Natječaju ili Promociji:
Prilikom prijave za natjecanja koja organizira Grosbasket, podaci koje pružite prilikom registracije koriste se za izvršenje Ugovora o natjecanju, uključujući obavještavanje pobjednika o njihovoj nagradi i, ako je potrebno, oglašavanje naših ponuda i/ili onih naših partnera u natjecanju. Obvezni podaci za sudjelovanje u natjecanju uključuju

 • Ime i prezime,
 • E-adresa.

Daljnji detalji mogu se pronaći u relevantnim uvjetima sudjelovanja za svako natjecanje. Općenito, tražimo ime i e-adresu sudionika kako bismo ih obavijestili o eventualnim dobicima putem e-pošte ili našeg Instagram računa.
Svaki sudionik mora pružiti osobne podatke kako bi bio obaviješten o dobitku, pri čemu se u nekim slučajevima imena i prezimena javno objavljuju. Dodatno, možemo zatražiti dodatne informacije prema potrebi za izvršenje promocije, natjecanja ili ankete, sukladno Zakonu, ugovornim obvezama i obvezama vezanim uz Porez na dohodak i druge zakonske zahtjeve, posebno u području Poreznog zakonodavstva.

Dodatno, prikupljamo:

 • Druge podatke koje korisnici dobrovoljno unose u ankete;
 • Druge podatke koje korisnici dobrovoljno dodaju kasnije u svoj profil;
 • Komunikacija s individualnim korisnicima.

Ne preuzimamo odgovornost za točnost, potpunost i pravovremenost podataka koje unose korisnici.

4. Vaša prava na temelju danih suglasnosti

Pojedinac ima pravo zatražiti od upravitelja osobnih podataka da trajno ili privremeno prestane koristiti njihove osobne podatke u svrhe koje su prethodno navedene u bilo kojem trenutku. Takav zahtjev može se uputiti na e-adresu [email protected], jasno navodeći koje suglasnosti žele povući. Povlačenje postaje učinkovito od trenutka povlačenja nadalje.

Osim toga, imate sljedeća prava:

 • Pravo pristupa vašim osobnim podacima koji su prikupljeni u vezi s vama, pri čemu upravitelj može koristiti sve razumne metode za provjeru identiteta pojedinca, čiji su osobni podaci uključeni, posebno u slučaju online usluga i online identifikatora.
 • Pravo na ispravak netočnih podataka prikupljenih u vezi s vama, pri čemu upravitelj može koristiti sve razumne metode za provjeru identiteta pojedinca, čiji su osobni podaci uključeni, posebno u slučaju online usluga i online identifikatora.
 • Pravo na "pravo na zaborav", tj. brisanje svih podataka ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo prestanka korištenja osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, uključujući profiliranje.
 • Pravo na obavještavanje o ispravcima, brisanjima ili ograničenjima obrade kada su pravo na ispravak, zaborav i ograničenje ostvareni, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nesrazmjerni napor.
 • Pravo na prenosivost podataka od jednog upravitelja drugom, kada se obrada temelji na suglasnosti ili Ugovoru, ili kada se obrada obavlja automatiziranim sredstvima.
 • Pravo odbiti automatiziranu individualnu odluku, uključujući profiliranje.
 • Pravo na Obavijest o povredi osobnih podataka.
 • Pravo na podnošenje prigovora protiv upravitelja osobnih podataka nad nadzornim tijelom ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka i zakonodavstvo u području Zaštite osobnih podataka.

Ako želite promijeniti svoje osobne podatke ili želite da ih trajno ili privremeno prestanemo koristiti u svrhe za koje su dostavljeni ili prikupljeni, pošaljite nam e-poštu na adresu [email protected] ili na adresu Grosbasket d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Također imate mogućnost brisanja svih podataka u svom korisničkom računu.

5. Pravo na prigovor

Pojedinac ima pravo biti izričito, jasno i posebno obaviješten o pravu na prigovor, najkasnije pri prvoj komunikaciji s njima. Ako pojedinac pristane s Pravilima o privatnosti, smatra se da su obaviješteni o ovoj komunikaciji.

Pojedinac čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo, temeljem razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka potrebnih za obavljanje zadataka u javnom interesu ili u izvršavanju službene vlasti povjerene upravitelju. To se također odnosi na podatke potrebne za legitimne interese koje provodi davatelj ili treća strana, uključujući profiliranje na temelju takvih odredbi. Davatelj mora prestati s obradom osobnih podataka osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu, koji nadmašuju interese, prava i slobode pojedinca, ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

U slučajevima kada se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, pojedinac ima pravo prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njih za takav marketing, uključujući profiliranje povezano s takvim izravnim marketingom. Nakon prigovora, osobni podaci više se neće obrađivati u te svrhe.

Ovo opće pravo na prigovor primjenjuje se na sve svrhe obrade opisane u ovim informacijama o zaštiti podataka, obrađene prema Općoj uredbi o zaštiti podataka. Upravitelj mora odmah prestati s obradom osobnih podataka osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu, koji nadmašuju interese, prava i slobode pojedinca na koje se odnose osobni podaci, ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Za razliku od specifičnog prava na prigovor obradi podataka u svrhu oglašavanja, obvezni smo ispuniti takav opći prigovor sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka samo ako nam to pružite značajni razlozi (npr. potencijalni rizik za život ili zdravlje).

6. Odgovornost pojedinca

Korisnik je također odgovoran za zaštitu osobnih podataka osiguravajući sigurnost svojeg korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću zaštitu softvera (antivirusa) svog računala.

7. Izuzetno otkrivanje podataka

Podaci prikupljeni i obrađeni od strane upravitelja bit će otkriveni samo ako je takva obveza navedena u Zakonu ili u dobroj vjeri da je takvo djelovanje potrebno za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima te za zaštitu i ostvarivanje svojih legitimnih interesa.

8. Suglasnost i promjena uvjeta Pravila o privatnosti

Korištenjem web stranica, pojedinac potvrđuje da prihvaća i slaže se sa cijelim sadržajem ovih pravila o privatnosti. Svaka promjena naše politike zaštite podataka bit će objavljena na web stranici grosbasket.com i vrijediti će tek nakon objave na toj web stranici.

9. Kolačići i web oznake

Grosbasket koristi kolačiće i web oznake kako bi poboljšao vaše iskustvo na web stranici i olakšao statističku analizu korištenja web mjesta. Ove tehnologije su male datoteke pohranjene na vašem uređaju.

Kolačići: Kolačići su privremene datoteke koje omogućuju web stranici da prepozna vaše računalo tijekom vaše sesije pregledavanja. Ne sadrže viruse ili zlonamjerni softver. Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo omogućujući funkcije poput funkcionalnosti košarice za kupovinu i praćenja kupovine.

Sesijski kolačići: Ovi privremeni kolačići ističu na kraju vaše sesije pregledavanja i omogućuju značajke poput vidljivosti košarice za kupovinu na više stranica.

Trajni kolačići: Ovi kolačići ostaju na vašem uređaju tijekom određenog vremenskog razdoblja i aktiviraju se prilikom svake posjete web stranici.

Web oznake: Ove male slike, ponekad nazvane "pikselne oznake", djeluju u suradnji s kolačićima i pomažu nam analizirati obrasce prometa na web mjestu.

Kontrole preglednika

Možete konfigurirati svoj preglednik kako biste spriječili pohranu kolačića na vašem uređaju. Većina web preglednika nudi upute u svojim izbornicima o tome kako:

 • Onemogućiti nove kolačiće
 • Primiti obavijesti kada se primi novi kolačić
 • Izbrisati postojeće kolačiće
 • Blokirati sve kolačiće

Napomena: Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost web mjesta.

Meta Ads Manager

Također koristimo tehnologije ponovnog ciljanja od vanjskih pružatelja, poput Piksela Meta Ads Managera, ranije poznatog kao Facebook Ireland Limited. Ponovno ciljanje nam omogućuje ciljanje korisnika koji već pokazuju interes za našu trgovinu i naše proizvode s online oglasima na web mjestima naših partnera. U tu svrhu postavlja se kolačić koji prikuplja podatke o interesima pod pseudonimima. Na temelju tih informacija, oglasi za našu ponudu bit će prikazani na web mjestima naših partnera prema vašim interesima. Nisu direktno prikupljene osobne podatke i ne stvara se korisnički profil s osobnim podacima povezanim s vama.

Google Analytics

Radi oblikovanja naših stranica prema potrebama i kontinuirane optimizacije, koristimo Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža tvrtka Google Inc. (u daljnjem tekstu: Google).

Google Analytics koristi tzv. "kolačiće", tekstualne datoteke pohranjene na vašem računalu, kako bi analizirao vašu upotrebu web stranice. U tom kontekstu stvaraju se pseudonimizirani korisnički profili, a koriste se i kolačići. Informacije generirane kolačićem o vašoj upotrebi ove web stranice uključuju:

 • Vrsta/verzija preglednika
 • Korišteni operativni sustav
 • Referentni URL (prethodno posjećena stranica)
 • Ime domaćina pristupnog računala (IP adresa)
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja

Vaša identifikacija na ovaj način ne dovodi do brisanja vaše košarice za kupovinu, i možemo zapamtiti vašu prijavu putem određenog uređaja bez potrebe za ponovnim unošenjem e-adrese i lozinke. Istovremeno, možemo pohraniti informacije o tome koju verziju naših web stranica prikazati ako su dostupne više verzija u tom trenutku. Također, pomoću njih određujemo jeste li nam dali suglasnost u skladu s ovim dokumentom.

Kolačić za odbijanje suglasnosti postavlja se prilikom dolaska na stranicu, sprječavajući buduće prikupljanje vaših podataka prilikom posjeta ovoj web stranici. Kolačić za odbijanje suglasnosti vrijedi samo u ovom pregledniku i samo za našu web stranicu te je pohranjen na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u ovom pregledniku, morat ćete ponovno postaviti kolačić za odbijanje suglasnosti.

Google Ads

Google oglasi su internetski oglašivački program tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google"), koje koristimo u svrhu remarketinga. Pomoću ove značajke možemo prikazivati oglase temeljene na interesima korisnika naše web stranice na drugim web stranicama unutar Googleove mreže prikaza. U tu svrhu analizira se interakcija korisnika na našoj web stranici, primjerice, koje ponude zanimaju korisnika, tako da nakon posjeta naše web stranice ciljani oglasi mogu biti prikazani korisniku i na drugim web stranicama. U tu svrhu Google pohranjuje kolačić u preglednicima korisnika koji posjećuju određene Google usluge ili web stranice u Googleovoj mreži prikaza. To se koristi za bilježenje posjeta tih korisnika i koristi se za jasnu identifikaciju web preglednika na određenom računalu, a ne za identifikaciju osobe, što znači da se osobni podaci ne pohranjuju.

Ako ne onemogućite korištenje kolačića trećih strana i dijeljenje vaših podataka s oglašivačima i društvenim mrežama pod karticom Postavke privatnosti i kliknete na bilo koji link na našim web stranicama (izvan okvira upozorenja) nakon našeg upozorenja ili kliknete na gumb "Razumijem", koji je dio upozorenja, smatra se da se slažete s korištenjem spomenutih kolačića i dijeljenjem vaših podataka s oglašivačima i društvenim mrežama. Suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku onemogućavanjem ove funkcije pod karticom Postavke privatnosti.

Ovdje možete pronaći koje kolačiće koristimo. Za potpuni pregled svih korištenih kolačića, kliknite ovdje.

10. Tko obrađuje vaše osobne podatke i kome se otkrivaju?

Sve opisane osobne podatke obrađujemo kao upravitelj. To znači da određujemo svrhe za koje se prikupljaju vaši osobni podaci i način obrade te smo odgovorni za njihovu pravilnu primjenu. U ovom slučaju, vaši podaci proslijeđuju se našim partnerima kako bi se osigurali plaćanja, prijevoz i ostala pitanja vezana uz vašu narudžbu. Također proslijeđujemo vaše podatke našim procesorima, koji ih obrađuju sukladno našim uputama.

Vaši osobni podaci mogu se dijeliti s reklamnim i društvenim mrežama radi prikazivanja prilagođenih oglasa na drugim web stranicama uz vaš pristanak. Osim toga, vaši osobni podaci obrađuju se u alatima drugih pravnih subjekata koje koristimo za obradu osobnih podataka. Među takvim pravnim subjektima su:

 • Povezano s obradom vaše narudžbe, naši partneri uključeni u obradu narudžbe, kako je navedeno u odjeljku "Ako obavite kupnju kod nas":
  • Partneri koji upravljaju sustavima plaćanja radi osiguranja plaćanja, posebno u vezi s kreditnim karticama:
   • Braintree, dio PayPal-a – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
   • Six Payment Services (Austria) GmbH, Marxergasse 1B, A-1030 Wien, Austria, ATU 15355906; Erste Card d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, Slovenija
   • SKB Banka, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
   • Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana
  • Partnerske tvrtke za prijevoz
   • Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija
   • DPD d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
   • DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o., Špruha 19, Trzin, 1236 Trzin
  • Dobavljač robe ili servisni centar odgovarajućeg proizvođača u vezi s prigovorima na naručenu robu ili usluge;
 • Na temelju vašeg pristanka, oglašavanje i društvene mreže i drugi marketinški alati koji nam pomažu optimizirati web i prilagoditi sadržaj i ponude:
 • Pružatelji usluga računalstva u oblaku i drugi dobavljači tehnologije i podrške:
  • One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irska
  • GA SISTEMI d.o.o., Industrijska cesta 1G, Grosuplje, 1290 Grosuplje
 • Vanjski suradnici komunikacije, posebno za komunikaciju putem SMS poruka i chat soba:
  • MS3 d.o.o., Ulica miru 21, 1000 Ljubljana – SMSapi
  • Klaviyo Inc, 125 Summer Street, Boston, Massachusetts, Sjedinjene Američke Države
  • Cartfox - DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, Mengeš, 1234 Mengeš
  • DIGITALIST d.o.o., Ribčev Laz 45F, Ribčev Laz, 4265 Bohinjsko jezero
 • Dobavljaču sustava za snimanje i pristup pozivima – T - 2 d.o.o., Verovškova ulica 64A, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Ako smatrate da je došlo do kršenja odredbi o zaštiti vaših osobnih podataka, molimo vas da nas obavijestite na našu e-mail adresu [email protected]. Istržit ćemo slučaj, poduzeti odgovarajuće mjere i odgovoriti vam u razumnom roku. Ako imate pitanja, problema ili komentara u vezi s ovom politikom zaštite osobnih podataka, ljubazno vas molimo da nas obavijestite na e-mail adresu [email protected].

Ova politika zaštite osobnih podataka stupila je na snagu 25. ožujka 2024. godine.